asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
Практичне завдання

Варіант 5

На підставі залишків (таблиця 1) та господарських операцій (таблиця 2) виконати наступні операції:

  • скласти журнал реєстрації господарських операцій;

  • відкрити господарські рахунки по спрощених схемах, використовуючи дані балансу та журналу реєстрації операцій;

  • записати вступні залишки і суми операцій у відкриті бухгалтерські рахунки, вивести по них обороти і кінцеві залишки;

  • скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку;

  • скласти бухгалтерській баланс.

Вихідні дані:
^

Таблиця 1

Залишки на рахунках на 01.01.2007 року

Код рахунку


Назва рахунку

Запишки, грн.

10
^

Основні засоби


3000

13

Знос необоротних активів

14000

20

Виробничі запаси

950

30

Каса

50

31

Рахунки в банках

10000

40

Статутний капітал

27000

Разом:

41000^

Таблиця 2

Господарські операції за січень 2007 року
Зміст операції

Сума, грн.

1

2

3

1

По рахунку фактурі №205 від постачальника одержано сировину і матеріали (виробничі запаси):
^

Вартість матеріалів


Сума ПДВ (оформлено податковою накладною)

Всього3000

600

3600

2

По лімітно-забірній карті 31 видано із складу і списано на основне виробництво матеріали

2000

Продовження таблиці 2

1

2

3

3

По відомості №1 нараховано заробітну плату працівникам основного виробництва

6000

4

Нараховано внески в Пенсійний фонд у розмірі 33,2% від оплати праці

1992


5

Нараховано внески у фонд соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності у розмірі 1,5% від оплати праці

90

6

Нараховано внески у фонд соціальне страхування на випадок безробіття у розмірі 1,3% від оплати праці

78

7
^
Утримано із заробітної плати податок з доходів фізичних осіб

600

8

Утримано із заробітної плати в Пенсійний фонд 2%

120

9

Утримано із заробітної плати на соціальне страхування на випадок безробіття 0,5%

30

10

Утримано із заробітної плати внески в фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 0,5%

30

11

По платіжних дорученнях №1, №2, №3 з поточного рахунку сплачено нарахування і утримання із заробітної плати:

податок з доходів фізичних осіб

внески і утримання в Пенсійний фонд

внески і утримання у фонд соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності

внески і утримання у фонд соціальне страхування на випадок безробіття600

2112
120
108

12

По чеку №1855409 одержано з поточного рахунка в касу для виплати заробітної плати

5220

13

По відомості №1 видана з каси заробітна плата

5200

14

По відомості №1 заробітна плата задепонована і здана в банк на поточний рахунок

20

15

Нараховано знос (амортизацію) основних засобів основного виробництва

3200

16

По рахунку-фактурі №84 нараховано підрядчику за виконані ним роботи для основного виробництва:

Вартість роботи

Сума ПДВ (оформлено податковою накладною)

Всього1400

280

1680

17

Одержано з основного виробництва на склад готову продукцію в кількості 100 шт. Продукцію оприбутковано по фактичній собівартості при умові, що незавершене виробництво на кінець звітного періоду складає суму 14030 грн.

730

18

По товарно-транспортній накладній №1 відвантажено покупцю готову продукцію, її собівартість списано на реалізацію

12000

Продовження таблиці 2

1

2

3

19

Нараховано заборгованість покупцеві з відвантажену йому готову продукцію:
Вартість продукції

Сума ПДВ (оформлено податковою накладною)

Всього17000

3400

20400

20

Згідно виписки банку поступило на поточний рахунок від покупців за раніше відвантажену їм продукцію

20400

21

Списати на фінансові результати собівартість реалізованої продукції

12000

22

Списати на фінансові результати доходи від реалізації

17000

23

Визначено фінансовий результат

Нараховано податок на прибуток у бюджет

5000

1500

24

Прибуток після сплати податку на прибуток віднесено до нерозподіленого прибутку

3500

25

З поточного рахунку платіжним дорученням №34 оплачено постачальнику раніше отримані від нього матеріали згідно рахунка-фактури №205

3600

26

З поточного рахунку платіжним дорученням №5 оплачено у бюджет:

податок на прибуток

ПДВ1500

3400

27

По чеку №185410 одержано з поточного рахунку в касу на господарські потреби

200

28

По видатковому касовому ордеру №2 видана з каси раніше задепопована заробітна плата

20


следующая страница >>