asyan.org
добавить свой файл
1
Схема, яка допоможе у вивченні і складанні психолого – педагогічної характеристики особистості учня.

І. Загальні дані.

 1. Прізвище, ім`я.

 2. Вік.

 3. Клас.

 4. Загальний фізичний розвиток.

 5. Стан здоров`я.

 6. Умови проживання (окрема квартира, комунальна квартира, наймана квартира, приватний будинок, гуртожиток) та кількість мешканців.

 7. Чи має дитина особисте місце для підготовки уроків. відпочинку.

 8. Освітній та культурний рівень сім`ї.

 9. Взаємовідносини у родині (гарні, сердечні, холодні, напружені, часті конфлікти).

 10. Особливості виховання дитини:

а) виховується у повній благополучній родині;

б) виховується у неповній сім`ї (тільки з батьком, тільки з матір`ю);

в) дитина виховується в колі дорослих, її балують, може робити зауваження дорослим;

г) дитина виховується за суворими правилами, гуляє тільки під наглядом, має багато заборон;

д) взагалі залишається догляду впродовж дня.

 1. Особливості характеру батьків.

 2. Шкідливі звички, ставлення до них у родині.

13.Додаткове навантаження та нахили дитини.

ІІ. Навчальна діяльність.

 1. Успішність.

 2. Загальний розумовий розвиток.

 3. Рівень розвитку мовлення (запас слів, начитаність, емоційність мовлення, вміння висловити власну думку письмово та усно).

 4. Здатність до навчання:

а) особливість уваги (ступінь розвитку довільної уваги, її зосередженість, стійкість, розсіяність, стомлюваність);

б) усвідомлення вивченого матеріалу, швидкість мислення;

в) індивідуальні особливості пам`яті, швидкість і міцність запам`ятовування, легкість відтворення;

г) розвиток мислення (чи відрізняє істотні та другорядні ознаки предметів, рівень засвоєння загальних і абстрактних понять, оригінальність, розсудливість, кмітливість);

д) розвиток уяви.

5. Старанність у навчальній роботі.

6. Інтерес до занять і ставлення до навчання (сприйняття похвали чи осуду з боку вчителя, батьків, основні мотиви до навчальної діяльності).

7. Вміння вчитися (дотримання режиму дня, організованість, самостійна робота з книгою, заучування матеріалу, самоконтроль, коректування).

8. Стійкий інтерес до певної науки, мистецтва, спорту.

ІІІ. Особливості характеру і темпераменту.

 1. Яскраво виявлені позитивні і негативні риси характеру:

а) риси спрямованості особистості (щодо людей, навчання, праці, самого себе);

б) моральні якості (чуйність,доброта, товариськість, колективізм, ретельність, зарозумілість, бездушність, щирість, нещирість, брехливість, легковажність, замкненість, ставлення до товаришів і старших, скромність, надокучливість, делікатність, свідомість);

в) воля (старанність, слухняність, упертість, сумлінність у роботі, невпевненість у собі, самовпевненість, наполегливість).

2. Вираження особливостей темпераменту : балакучість, жвавість, млявість, працездатність.

3. Переважаючий настрій ( веселий, сумний, роздратований, пригнічений), стійкість настрою, причини зміни настрою.

4. Окремі зауваження.

Дана схема допоможе класному керівнику у вивченні розвитку класного колективу

Склад класу.

 • Віковий склад;

 • Працездатність та успішність;

 • Зацікавленість спільними справами, виконання суспільних доручень;

 • Творче самовираження, відвідування гуртків, секцій, клубів.

Згуртованість класу.

 • Чи спрямована колективна діяльність на реалізацію важливих суспільних задач та перспектив?

 • Чи є групи за діловими інтересами або групи негативного характеру?

 • Як учні ставляться один до одного, до справ класу?

 • Чи прагнуть учні до спілкування з однокласниками?

 • Чи дружать хлопчики і дівчатка?

 • Чи є в класі кругова порука?

 • Чи переживають учні удачі і невдачі свого класу, чи вболівають за свій колектив?

Організованість класу.

 • Чи вміють учні самі організовуватися для виконання колективних справ, розподіляти між собою роботу і найбільш раціонально її виконувати?

 • Чи вміють учні терпляче і уважно вислуховувати один одного?

 • Чи переважають розумні та справедливі вимоги, що приймаються і виконуються кожним?

 • Чи виконують розпорядження членів учнівського самоврядування?

Суспільна думка в класі.

 • Які учні своїх однокласників схвалюють, а яких засуджують?

 • Як і якій формі виражають своє схвалення і несхвалення?

 • Чи є розбіжності між тим, що говорять учні, і тим, що вони роблять?

 • Чи сформована діюча суспільна думка? Чи всі одностайні в ухвалені рішення?

Характер зв`язків у колективі.

 • Що зв`язує учнів: загальне місце проживання; місце за партою, загальні інтереси?

 • Де дружать учні (тільки в школі чи поза нею)?

 • Чи уважні вони один до одного? Чи намагаються допомогти?

 • Чи пред`являють вимоги до своїх друзів? Чи вміють бачити в них недоліки?

Актив класу, учнівське самоврядування.

 • Чи має актив авторитет? Чи виконують його розпорядження?

 • Чи є учні, що постійно знаходяться в активі?

 • Наскільки самостійно діють органи самоврядування?

Зв`язок класного колективу із загальношкільним колективом.

 • Чи знають у класі про те, що відбувається в школі в цілому та в інших класах?

 • Чи виконують загальношкільні доручення?

 • Як клас бере участь у загальношкільних заходах?

Заходи щодо подальшого зміцнення класного колективу.

 • Як педагогічні заходи варто провести в класі з метою зміцнення й організації класного колективу?

 • Як залучати класний колектив для виховного впливу на окремих учнів?