asyan.org
добавить свой файл
1
Схема аналізу виховної роботи в класі класним керівником

 1.Стисла характеристика колективу та окремих учнів:

 • загальні відомості про учнів та їхні сім'ї;

 • суспільна та пізнавальна активність;

 • відповідальність за загальну справу;

 • самодисципліна;

 • уміння переборювати труднощі;

 • культура поведінки в школі та поза нею;

 • працьовитість;

 • повага до законів, символів держави.

 •  

2. Визначення виховних завдань, які поставлені в минулому році (аналіз причин невиконання тих чи інших із них).

^ 3. Аналіз змісту виховання (які звички, знання, вміння, навички формувалися в учнів).

4. Аналіз використовуваних форм виховної роботи (класних годин, зборів, екскурсій, колективних творчих справ тощо).

^ 5. Аналіз використовуваних методів (власного прикладу, переконання, вимоги, стимулювання, доручення)

6. Аналіз умов виховання:

 • санітарно-побутових;

 • гігієнічних;

 • естетичних;

 • природних;

 • соціально-культурних.

 

^ 7. Аналіз засобів виховання:

 • дитячого колективу (рівень згуртованості, сформованість громадської думки, традиції, наявність лідерів, неформальних груп спілкування);

 • системи суспільних відносин у школі;

 • особистості вчителя;

 • системи учнівського самоврядування (визначення його ефективності).

 

^ 8. Аналіз результативності індивідуальної виховної роботі:

 • з педагогічне занедбаними дітьми (зазначаються

 • кількість дітей, які стоять на обліку, яких знято з обліку,

 • причини постановки на облік, подається характеристика

 • методів та засобів, які використовуються в роботі);

 • з дітьми, які не цікавляться навчанням;

 • з обдарованими дітьми.

 ^ 9. Аналіз роботи з педагогічним колективом:

 •   єдиних педагогічних вимог до школярів;

 • рівня реалізації всіма учителями в навчальному процесі виховної функції уроку;

 • участі педагогів у позаурочній та позакласній виховній роботі;

 • взаємодії з керівниками гуртків, секцій.

 ^ 10. Аналіз роботи з батьками та громадськістю:

 • взаємодії з сім'єю (визначення єдиної позиції щодо виховання, участі батьків у виховній роботі класу, школи);

 • тематики батьківських зборів, їх результативності.

 

11. Аналіз результатів виховної роботи:

 •  визначення реального рівня виховання;

 •  визначення ступеня відповідності реальних

 • результатів поставленим цілям;

 •  характеристика динаміки змін рівня вихованості за

 • роками навчання.

 12. Додатки: карта здоров'я учнів класу, карта вихованості, у якій фіксується рівень вихованості учнів.