asyan.org
добавить свой файл
1Лабораторна робота № 3
Тема: Дослідження електричного кола при змішаному з‘єднанні резисторів.
Мета: Вивчити відношення між струмами та напругами при змішаному з‘єднанні резисторів і визначити опір електричного кола.
Обладнання: Джерело електричної енергії, резистори, вольтметр, амперметр, з’єднувальні проводи.

Хід роботи


  1. Скласти електричну схему згідно рисунку.  1. Визначити струми і напруги в кожній вітці електричного кола.

  2. Обчислити еквівалентний опір за формулою R=U/I, R1=U1/I1,R2=U2/I2, Rекв=R1+R1*R2/R1+R2.

  3. Результати вимірювань і розрахунки занести в таблицю.Висновок: В результаті проведення експерименту можна зробити висновок, що загальний опір електричного кола дорівнює сумі опорів з’єднаних паралельно і послідовно. Напруга в колі дорівнює сумі спадів напруг на послідовно з’єднаних резисторах та напрузі в паралельних вітках. Еквівалентний опір дорівнює напрузі поділеній на струм кола. Загальний струм дорівнює сумі струмів в паралельно з’єднаних вітках.
ЛР. . . 001Змн.


Арк.


докум.


Підпис


Дата


Розроб.

Б Л.І

Літ.


Арк..


Аркушів


Перевір.


Хемій Ю.П.Н
1


2


Реценз.

КПК, гр.Н. Контр.
Затверд.