asyan.org
добавить свой файл
1
Семінар-практикум на базі Максимівського НВК

23.03.2012р.

Тема: «Використання інтерактивних технологій в вихованні духовної, високоморальної особистості».
План семінару

І. Завдання і зміст морального виховання. Оновлення форм і методів морально-духовного виховання учнів та формування системи життєвих цінностей. (Виступ з мультимедійною презентацією «Морально-етичне виховання. Шляхи та засоби морального виховання»)

Методист РМК Галбург І.М.

ІІ. Система роботи Максимівського НВК по вихованню духовної, високоморальної особистості. Формування в учнів уміння жити в громадянському суспільстві.

^ Керівник ШМО класних керівників

Максимівського НВК Петрова Н.В.
ІІІ. Національний виховний ідеал українців: історія і сучасність. Моральний ідеал. (Педагогічні ідеї Г.Сковороди., Г.Ващенка).

^ Керівник ШМО класних керівників

Кривушівського НВК Федотова Л.Д.
ІV. Робота в малих групах (для педагогів) над проблемою «Розробка моделі зорієнтування виховного процесу на досягнення конкретного морального ідеалу» (за результатами анкетування учнів Максимівського НВК). Мультимедійна вправа-релаксація «Нотатки мудрості».

^ Методист РМК Галбург І.М.
V. Виховний захід-панорама «Шлях людини »:

- фрагмент дискусії « Хресний шлях ненародженої дитини» (8кл.);

- Фрагмент проекту « Родинне дерево» (7 кл.);

- представлення кінцевого продукту КТС «Мій моральний ідеал» ( 5-6 кл.; 9 кл., 10 кл., 11 кл.);

- майстер-клас «Оберегова лялька»: розповідь керівника, захист робіт учнями, поетапне виготовлення ляльки «Янгола» ( 1-4 кл.);

- виставка-підсумок «Захоплення моєї родини».

^ Класні керівники Максимівського НВК

VІ. Обговорення виховного заходу.

Методист РМК Галбург І.М.

VІІ. Методична скарбничка: «Бібліографічний огляд літератури з проблеми «Морально-етичне виховання».

^ Керівник РМО класних керівників

Яцик О.Г.
VІІІ. Вироблення методичних рекомендацій.

Методичні рекомендації,

вироблені на семінарі-практикумі класних керівників на базі Максимівського НВК 23.03.2012


 1. Під час планування роботи з проблеми «Морально-етичне виховання особистості. Формування духовності.» передбачати використання:

 • Методів формування моральних мотивів поведінки (створення виховних ситуацій, педагогічна вимога, громадська думка, вправи і привчання, прогнозування);

 • Методів формування свідомості (метод переконання (позитивний приклад), умовляння, навіювання, інструктажі, диспути, доповіді, розповіді на етичні теми, пояснення, роз’яснення, лекції, засідання круглого столу);

 • Методів стимулювання поведінки і діяльності вихованців (змагання (колективні, індивідуальні), ігри (педагогічні, ігри-дозвілля), покарання (покарання-вправляння, покарання-обмеження, покарання-осуд, покарання-умовність, покарання-зміна ставлення), заохочення (схвалення, похвала, нагорода, авансування особистості, важливе доручення);

 • Методів контролю та аналізу рівня вихованості (педагогічне спостереження, бесіда, опитування, аналіз результатів суспільно-корисної роботи, виконання доручень, створення ситуацій для вивчення поведінки учнів).

 1. Провести анкетування «Моральні норми поведінки» в кожному класі. На основі аналізу анкет класним керівникам спроектувати модель виховної роботи з проблеми «Морально-етичне виховання» адаптовану до певного класу з перспективою на новий навчальний рік.

 2. Керівнику шкільного методичного об’єднання класних керівників спільно з заступником директора з виховної роботи створити портфоліо школи з проблеми «Морально-етичне виховання».

Склад портфоліо:

  • Нормативна база з даної проблеми;

  • Плани роботи на рік, на семестр. Відобразити всі види діяльності: семінари, засідання ШМО класних керівників, протоколи засідань, розгляд відповідних питань на нарадах, педрадах, залучення учнівського врядування, конкурси, відкриті виховні заходи і т.д.

  • План загальношкільних заходів;

  • Плани роботи всіх класних керівників з даного напрямку на 2011-2012 н.р.;

  • Сценарії виховних годин, заходів, конкурсів, ігор, КВК та ін..

