asyan.org
добавить свой файл
1

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА НЕРУХОМОСТІ.

Семінар 11
Питання до обговорення на семінарі

1. Поняття, об’єкти, форми капітального інвестування у нерухомість.

2. Містобудівна документація: види, порядок розробки і затвердження, правове значення. Порядок врахування громадських інтересів при розробленні містобудівної документації.

3. Правове регулювання забудови згідно будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

4. Правове регулювання забудови згідно декларації про початок виконання будівельних робіт.

5. Правове регулювання забудови згідно дозволу на виконання будівельних робіт.

6. Виникнення, оформлення та реєстрація права власності на закінчені будівництвом об’єкти нерухомості. Правовий статус обєктів незавершеного будівництва.

Семінар 22
Питання до обговорення на семінарі

1. Правова природа Фондів фінансування будівництва (ФФБ). Види ФФБ. Система ФФБ. Створення ФФБ. Підстави функціонування ФФБ.

2. Договір про участь у ФФБ. Закріплення за довірителем об’єкту інвестування. Порядок отримання довірителем у власність об’єкту інвестування.

3. Управитель ФФБ. Винагорода управителю ФФБ та його заміна. Фінансування управителем ФФБ будівництва.

4. Взаємовідносини управителя ФФБ та забудовника. Угода між забудовником та управителем ФФБ. Контроль управителя ФФБ за діяльністю забудовника. Забезпечення зобов’язань забудовника.

5. Правова природа фондів операцій з нерухомістю (ФОН). Створення та підстави функціонування ФОН. Сертифікати ФОН як вид цінних паперів. Операції з сертифікатами ФОН та їх обіг.

6. Система функціонування ФОН. Управитель ФОН. Використання коштів, залучених від розміщення сертифікатів ФОН.
^ Задача семінару3:

Банк – управитель, який створив ФФБ, використовував тимчасово вільні кошти фонду для власних операцій. У зв’язку із черговою фінансовою кризою ці кошти були безповоротно втрачені на самому початку будівництва. Водночас, через цю фінансову кризу банк втратив інтерес до будівництва і розірвав всі договори із забудовником. На цей момент будівництво перебувало на стадії риття котловану.

Питання:

Чи порушив банк-управитель ФФБ законодавство, коли використовував тимчасово вільні кошти фонду для власних операцій? З яких коштів банк-управитель буде повертати інвесторам-довірителям їх довірчу власність? Чи можуть інвестори-довірителі вимагати в банка повернення коштів переданих у довірче управління, якщо він відмовиться їх повертати?

Семінар 34
Питання до обговорення на семінарі

1. Капітальне інвестування у будівництво житла із використанням облігацій.

2. Об’єкти комплексної реконструкції кварталів та мікрорайонів застарілої забудови.

3. Порядок компенсації власникам та наймачам жилих та нежилих приміщень, земельних ділянок при реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

4. Порядок реалізації інвестиційних проектів реконструкції застарілого кварталів (мікрорайонів) житлового фонду.

5. Пайова участь інвестора - забудовника у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Задачі семінару:

1. Восени 2007 року ТОВ «БУД БУД» емітувало дисконтні облігації з терміном обігу – до 7 листопада 2017 року. Дисконт складає 10%. Фізична особа Т.М.Петров уклав з андеррайтером ТОВ «АНДЕРПІВДЕНЬ» договір купівлі-продажу цих облігацій на номінальну суму 570 000 гривень. Згідно графіку платежів Т.М.Петров сплачує зазначену суму протягом 6 місяців і отримує право власності на облігації. Водночас Т.М.Петров уклав попередній договір міни дисконтних облігацій з ТОВ «БУД БУД» на майнові права на отримання трьохкімнатної квартири (передає облігації ТОВ «БУД БУД» в обмін на зазначені права). Основний договір міни мав бути укладений після отримання Т.М.Петровим права власності на облігації. На момент, коли Т.М. Петров сплатив 490 000 гривень за облігації ТОВ «БУД БУД» скористалося правом розірвати в односторонньому порядку попередній договір міни «у зв’язку із ситуацією на ринку нерухомості».

