asyan.org
добавить свой файл
1
8-й КЛАС

ТЕПЛОТА

1.Скільки потрібно спалити сухих дров, щоб нагріти воду об’ємом 5 л у мідному казані масою 2 кг від 20º С до кипіння, якщо к.к.д. грубки становить 25%?

2.Яку масу води можна нагріти електричним кип’ятильником на 80º С за 10 хвилин, якщо він розрахований на напругу 220 В та силу струму 3 А? К.к.д кип’ятильника дорівнює 80%.

3.На яку висоту можна підняти гирю масою 24 кг за рахунок теплової енергії склянки кип’ятку (V = 250 мл), охолодивши її до 20º С?

4.У воду, що має температуру 0ºС, вкинули лід з температурою -5ºС. На скільки зміниться маса льоду у воді?

5.На скільки більша внутрішня енергія 1 кг водяного пару, взято при температурі 100ºС, від внутрішньої енергії води при такій же температурі?

6.Яку потужність має нагрівальний елемент плитки, якщо за 8 хвилин вдалося закип’ятити 5 л води. Початкова температура води дорівнювала 25ºС, к.к.д. плитки становить 65%.

7.На зимовій дорозі при температурі снігу -10ºС автомобіль протягом 1 хвилини і 6 секунд буксує, розвиваючи потужність 12 кВт. Скільки снігу розтане при буксуванні автомобіля, якщо вся енергія, що виділяється при буксуванні, йде на нагрівання і плавлення снігу?

8.У каструлю налили холодної води (+10ºС) і поставили на плиту. За 10 хвилин вона закипіла. Через скільки часу вона випарується?

9.Кусок льоду масою 700 г помістили в калориметр з водою. Маса води 2.5 кг, початкова її температура 5ºС. коли встановилась теплова рівновага, виявилось, що лід збільшив свою масу на 64 г. Визначити початкову температуру льоду.

10.Куля масою 4 кг, виготовлена з свинцю і знаходиться на висоті 10 м над землею. На скільки градусів вона нагріється при ударі об землю, якщо відомо, що 35% її енергії перейде в теплову?
ЕЛЕКТРИКА

1.Через мідний провідник масою 200 г і площею поперечного перерізу 1 мм2 за 1.5 хвилини проходить 100 Кл заряду. Визначити напругу прикладену до кінців цього провідника.

2.Які величини опорів можна одержати з трьох однакових резисторів по 2 Оми, з’єднуючи їх між собою?

3.Яку масу води було взято, якщо її нагріли від температури +10ºС до кипіння за 20 хвилин з допомогою кип’ятильника, розрахованого на напругу 220 В і опором 250 Ом?

4.Дві лампочки, з’єднані паралельно між собою і ввімкнені в електромережу напругою 220 В. Опір першої лампочки 120 Ом, загальний струм становить 3.2 А. Визначити опір другої лампочки та силу струму в ній.

5.Електричну лампочку вмикали кожен день на 3 години. Визначити вартість грошей, що треба заплатити за роботу лампочки протягом місяця, якщо її напруга 220 В і опір 100 Ом.

6.Через два однакові опори величиною 4 Ом, з’єднані паралельно, пропустили 180 кл електричного заряду за 2 хвилини. Визначити кількість теплоти, що виділиться при цьому. Яку кількість води можна нагріти цією теплотою від 20ºС до кипіння, якщо на нагрівання піде 60% її кількості?

7.До трьох послідовно з’єднаних опорів величиною 2 Ом, 4 Ом і 5 Ом, прикладена напруга 120 В. Визначити величину напруги на кожному опорі, кількість теплоти, що виділиться в кожному опорі та загальну роботу струму при його проходженні через опори.

8.До мідного провідника площею поперечного перерізу 2 мм2, прикладена напруга 36 В. відомо, що через цей провідник за 1.5 хвилини може пройти 90 Кл електрики. Знайти довжину цього провідника.

9.Визначити питомий опір спіралі з допомогою приладів: амперметра, вольтметра, мензурки і лінійки.

10.До двох опорів величиною 2 Ом і 6 Ом, прикладена напруга 12 В. Як зміниться кількість заряду, що пройде через них, якщо їх спочатку з’єднати послідовно, а потім – паралельно? Час проходження струму – 2 хвилини.
^ МАГНІТНЕ ПОЛЕ

1.Визначити з двох однакових (за формою, розмірами і кольором) стержнів, який з них намагнічений. Будь-які прилади відсутні.

2.Ми дивимось в торець котушки, по витках якої, струм протікає „до нас”. Як будуть напрямлені силові лінії магнітного поля?

3.Чому північний кінець магнітної стрілки показує на північ (адже однойменні магнітні полюси відштовхуються)?

4.Наведіть приклад конкретного використання електромагнітного реле.

5.Чому звичайний гвіздок притягується до магніту (адже притягуються тільки різнойменні магнітні полюси)?

6.Силові лінії магнітного поля направлені знизу вгору і перпендикулярні до провідника, по якому струм протікає „до нас” (тобто, від площини зошита до людини). Як буде рухатись провідник?

7.Чому ошурки чорних металів в магнітному полі розташовуються в певному строгому порядку? Як цей порядок називається?
ОПТИКА

1.Світловий промінь падає на поверхню води під кутом 60º. Знайти кут заломлення променя у воді.

2.Водолаз, що знаходиться під водою, бачить сонце під кутом 60º. Під яким кутом сонце знаходиться над горизонтом насправді?

3.Предмет знаходиться на віддалі 25 см від лінзи, а його зображення – на віддалі 50 см. Яка фокусна віддаль лінзи?

4.Оптична сила лінзи становить 12 дптр, віддаль предмету до лінзи дорівнює 20 см. На якій віддалі від лінзи буде зображення цього предмету?

5.Фокусна віддаль лінзи 25 см, предмет знаходиться на віддалі 14 см від лінзи. Знайти збільшення лінзи.

6.Зображення предмету перебуває на віддалі 10 см від лінзи. Збільшення лінзи становить в цьому випадку 3. Яка фокусна віддаль лінзи і її оптична сила?

7.Визначити граничний кут для повного внутрішнього відбивання в повітрі.