  • Фото-звіти, відеозаписи проведених заходів.

 1. Провести аналіз виховної роботи класних керівників за 2011-2012 н.р. (на основі аналізу рівня вихованості учнівського колективу) та подати в РМК до 20.05.2012. Додаток 1.

 2. Кожному класному керівнику створите власне портфоліо виховної роботи з класом за напрямом «Морально-етичне виховання».

Додаток 1

Аналіз виховної роботи за 2011/2012 навчальний рік ____ класу
класного керівника _________________________________________________

Мета виховання :___________________________________________________

Зміст виховання :___________________________________________________

Завдання виховної роботи :___________________________________________

Методична тема:____________________________________________________

Аналіз роботи сприяє підвищенню якості виховання. Підвищувати якість можна:

- удосконалюючи позитивне;

- розвиваючи досягнуте;

- долаючи недоліки;

- попереджаючи помилки.

Осмислення своєї праці веде до її вдосконалення, до більш ефективної роботи в подальшому. Аналіз виховної роботи – це не констатація: щось зроблено, щось не встигли зробити … Аналіз виховної роботи – це виявлення високих і низьких, позитивних і негативних результатів виховної роботи, а також причин, приведених до успіху чи невдачі – це визначення шляхів розвитку успіху або шляхів подолання недоліків у роботі.
Аналіз виховної роботи складається з 3х частин:

I.Аналіз результатів у вихованні та розвитку дитячого класного колективу, ефективності конкретних заходів, підвищення рівня вихованості учнів, їх інтелектуальний, моральний, естетичний, а також світоглядний розвиток.

II.Самоаналіз своєї педагогічної діяльності (успіхи чи невдачі у методичній роботі з класним колективом, батьками, в організації своєї праці).

III. Аналіз рівня вихованості класу.

1. Аналіз ефективності цілепокладання та планування виховного процесу

1.1 Рішення виховних завдань, доцільність їх постановки

1.2 Правильність вибору основних напрямів, змісту, форм і методів роботи, прийомів включення учнів у діяльність і спілкування

2. Аналіз розвитку учнів класу

2.1 Вихованість учнів як рівень сформованості ціннісного ставлення до Людини, Батьківщини, Знань. (Рівень вихованості-підсумок)

2.2 Розвиненість пізнавальних інтересів і творчих здібностей, які проявляються учнями в різних видах діяльності

2.3 Рівень знань, умінь і навичок учнів, їх успішність (у порівнянні з результатами минулих років)

2.4 Успіхи та досягнення учнів класу, ріст особистісних досягнень, найбільш яскраві прояви індивідуальних особливостей учнів Додаток списках.

2.5 Учні «групи ризику» (їхні індивідуальні особливості, потреби, мотиви вчинків, вплив на їх найближчого соціального оточення; найбільш дієві прийоми роботи з ними). Додаток по списках.

3. Аналіз динаміки соціальної ситуації розвитку учнів

3.1 Який ступінь впливу найближчого соціального оточення (батьків, однолітків), занять у гуртках, секціях та інших об’єднаннях на процес соціалізації школярів? (У% відстеження зайнятість у гуртках та секціях за рік; по місяцях відвідуваність екскурсій, куди і коли; участь у позакласному, загальношкільному захід з результатом, якщо такі є).

3.2 Яку роль у соціальному розвитку учнів відіграє класне співтовариство? (Динаміка розвитку самоврядування в класі з аналізом роботи класного самоврядування)

4. Аналіз розвитку колективу класу

4.1 Соціально-психологічний клімат у класі. Переважне ставлення учнів до вчителів у школі, домінуючий емоційний настрій, особливості спілкування у класному колективі

4.2 Рівень розвитку колективних взаємин і колективної творчої діяльності, ступінь включеності учнів у процес планування, організації та аналізу спільної діяльності

4.3 Розвиток громадської активності учнів (їх ініціативність, творчість, організованість, самостійність, участь у самоврядуванні класу-лідери класу)

4.4 Особливості громадської думки класу

5. Аналіз участі учнів класу в життєдіяльності школи

5.1 Участь учнів класу в шкільному самоврядуванні, організаторській діяльності, вплив цієї діяльності на виховання і розвиток особистості школярів

