asyan.org
добавить свой файл
1

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство в економіці


(відсотків)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Частка сільського господарства, мисливства, лісового господарства

у загальному обсязі валової доданої вартості

12,6

11,5

8,7

8,2

9,7

9,3Частка продукції сільського господарства, мисливства, лісового господарства у загальному випуску (в основних цінах)

13,6

12,7

9,9

9,7

10,6

11,0Частка основних засобів сільського господарства, мисливства, лісового господарства

10,1

8,7

6,4

5,2

4,1

3,5

3,6

Частка найманих працівників сільського господарства, мисливства, лісового господарства

у загальній їх кількості

12,8

11,6

10,5

9,9

9,0

8,4

6,6