asyan.org
добавить свой файл
1
Інструкція до проведення практичної роботи
Тема: Створення і реалізація найпростіших лінійних програм.

Мета: набуття практичних навичок зі створення лінійних програм у середовищі
програмування;

Програмне забезпечення: Turbo Pascal.

Завдання

У середовищі програмування Турбо Паскаль виконати такі дії:

- створити програму на обчислення арифметичного виразу ;
- створити програму на розв’язання задачі із застосуванням лінійного алгоритму;
- опрацювати програми на комп’ютері;

- зберегти програми на диску.

^ Порядок виконання роботи:

1. Завантажити середовище програмування Турбо Паскаль.

2. Скласти програму для обчислення виразу t = |x – y | + x та виведення обчислення на екран.

а) проаналізувати вхідні та вихідні дані;

_______________________________________________________________________________
б) скласти алгоритм;

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
в) скласти програму;

begin __________________________________ ____________________________________

_______________________________________ _____________________________________

_______________________________________ _____________________________________

_______________________________________ _____________________________________

_______________________________________ _____________________________________

г) ввести та відлагодити програму, виконати програму.

● Обчислити значення виразу t при різних вхідних даних х і у. Заповнити таблицю.

Дані

1-й тест

2-й тест

3-й тест

Аналіз результату

x

y

t

● Зберегти програму на диску.

4. Скласти програму для розв’язування задачі. Обчислити у відсотках співвідношення поділу класу на хлопців та дівчат, якщо у класі n учнів, з яких m – хлопці (n > m).

а) проаналізувати вхідні та вихідні дані;
_____________________________________________________________________________
б) скласти алгоритм; в) скласти програму;
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

г) ввести та відлагодити програму. Виконати програму при різних вхідних даних n, m.

Заповнити таблицю.

Дані

1-й тест

2-й тест

3-й тест

Аналіз результату

n

m

Результат


д) Оформити програму, використовуючи підпрограми модуля Crt для організації інтерфейсу користувача, кольорового форматування виведених результатів. Пояснити призначення будь-яких трьох використаних підпрограм.

е) Зберегти програму на диску.

Висновки:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Файли для перевірки: 1)___________________________

2)___________________________
Прізвище та імя учня: __________________________________________

Дата ______________ Оцінка________________

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ
Program <ім’я програми>; Заголовок програми складається із зарезервованого слова

Program та імені програми.
. . . {Розділ описів} Розділ описів – опис величин, міток тощо, які
використовуються в програмі.
Begin Розділ операторів – основний блок (тіло) програми, що
. . . {Розділ операторів} описує дії алгоритму; обмежується службовими словами
end. Begin . . end. ( після end ставиться крапка, що є
позначенням кінця програми).