asyan.org
добавить свой файл
1
Лабораторна робота № 5
Тема: Вивчення інтегрованого середовища С

Ціль роботи: навчитися використовувати інтегроване середовище С.

Обладнання: ПК,ПО Borland C++
Теоретичні відомості

Вид інтегрованого середовища і її можливості залежать від типу і версії компілятора.
Приклад
/* ЗАНЯТТЯ N 1

Розробив Петров Ю.В. */
/* <-Це початок многострочного коментарю

Це закінчення многострочного коментарю -> */
// <-Це однорядковий коментар
#include //Директива препроцесора (#include) включає

#include //Заголовні файли з розширенням (.h)
void main(void) //Головна функція

{ //Початок складеного оператора (блоку, тіла функції)

clrscr(); //Функція очищення екрана

printf("\n\t Здраствуй,\n"); //Функція висновку на екран

printf("\n світ!"); // '\n' '\t' - керуючі

// послідовності

} //Кінець складеного оператора (блоку, тіла функції)
/* Результат виконання програми
Здраствуй,

світ! */
^ Хід роботи
Виконати завантаження інтегрованого середовища розробки С (IDE) для Turbo C, розташованої в каталозі N:\APL\TC\BIN\TC.EXE, з активної директорії.

Вивчити особливості IDE (структуру меню і підміню), а також повторити можливості текстового редактора (типу Brief), вивчити «гарячі» клавіші.

Виконати завантаження програм-прикладів (N:\APL\TC\LAB\*.CPP), їхнє коректування, збереження і компіляцію.

Вивчити незрозумілі синтаксичні конструкції з використанням убудованої допомоги. Скопіювати приклад з допомоги в активне вікно і вивчити його роботу.

Повторити виконання пунктів 1-4 для інтегрованого середовища розробки Borland C (N:\APL\BC\BIN\BC.EXE).

Порівняти можливості IDE Turbo C і Borland C.

Написати звіт і зробити Захист роботи по роботі, вивчивши контрольні питання по темі.
Вимоги до звітів

Звіт по самостійних роботах оформляються відповідно до методичних указівок “Структура і правила оформлення текстових документів” на основі ДСТУ 3008.95 “Документація, звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”. Звіти оформляються на окремих аркушах формату А4. Наприкінці семестру звіти зшиваються з титульним листом і здаються після захисту всіх робіт.
Звіт повинний містити

  • Прізвище, ім'я, по батькові і групі студента

  • Номер і назва роботи

  • Ціль роботи

  • Індивідуальне завдання

  • Текст програми

  • Результати роботи програми

  • Захист роботи


Контрольні запитання
1.Як здійснюється запуск і вихід з IDE?

2.Як здійснюється настроювання шляхів для підключення зовнішніх файлів?

3.Перелічите режими компіляції. Що вони позначають?

4.Як виробляється підключення бібліотеки графічних функцій?

5.Як здійснюється відкриття і закриття вікон, перехід між вікнами, копіювання тексту з вікна у вікно?

6.Як здійснюється модифікація імені файлу?

7.Що таке проект? Як виробляється створення, доповнення і виконання проекту?

8.Чому завантаження IDE здійснюється з активної директорії?

Назвіть «гарячі » клавіші і їхнє призначення.

9.Як виділити коментарі в З?

10.Як підключитися заголовні файли, що вони містять?

11.Що позначається словом main()?