Питання:

Чи може Т.М.Петров вимагати надання йому квартири? Коли Т.М. Петров зможе отримати сплачені ним гроші? Що він має зробити для цього?
2. Щодо одного з кварталів застарілого житлового фонду по вул.Белінського у м.Одесі реалізується інвестиційний проект реконструкції. Інвестор-забудовник запропонував власникам житла у власність квартири в межах Приморсього району м.Одеси – по вул.Балківській. Ці квартири розташовані у будинках, які вже збудовані тим самим забудовником, але не були придбані покупцями. Вікна квартир виходять на залізницю. Площа квартир, запропонованих мешканцям для переселення перевищує площі квартир, що їм належать на 7-15%.

Питання:

Чи відповідає законодавству пропозиція інвестора-забудовника власникам житла? Чи відповідала би ця позиція законодавству, якби інвестор-забудовник запропонував відселення не у будинки, збудовані колись, а у стартові будинки, що будуть збудовані по вул.Балківській спеціально для інвестиційного проекту? Яким чином власники житла і інвестор-забудовник врегульовують відносини щодо відселення?

Семінар 45
Питання до обговорення на семінарі

1. Інвестування у будівництво нежитлової нерухомості: договори та інвестиційні схеми.

2. Поняття та значення концесії в господарських відносинах. Сфери застосування концесій.

3. Об'єкти, які можуть надаватися у концесію. Обмеження концесійної діяльності.

4. Проведення концесійного конкурсу.

5. Концесійний договір: укладення та строк дії. Істотні умови договору. Основні права і обов'язки сторін концесійного договору.

6. Аквізаційне інвестування у нерухоме майно.

7. Правовий аналіз обєктів інвестування при капітальному інвестуванні у нерухоме майно.
^ Задача семінару:

ТОВ «ХАРБОР» з 1997 року орендує приміщення першого поверху одноповерхової будівлі, що перебуває у комунальній власності територіальної громади під офіс. На момент укладення договору плоша приміщення складала 215 кв.м. За час оренди ТОВ «ХАРБОР» за згодою орендодавця здійснив реконструкцію об’єкту оренди, інвестувавши в цю реконструкцію значні кошти. Як наслідок вартість об’єкту оренди зросла у 7 разів, було добудовано другий поверх, загальна площа об’єкту складає тепер 490 кв.м. (з них – 201 кв.м. – другий поверх, 289 кв.м. – перший поверх).

Питання:

Чи змінився статус ТОВ «ХАРБОР» щодо об’єкту оренди у зв’язку із зазначеними подіями – внесенням інвестицій в об’єкт оренди? Якщо так – на яких нормах цей статус засновується, як він легалізується і якими документами підтверджується.

^ ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ.
Семінар 56
Питання до обговорення на семінарі

1.Поняття, об’єкти, форми фінансового інвестування. Корпоративне інвестування як особлива форма фінансового інвестування.

2. Креативні фінансові інвестиції у корпоративній формі при створенні акціонерного товариства.

3. Креативні фінансові інвестиції у корпоративній формі при створенні господарського товариства (крім акціонерних товариств).

4. Креативні фінансові інвестиції у корпоративній формі в процесі діяльності господарського товариства.

5. Аквізаційні фінансові інвестиції у корпоративній формі в процесі діяльності господарського товариства (крім акціонерних товариств).

6. Аквізаційні фінансові інвестиції у корпоративній формі в процесі діяльності акціонерного товариства.
Семінар 6 7
Питання до обговорення на семінарі

1. Корпоративний інвестиційний фонд: поняття, інвестиційна схема, порядок створення, документи, система органів, обмеження діяльності.

2. Пайовий інвестиційний фонд: поняття, інвестиційна схема, порядок створення, документи, обмеження діяльності.

3. Види та типи інститутів спільного інвестування (ІСІ).

4. Склад та структура активів ІСІ.

5. Визначення вартості чистих активів та цінних паперів ІСІ.

6. Особливості емісії та обігу цінних паперів ІСІ.

7. Правовий аналіз обєктів інвестування при фінансовому інвестуванні.

