asyan.org
добавить свой файл
1

Назва статті

Судова фармація: способи реабілітації наркопацієнтів, що вживають каннабіноїди, за допомогою апітерапії

Автори

В. О. Шаповалова, д-р фарм. наук, проф., зав. каф. Фармацевтичного права Національного фармацевтичного університету, В. В. Шаповалов, 1-й заступник начальника Слідчого управління ГУМВС України в Харківській області, д-р фарм. наук, проф. каф. фармацевтичного права Нац. фарм. ун-ту, голова первинної міжгалузевої спілки ветеранів Афганістану та учасників бойових дій на території інших держав при СУ ГУМВС України в Харківській області (в-і), С. М. Негрецький, викладач каф. фармацевтичного права Нац. фарм. ун-ту Національний фармацевтичний університет (м. Харків), Слідче управління ГУМВС України в Харківській області, e-mail:

^ З рубрики

Діагностика та лікування наркологічних розладів

Рік

2011

Номер журналу

Том 19, вип.2 (67)

Сторінки

102-104

^ Тип статті

Наукова стаття

Індекс УДК

510.21

Індекс БКК
Анотація

У статті з позиції судової фармації розглянуто можливості застосування продуктів бджільництва у лікуванні та реабілітації наркохворих із каннабіноїдною залежністю. Приведено основні ефекти апітоксинів при адиктивній залежності від каннабіноїдів.********

^ Ключові слова

судова фармація, наркопацієнти, каннабіноїдна залежність, апітерапія

Доступ до повної статті, pdf

За згодою автора

^ Перелік використаної літератури

1. Геннадій Васильєв: На сьогодні існує два найбільш поширені джерела придбання наркотичних засобів — напряму через аптечні заклади та через мережу Інтернет [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news.

2. Орлов, Б. Н. Зоотоксинология (ядовитые животные и их яды) / Б. Н. Орлов, Д. Б. Гелашвили. — М.: Высшая школа, 1985. — 280 с.

3. Лекарственные средства в наркопсихофармакологии / [В. А. Ша повалова, В. В. Шаповалов, Ю. И. Губский и др.]. — Х.: Пра пор, 2002. — 592 с.

4. Лекарственные средства в неврологии, психиатрии и наркологии / [В. А. Шаповалова, П. В. Волошин, А. В. Стефанов и др.]. —Х.: Факт, 2003. — 784 с.

5. Лечение зависимостей : Полный справочник ; под ред. Ю. Ю. Елиссеева — М.: Эксмо, 2008. — 640 с.

6. Реуцкий, И. А. Лечение медом и другими продуктами пчеловодства : Рекомендации для врачей и пациентов / И. А. Реуцкий. —М.: Эксмо, 2008. — 448 с.

7. Народная медицина : Семейный лечебник. — Х.: Книжный Клуб «Клуб семейного досуга»; Белгород: Книжный Клуб «Клуб семейного досуга», 2008. — 512 с.

8. Під головуванням Президента відбулася нарада з питань протидії злочинності та посилення боротьби з наркоманією [Елект ронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.president.

gov.ua/news.

9. Православная Церковь и современная медицина : Сб. ; под общ. ред. к. м. н. свящ. Сергия Филимонова). — СПб.: «Общество святителя Василия Великого», 2001. — 432 с.

10. Президент України переводить боротьбу з незаконним обігом наркотиків на якісно новий рівень [Елект ронний ресурс]. —Режим доступу: http://www. president.gov.ua/news.

11. Руководство по наркологии / под ред. Н. Н. Иванца. — 2 изд., доп. и испр. — М.: Мед. информ. агентство, 2008. — 944 с.

12. Словарь-справочник по пчеловодству / А. И. Черкасова, И. К. Давыденко и др. — К.: «Урожай», 1991. 13. Фармацевтическое право в безопасном самолечении: лекарст венные средства, отпускаемые без рецепта врача / [В. А. Шапо валова, А. В. Стефанов, И. М. Трахтенберг и др.]. — Х.: Факт, 2005. — 800 с.

14. Фармацевтическое право в гинекологии / [В. А. Шаповалова, В. В. Шаповалов, Е. Е. Вырва и др.]. — Х.: Факт, 2004. — 288 с.

15. Фармацевтическое право в наркологии / [В. А. Шаповалова, И. К. Сосин, Г. М. Бутенко и др.]. — Х.: Факт, 2004. — 800 с.

16. http: //apiprodukt-crimea.org.ua/lib/biopole.php.

17. http: //ukrpaseka.ru/nejrotropnye-svojstva-yada.

18. http: //www.api-centre.ru/news.

19. http: //www.paceka.ru/s75.html.

20. http: //www.pchelandiya.net/pchela/38-nemnogo-istorii.html.