asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: Підсумково – узагальнюючий « Сили в природі».

Мета:

 1. Узагальнити і систематизувати знання учнів про гравітаційну взаємодію тіл, про види сил та їх виникнення – силу тяжіння, силу пружності, силу тертя, вагу тіла.

 2. Перевірити набуті вміння під час розв’язування задач.

 3. Розвивати логічне мислення, формувати науковий світогляд про сили.

 4. Виховувати відповідальність, наполегливість, працелюбність на уроці.Тип уроку: Урок засвоєння знань, умінь і навичок.

Епіграф: Як це дивовижно –

виявити, що всі явища

природи керуються такою

невеликою кількістю сил.

М. Фарадей.

^ Хід уроку.

1. Організаційний момент.

Вітаю щиро всіх на нашому уроці,

Адже урок - це скарб, це світ знання, умінь, емоцій.

Чи варто знати людству нині про сили у природі,

^ Коли комп’ютерні мережі у курсі всіх новин?

Мабуть, що варто, навіть потрібно,

Інакше не сягнеш вершин.

Через знання людина сильна

І розумніша від машин.

^ 2.Мотивація навчальної діяльності.

3.Актуалізація опорних

знань.

Асоціативний кущ: Сила - це…

Сила – наш затишний дім,

Бо здавна ми жили у нім.

Запам’ятати має кожен

Без сили жити нам не можна.

Усе, що оточує нас.

Бере від сили про запас.

Так що ж таке ця сила

Яка нас всіх отак здружила?

Сила – це

- фізична величина

- міра взаємодії тіл

- причина зміни швидкості тіла

- має позначення F

- має напрям

- векторна величина

- має точку прикладання

- вимірюється динамометром, силоміром

- одиниця вимірювання Н

Але сила не одна, їх п’ять.

Що ми можемо про них сказать ?

Гравітаційні сили:

 1. Сила тяжіння

 2. Сила всесвітнього тяжіння

Електромагнітні сили:

 1. Сила пружності

 2. Сила тертя

 3. Вага тіла

^ 4.Повторення вивченого матеріалу.

1 група. Сила тяжіння.

- Означення сили тяжіння

- Позначення Fтяж.

- Формула F=m g

- Напрям сили тяжіння

- Одиниці вимірювання Н

Висновок: Чим корисна сила тяжіння?

2 група. Сила пружності.

Де тіло тілу протидіє,

Там сила пружності вступає в дію.

В пружині, в тілі і в підвісі

Вона – реакція прогресу!

Себе по – різному представить,

Тебе байдужим не зоставить!

 • Означення сили пружності

 • Позначення Fпруж.

 • Напрям сили пружності

 • Види деформацій: пружна, пластична, крихкість.

 • Закон Гука

 • Формула Fпруж. = к х

 • Одиниці вимірювання Н

 • Висновок: Чому необхідно знати про силу пружності?

3 група. Сила тертя.

Тертя ось сила виступає,

Що нам ходить допомагає.

Без неї важко збудувати дім,

Розташувати меблі в нім.

Вона допомагає з парти зошит взяти

А потім дозволяє щось у ньому написати.

- Означення сили тертя…

- Позначення Fтер.

- Формула Fтер = µ N

- Напрям сили тертя …

-Види сил тертя:

- Причини збільшення тертя…

- Причини зменшення тертя…

Висновок: Чому існує тертя?

4 група. Вага тіла.

У фізиці багато різної премудрості

Вага, приміром, прояв сили пружності.

Діє вона на підвіс і опору

І спричиняє дискусії й спори.

- Означення ваги тіла…

- Позначення Р

- Формула P = m g

- Зображення ваги

- Одиниці вимірювання Н

- Р = 0 – стан невагомості

Висновок: у стані невагомості тіла рухаються тільки під дією гравітаційних сил.

.

5.Підсумок уроку.

Запам’ятати має кожен,

Без сил прожити нам не можна!