6. Аналіз педагогічної взаємодії з родинами учнів і батьківським активом

6.1 Частота і характер контактів з родинами учнів (відвідування на дому, виклик батьків до школи, спілкування по телефону і впровадження нових форм роботи з батьками)

6.2 Вплив батьків на виховну діяльність у класі (організація екскурсій, заходів тощо)

6.3 Результативність педагогічної освіти батьків та інформування їх про рівень навчання та виховання в класі (Протоколи (додатком) класних батьківських зборів)

6.4 Ефективність індивідуальної роботи з батьками

6.5 Особливості взаємодії з батьківським активом

6.6 Взаємодія з «проблемними сім’ями», які потребують особливої ​​уваги педагогів школи

7. Аналіз організації педагогічної взаємодії дорослих, працюючих з учнями класу

7.1 Як з медичними, педагогічними, соціальними працівниками та представниками інших сфер здійснювалося виховне взаємодія?

7.2 Хто з дорослих, працюючих з учнями класу, значно впливає на виховання і розвиток особистості учня?

7.3 В якій мірі вдалося організувати взаємодію педагогів, які навчають і виховують учнів класу?

7.4 Які методи педагогічної взаємодії дорослих були найбільш ефективними?


Пам׳ятка класному керівнику

1. Намагайтеся запобігти виникнен­ню думки про безнадійну педаго­гічну занедбаність того чи іншо­го учня. Вселяйте в собі віру, що «важкий» вихованець є потенцій­ним носієм багатьох позитивних якостей. У ході контактів з такою дитиною виявіть доброзичливу за­цікавленість, повагу, відкинувши можливе упереджене ставлення до неї.

2. Уникайте хворобливої реакції на перші негативні прояви у поведінці «важкого» вихованця у ставленні до вас. Такі діти нерідко на почат­ковому етапі спілкування з новим учителем, а тим більше молодим, схильні «випробувати» його.

3. Добре ознайомтесь з умовами життя учня вдома, особливостями спіл­кування в школі, поза її межами, з батьками. Та найголовніше — ви­вчіть джерела, причини, що при­звели до морального захворюван­ня учня.

4. Виявіть паростки позитивних якос­тей виховання, його схильності, інтереси, уподобання. .

5. Будь-що намагайтеся полюбити дитину за її кращі якості, полюби­ти зате, що вона — людина. Вия­віть доброту, чуйність, порядність, доброзичливість, щоб протистоя­ти негативізму, з яким учневі до­водиться зустрічатися у спілкуван­ні. Це й буде застосування методу «вибуху», який може сприяти до­сягненню добрих виховних резуль­татів за порівняно короткий строк. Спрямовуйте на таку діяльність усіх вихователів (батьків, учите­лів), учнів класу.

6. У процесі спілкування з вихован­цем не вдавайтеся до методів по­стійного контролю, гальмування, а застосовуйте прийом включення в такі види діяльності, які б відпо­відали його інтересам, уподобан­ням (спорт, художня вишивка, мо­делювання, туризм і т. ін.)

7. Помічайте найменші позитивні зрушення у поведінці і діях шко­ляра, підкріплюйте їх своїм зао­хоченням, схваленням. Водночас не зосереджуйте увагу на негатив­них виявах у поведінці. Пам'ятай­те, що погані звички долати важ­ко. Лише поступове розширення кола позитивних дій має витісня­ти негідні вчинки.

8. Постійно включайте вихованців у колективні справи класу, спортив­ної команди; давайте посильні до­ручення, підкреслюйте їх значення для успіху всього колективу.

9. Систематично працюйте з батька­ми, щоб спільно забезпечити по­зитивний педагогічний вплив на важковиховуваного, єдність зу­силь на ґрунті доброти, поваги.

Додаток 1

Аналіз виховної роботи за 2011/2012 навчальний рік ____ класу
класного керівника _________________________________________________

Мета виховання :___________________________________________________

Зміст виховання :___________________________________________________

Завдання виховної роботи :___________________________________________

Методична тема:____________________________________________________

Аналіз роботи сприяє підвищенню якості виховання. Підвищувати якість можна:

- удосконалюючи позитивне;

- розвиваючи досягнуте;

- долаючи недоліки;

- попереджаючи помилки.

