asyan.org
добавить свой файл
1
Тематичне оцінювання з природознавства № 1 (6 клас)

«Організм як жива система»1 варіант

1 рівень

1. У запропонованому переліку систем вибери ті, які відносяться до природних, до штучних:

а) річка б) годинник в) телевізор

г) озеро д) степ е) велосипед

2. М’ясоїдними тваринами є:

а) лев б) кінь в) вівця

3. До дихання здатні:

а) рослини б) тварини й людина в) гриби г) усе перераховане є правильним

4. Яке значення має корінь в житті рослини?

2 рівень

5. Назви органи квіткової рослини.

6. Вибери правильні твердження:

а) всі організми складаються з клітин

б) у рослин дихають тільки листки;

в) під час росту збільшуються розміри організмів;

г) поведінка тварин складніша за поведінку рослин;

д) риби – теплокровні тварини;

е) у статевому розмноженні беруть участь дві особини

7. Як впливає зміна дня і ночі на поведінку живих істот?

3 рівень.

8. Доповни речення.

а)системою називають …….

б)листок має зелене забарвлення завдяки речовині….

в)чоловічі статеві органи називаються…

9. Які пристосування до запилення комахами мають квітки?

10. Порівняйте дихання тварин і рослин.

4 рівень.

11. Доведи, що рослина живий організм.

12. Чим живлення рослин відрізняється від живлення тварин?

2 варіант

1 рівень.

1. У переліку органів тварин виберіть органи травлення: зябра, шлунок, нирки, глотка, кишечник, легені, стравохід, очі, трахея, рот

2. Забезпечую рослину водою з розчиненими в ній неорганічними речовинами орган:

а) стебло б) корінь в) листок

3. Сталу температуру тіла мають:

а) ящірка б) птах в) жаба

4. Яке значення мають органи травлення тварин?

2 рівень.

5. Назви органи дихання тварин: наземних - ……, водних - ……..

6. Вибери правилі твердження:

а)у всіх живих організмів відбувається обмін речовин;

б) рослини дихають тільки вдень;

в) злиття статевих клітин називають заплідненням;

г) рослини запилюються тільки комахами;

д) всі тварини, народжуючись, дуже схожі на своїх батьків;

е) рослини ростуть протягом життя.

7. Як організми пристосувалися до різного освітлення?

3 рівень.

8. Чим відрізняється газообмін при диханні і фотосинтезі?

9. Доповни речення.

а) розмноження – це….

б) способами вегетативного розмноження є…

в) найменша одиниця живого - …..

10. Назви пристосування рослин до запилення вітром.

4 рівень.

11. Доведи, що тварина є системою.

12. Як різні тварини дбають про своє потомство? Наведи приклади.