Задача семінару:

У 1933 році, коли до влади у Німеччині прийшов Гітлер, він відмовився сплачувати державам – переможцям у І Світовій Війні репарації, передбачені Версальськими угодами. Оскільки ці кошти багато років закладалися до бюджету США як окрема стаття доходів, уряд цієї країни емітував державні цінні папери – бонди (bonds), подібні до державних облігацій в Україні з метою покриття дефіциту бюджету. Строк погашення цих цінних паперів настав у 1968 році, після чого вони вже не продаються на біржах, але велика їх кількість залишилась у населення США непогашеною.

У 2008 році диверсифікований безстроковий корпоративний інвестиційний фонд відкритого типу, створений в Україні інвестував залучені в інвесторів кошти у придбання зазначених бондів уряду США на суму 1 200 000 гривень, що склало 43% загальної вартості активів цього ІСІ.

Питання:

Чи є законним придбання цінних паперів іноземної держави у цій ситуації? Які обмеження встановлені законодавством України щодо придбання ІСІ цінних паперів іноземних держав та іноземних юридичних осіб?

^ ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ІНОЗЕМНОГО І ЗОВНІШНЬОГО ІНВЕСТУВАННЯ.

Семінар 78
Питання до обговорення на семінарі

1. Поняття іноземного інвестування. Види режимів іноземного інвестування. Режим іноземних інвестицій в Україні. Гарантії іноземним інвесторам.

2. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства за Господарським кодексом України.

3. Особливості договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.

4. Механізм внесення іноземної інвестиції та репатріації доходів іноземних інвесторів. Інвестиційні рахунки.

5. Порядок державної реєстрації іноземної інвестиції та її наслідки.

6. Правове регулювання зовнішнього інвестування резидентів України за її межами.
^ Задача семінару:

Громадянин США Френсіс МакАлістер, акціонер юридичної особи, створеної за законодавством України – ПрАТ “УКРСПЕЦТРАКТОРАГРЕГАТ” (володів 7% акцій) придбав у трьох кіпрських компаній по 15% (разом – 45%) акцій того самого ПрАТ за договорами купівлі-продажу. Оплата акцій здійснювалася з рахунку покупця у банку, розташованому у м.Люксембург на рахунки продавців у банку, розташованому у м.Астана. Придбавши акції, Френсіс МакАлістер вирішив зареєструвати іноземні інвестиції в обласній державній адміністрації за місцезнаходженням ВАТ і подав відповідні документи.

Питання:

У чому проблемність цієї ситуації? Чи повинна обласна державна адміністрація реєструвати придбання Ф.МакАлістером акцій ПрАТ «УКРСПЕЦТРАКТОРАГРЕГАТ» як іноземні інвестиції? Які негативні наслідки матиме відмова у реєстрації іноземної інвестиції для Ф.МакАлістера? Чи впливає реєстрація або нереєстрація іноземної інвестиції на виникнення прав власності на акції, на виникнення та можливість реалізації корпоративних прав Ф.МакАлістера у ВАТ «УКРСПЕЦТРАКТОРАГРЕГАТ»?
^ ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Семінар 89
Питання до обговорення на семінарі

1. Інновація, інноваційний проект, інноваційний продукт, інноваційна продукція.

2. Інноваційні підприємства. Проблема пільг, оподаткування та митного регулювання діяльності інноваційних підприємств.

3. Джерела фінансування інноваційної діяльності. Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності. Державні інноваційні фінансово-кредитні установи.

4. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: поняття та види.

5. Технологічні парки. Наукові парки. Проблема пільг, оподаткування та митного регулювання діяльності технологічних парків.


1 Цей семінар розроблений виключно для студентів денної форми навчання.

2 Цей семінар розроблений також для студентів заочної форми навчання.

3 . Задачу слід розв’язати у письмовій формі від руки та надати викладачу, що проводить семінарські заняття до початку відповідного семінарського заняття. Інакше вирішення задачі не зараховується. Відповіді обґрунтовувати посиланнями на норми чинного законодавства. Це зауваження стосується також інших семінарських занять

4 Цей семінар розроблений також для студентів заочної форми навчання.

5 Цей семінар розроблений також для студентів заочної форми навчання.

6 Цей семінар розроблений також для студентів заочної форми навчання.

7 Цей семінар розроблений також для студентів заочної форми навчання.

8 Цей семінар розроблений також для студентів заочної форми навчання.

9 Цей семінар розроблений виключно для студентів денної форми навчання.