Осмислення своєї праці веде до її вдосконалення, до більш ефективної роботи в подальшому. Аналіз виховної роботи – це не констатація: щось зроблено, щось не встигли зробити … Аналіз виховної роботи – це виявлення високих і низьких, позитивних і негативних результатів виховної роботи, а також причин, приведених до успіху чи невдачі – це визначення шляхів розвитку успіху або шляхів подолання недоліків у роботі.
Аналіз виховної роботи складається з 3х частин:

I.Аналіз результатів у вихованні та розвитку дитячого класного колективу, ефективності конкретних заходів, підвищення рівня вихованості учнів, їх інтелектуальний, моральний, естетичний, а також світоглядний розвиток.

II.Самоаналіз своєї педагогічної діяльності (успіхи чи невдачі у методичній роботі з класним колективом, батьками, в організації своєї праці).

III. Аналіз рівня вихованості класу.

1. Аналіз ефективності цілепокладання та планування виховного процесу

1.1 Рішення виховних завдань, доцільність їх постановки

1.2 Правильність вибору основних напрямів, змісту, форм і методів роботи, прийомів включення учнів у діяльність і спілкування

2. Аналіз розвитку учнів класу

2.1 Вихованість учнів як рівень сформованості ціннісного ставлення до Людини, Батьківщини, Знань. (Рівень вихованості-підсумок)

2.2 Розвиненість пізнавальних інтересів і творчих здібностей, які проявляються учнями в різних видах діяльності

2.3 Рівень знань, умінь і навичок учнів, їх успішність (у порівнянні з результатами минулих років)

2.4 Успіхи та досягнення учнів класу, ріст особистісних досягнень, найбільш яскраві прояви індивідуальних особливостей учнів Додаток списках.

2.5 Учні «групи ризику» (їхні індивідуальні особливості, потреби, мотиви вчинків, вплив на їх найближчого соціального оточення; найбільш дієві прийоми роботи з ними). Додаток по списках.

3. Аналіз динаміки соціальної ситуації розвитку учнів

3.1 Який ступінь впливу найближчого соціального оточення (батьків, однолітків), занять у гуртках, секціях та інших об’єднаннях на процес соціалізації школярів? (У% відстеження зайнятість у гуртках та секціях за рік; по місяцях відвідуваність екскурсій, куди і коли; участь у позакласному, загальношкільному захід з результатом, якщо такі є).

3.2 Яку роль у соціальному розвитку учнів відіграє класне співтовариство? (Динаміка розвитку самоврядування в класі з аналізом роботи класного самоврядування)

4. Аналіз розвитку колективу класу

4.1 Соціально-психологічний клімат у класі. Переважне ставлення учнів до вчителів у школі, домінуючий емоційний настрій, особливості спілкування у класному колективі

4.2 Рівень розвитку колективних взаємин і колективної творчої діяльності, ступінь включеності учнів у процес планування, організації та аналізу спільної діяльності

4.3 Розвиток громадської активності учнів (їх ініціативність, творчість, організованість, самостійність, участь у самоврядуванні класу-лідери класу)

4.4 Особливості громадської думки класу

5. Аналіз участі учнів класу в життєдіяльності школи

5.1 Участь учнів класу в шкільному самоврядуванні, організаторській діяльності, вплив цієї діяльності на виховання і розвиток особистості школярів

6. Аналіз педагогічної взаємодії з родинами учнів і батьківським активом

6.1 Частота і характер контактів з родинами учнів (відвідування на дому, виклик батьків до школи, спілкування по телефону і впровадження нових форм роботи з батьками)

6.2 Вплив батьків на виховну діяльність у класі (організація екскурсій, заходів тощо)

6.3 Результативність педагогічної освіти батьків та інформування їх про рівень навчання та виховання в класі (Протоколи (додатком) класних батьківських зборів)

6.4 Ефективність індивідуальної роботи з батьками

6.5 Особливості взаємодії з батьківським активом

6.6 Взаємодія з «проблемними сім’ями», які потребують особливої ​​уваги педагогів школи

7. Аналіз організації педагогічної взаємодії дорослих, працюючих з учнями класу

7.1 Як з медичними, педагогічними, соціальними працівниками та представниками інших сфер здійснювалося виховне взаємодія?

7.2 Хто з дорослих, працюючих з учнями класу, значно впливає на виховання і розвиток особистості учня?

7.3 В якій мірі вдалося організувати взаємодію педагогів, які навчають і виховують учнів класу?

7.4 Які методи педагогічної взаємодії дорослих були найбільш ефективними?