asyan.org
добавить свой файл
1
Автор: Фесенко Л.В. Заслужений вчитель України.

Тема: Аналіз діючих програм для загальноосвітніх навчальних закладів та шкіл з поглибленим вивченням образотворчого мистецтва.


Основна мета та головні завдання викладача образотворчого мистецтва.

Унікальність образотворчого мистецтва у розв'язанні завдань художнього і особистісного розвитку громадського і духовного становлення підростаючого покоління. Варіативність методики викладання образотворчого мистецтва.

Література:

  1. С.В.Коновець „Підготовка вчителя образотворчого мистецтва" Рівне 2002р.

  2. С.В.Коновець „Твори українського образотворчого мистецтва на уроках у школі" Київ 1997р.

  3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів „Образотворче мистецтво" (5-7 класи) Київ. Шкільний світ 2001р.

  4. О.Д.Соронович „Програма з образотворчого мистецтва для загальноосвітніх закладів" (5-7 класи) Київ 1998р.

  5. Л.Масол „Впровадження нових програм з мистецтва і художньої культури „ Журнал „Мистецтво та освіта" 3. 2001р.


Для повноцінної, цілеспрямованої діяльності з учнівським колективом особливого значення, в сучасних умовах, набуває програмне - методичне забезпечення організації та здійснення навчання образотворчому мистецтву. Над методичними розробками з образотворчого мистецтва працюють:

І.П.Глінська, Є.А.Антонович, В.І.Проців, С.П.Свид, О.Є.Ковальов, С.В.Коновець, Т.П.Ковальчук, М.І.Резніченко. Методичні напрацювання, які розробляються в Україні, мало чисельні і відображають один із напрямків методичної діяльності вчителя образотворчого мистецтва.

В даний час на теренах держави створюються навчальні заклади різного типу (школи мистецтв, художні, спеціалізовані школи, відкриваються класи з поглибленим вивченням образотворчого мистецтва). Виходячи з цього навчальні заклади потребують подальшої розробки різноманітних програм з предметів художньо - естетичного циклу.

На даний час створено слідуючи програми:

^ Для шкіл 1-го ступеня:

Л.М.Любарська, М.І.Резніченко „Образотворче мистецтво" (1-4 класи) С.В.Коновець „Інтегрована програма з образотворчого мистецтва" (1 - 4 класи)

Л.М.Масол Інтегрована програма „Мистецтво" (1-4 класи) Є.В.Бєлкіна „Програма з образотворчого мистецтва для

загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій" (1-4 класи)

^ Для шкіл ІІ-го ступеня:

О.Д.Соронович „Програма з образатворчого мистецтва для загальноосвітніх навчальних закладів". (5-7 класи)

Л.М.Любарська, М.І.Резніченко „Програма з образотворчого мистецтва для загальноосвітніх навчальних закладів" (5-7 класи)

Л.В.Фесенко „Програма з образотворчого мистецтва для загальноосвітніх навчальних закладів" (5-7 класи)

^ Для шкіл ІІІ-го ступеня:

О.П.Щоколова, Л.М.Ващенко „Світова художня культура" (1-11 класи)

Л.М.Масол, Н.Миропольська „Художня культура".

Окрім вище перерахованих програм, затверджених та рекомендованих до впровадження Міністерством освіти та науки України, в різноманітних регіонах України створюються педагогами та науковцями регіональні авторські програми, за якими працюють творчі педагоги.

Хочу поділитися деякими роздумами відносно змісту програм, за якими працюють вчителі:

1. Вчитель повинен мати декілька альтернативних апробованих на практиці навчальних програм, це дасть можливість вчителеві творчо підходити до викладання програмового матеріалу;

2. Програмовий матеріал, який подається в програмі, повинен бути доступним, як для педагога, так і для учнів;

3. Програма повинна бути укладена таким чином, щоб вчитель мав можливість поряд з програмованим матеріалом, вивчати культурну спадщину регіону в якому проживають учасники навчального процесу;

4. Програма повинна давати дитині цілісну картину про мистецтво -як спосіб пізнання світу;

5. Вона повинна бути направлена на розкриття та розвиток творчих здібностей та нахилів кожної дитини;

6. Завдяки програмі учень повинен мати можливість виявити та довести виконанням творчих робіт власні здібності в царині мистецтва.

На даний час затверджено Міністерством освіти та науки України дві програми з образотворчого мистецтва для загальноосвітніх навчальних закладів (5 – 7 класи). Це програми Л.М.Любарської, М.І.Резніченка та Л.В.Фесенка. вони відрізняються одна від одної, в кожній із них є свої переваги, сильні сторони. Але вони направлені на творчий підхід вчителя до викладання образотворчого мистецтва. Кожен з педагогів може обрати програму, за якою він буде працювати, за якою він буде навчати своїх вихованців азам мистецтва.

На даний час видається навчальний посібник для вчителів образотворчого мистецтва з розробками уроків та календарним плануванням до програм Л.В.Фесенка, що дасть можливість полегшити працю вчителя. Готуються матеріали до видання підручника для учнів 5-го класу, що допоможе нашим вихованцям більш плідно реалізувати творчі задатки та виявляти нахили до того чи іншого виду діяльності.

Для шкіл з поглибленим теоретичним та практичним вивченням образотворчого мистецтва, програми готуються до видання. В навчальних закладах нового типу, вчителі самостійно розробляють авторські програми та затверджують в ОІППО.

Але будь які наміри вчителя можуть виявитись марними, без дотримання та використання в своїй роботі творчого підходу до кожної дитини. Ось деякі з них:

1. Поважай працю учня, якою б не була робота, ніколи не нехтуй доробком дитини, це її можливості, вершина на яку вона піднялась сама;

2. Дай можливість учневі відстояти свою роботу, вислухай аргументи на користь учня;

3. Допомагай учневі в виконанні навчального завдання, конкретно спрямовуй його діяльність на вірний шлях вирішення проблем;

4. По мірі можливості, під час роботи над навчальним завданням, допомагай учневі працювати за допомогою декількох сенсорних систем;

5. Ніколи не говори учневі, що його робота погана, в кожній роботі є раціональне зерно;

6. Частіше проявляй зацікавленість результатами роботи учня, це стимулює його творчу діяльність;

7. Допоможи учневі вчасно зупинитись, щоб не зіпсувати роботу;

8. Ніколи не підганяй учня, можливо він не в змозі швидко виконати дане завдання, в силу свого фізіологічного розвитку;

9. Стимулюй діяльність учнів, їх зусилля, незалежно від того, як вони навчаються з інших предметів;

10. Враховуй вікові та індивідуальні особливості учнів;

11. Використовуй в своїй роботі різні види, техніки, матеріали образотворчого мистецтва, щоб дитина мала можливість вибрати те раціональне, що знадобиться їй в творчості, незалежно від того, яким видом діяльності вона буде займатись в майбутньому;

12. Постійно працюй над розвитком творчих здібностей кожної дитини, в кожній з них - свій творчий потенціал, своя стежина до вершини знань;

13. Від рівня подачі нового матеріалу вчителем, залежить і результативність діяльності учнів;

14. Уникай одноманітності, сухості під час подачі нового матеріалу, спробуй запалити в дитячих серцях іскринку творчості;

15. Виховуй, твори, допомагай учневі тільки для його користі, а не заради себе - в цьому покликаня педагога.