asyan.org
добавить свой файл
1
Лабораторна робота № 1

Тема: Поняття алгоритму. Блок схема запису алгоритмів.

Мета: ознайомитись з поняттям алгоритм, розглянути властивості алгоритму, способи запису алгоритмів, ознайомитись з правилами креслення схем алгоритму.

Обладнання: інструкція до практичної роботи, олівець лінійка.
Хід роботи.

 1. Правила Т/Б в кабінеті комп'ютерної техніки.

 2. Методичні вказівки.

Алгоритм - заздалегідь задане зрозуміле і точне розпорядження можливому виконавцю зробити визначену послідовність дій для одержання рішення задачі за кінцеве число кроків. Виконавець алгоритму - це деяка абстрактна чи реальна (технічна, біологічна чи біохімічна) система, здатна виконати дії, що наказуються алгоритмом. Алгоритми мають такі властивості:

1. Зрозумілість для виконавця - виконавець алгоритму повинний розуміти, як його

виконувати. Іншими словами, маючи алгоритм і довільний варіант вихідний даних,

виконавець повинний знати, як треба діяти для виконання цього алгоритму. 2- Дискретність (переривчастість, роздільність) - алгоритм повинний представляти

процес рішення задачі як послідовне виконання простих (чи раніше визначених)

кроків (етапів).

 1. Визначеність - кожне правило алгоритму повинне бути чітким, однозначним не
  залишати місця для сваволі. Завдяки цій властивості виконання алгоритму носить
  механічний характер і не вимагає ніяких додаткових вказівок чи зведень про
  розв'язувану задачу.

 2. Результативність (чи кінцівка) полягає в тому, що за кінцеве число кроків алгоритм
  або повинний приводити до рішення задачі, або після кінцевого числа кроків
  зупинятися через неможливість одержати рішення з видачею відповідного
  повідомлення, або необмежено продовжуватися протягом часу, відведеного для
  виконання алгоритму, з видачею проміжних результатів.

5- Масовість означає, що алгоритм рішення задачі розробляється д загальному виді, тобто він повинний бути застосуємо для деякого класу задач, що розрізняються лише вихідними даними. При цьому вихідні дані можуть вибиратися з деякої області, що називається областю застосовності алгоритму.

На практиці найбільш поширені наступні форми представлення алгоритмів: S Словесна (запис природною мовою); Графічна (зображення з графічних символів);

Псевдокоди (напівформалізовані описи алгоритмів на умовній алгоритмічній мові, що включають у себе як елементи мови програмування, гак і фрази природної мови, загальноприйняті математичні позначення й ін.); S Програмна (тексти на мовах програмування).

При графічному представленні алгоритм зображується у виді послідовності зв'язаних між собою блоків, кожний з яких відповідає виконанню однієї чи декількох дій.


Назва символу

Позначення і приклад заповнення

Пояснення

процесобчислювальна дія або послідовність дій.

розв’язання
перевірка умов

модифікаціяпочаток циклу


перед визначений процесобчислення за підпрограмою, стандартною підпрограмою


ввід-вивідввід-вивід в загальному виді

пуск-зупинкапочаток, кінець алгоритму, вхід і вихід у підпрограму

документ
вивід результатів у друк


3.Скласти програму обчислення виразу: y= 3x2-4z

X + Z4. Індивідуальні завдання.

Скласти схему алгоритму для обчислення виразу:


№ п/п

Вираз

12

;

34567891011121314155. Контрольні запитання.

 1. Що називається алгоритмом?

 2. Які властивості мас алгоритм?

 3. Як будуються схеми алгоритму?

6. Захист роботи.

7. Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи:

 • Звіт оформляється на аркуші формату А4;

 • Поле колонтитулу повинно мати прізвище, ім’я,по-батькові студента,групу;

 • Шапка лабораторної роботи містить номер роботи,назва роботи,мета роботи,обладнання;

 • У «ході роботи» пункт 1 «Правила техніки безпеки у кабінеті комп’ютерної техніки»;

 • Пункт 2 містить індивідуальне завдання з лабораторної роботи згідно варіанту;

 • Пункт 3 містить код програми з результатом роботи програми;

 • Пункт 4 містить висновки з лабораторної роботи;

 • Пункт 5 містить контрольні запитання з лабораторної роботи.