asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: Вписані і описані чотирикутники.

Мета: Засвоїти поняття: чотирикутник, вписаний в коло; чотирикутник описанмй навколо кола; розглянути теореми про вписаний та описаний чотирикутники та способи їх доведення.Формувати і розвивати вміння використовувати геометричні поняття під час розв»язування задач, робити висновки логічне та абстрактне мислення, математичне мовлення, навички організаційної роботи на уроці. Виховувати уважність, свідоме ставлення до навчання, вміння організовувати свою роботу на уроці, самооцінку та самоконтроль.

^ Хід уроку:

  1. Aктуалізація опорних знань:

Повторення вивченого на попередньому уроці

Питання до класу:

1). Що таке коло? (слайд 2)

2). Який із чотирикутників вписаний? (слайд 6)

3). Дати означення вписаного чотирикутника. (слайд 7)

4). Де знаходиться центр кола, описаного навколо чотирикутника? (слайд 8)

5). Теорема про вписаний чотирикутник.( слайд 9).

6). Біля якого з паралелограмів можна описати коло? (слайд 10).

7). Навколо якої трапеції можна описати коло? (слайд 11).

8). На якому з малюнків зображено описаний чотирикутник? ( слайд 13).

9).Який чотирикутник називається описаним? (слайд 14).

10).Де знаходиться центр кола вписаного в чотирикутник? (слайд 15).

11). Теорема про описаний чотирикутник. ( слайд 16).

12). В який паралелограм можна вписати коло? (слайд 17).

13). В яку трапецію можна вписати коло? ( слайд 18).

14). Які помилки допущені на малюнку? (слайди 19,20).

II. Розв»язування задач:

1). Задача №1.( слайд 21).

2). Задача №2.( слайд 22).

3). Задача №3 (слайд 23 ).

4). Розв»язування задачі № 3 ( слайд 24).

III. Підведення підсумку уроку.

Питання:

1). Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці ?

2). Які означення та властивості ви запам»ятали?

3). Що ви згадали на сьогоднішньому уроці?

4). Що запам»яталося із сьогоднішнього уроку?

IV. Домашнє завдання (слайд 25).