asyan.org
добавить свой файл
1
11 клас. Самостійна робота по темі “Спирти”.

І варіант. Тести.

1. Вкажіть формулу гліцерину

а) С4Н9ОН б) С2Н5ОН в) С3Н8О г) С3Н8О3

2. Яка функціональна група спиртів

а) – СОН б) – СООН в) – ОН г) – NН2

3. Яка властивість етанолу використовується у фармацевтичній промисловості

а) розчинність у воді б) розчинник багатьох речовин в) консерватор

4. Яка формула відповідає насиченим одноатомним спиртам

а) СnН2n+2 б) СnН2n+1 в) СnН2n+1ОН г) СnН2n

5. Із збільшенням молекулярної маси спиртів їх розчинність у воді

а) збільшується б) зменшується в) істотно не змінюється

6. При яких захворюваннях нітрогліцерин застосовують як ліки

а) ГРВІ б) шкірних в) серцево-судинних г) гепатиті

7. У молекулах спиртів найрухливішими є атоми Гідрогену

а) вуглеводневого радикалу б) гідроксогрупи в) всі рухливі

8. Найотруйнішим серед спиртів є

а) метанол б) етанол в) гліцерин г) пентанол
ІІ. З якими з перелічених речовин буде взаємодіяти метанол:

H2O, O2, HBr, Cl2, K, MgO, NaOH

Написати рівняння реакції, назвати утворені речовини.
ІІІ. Визначити формулу насиченого одноатомного спирту, молекулярна маса якого становить 74.
.................................................................................................................................................

11 клас. Самостійна робота по темі “Спирти”.

ІІ варіант. Тести.

1. Яка формула етанолу

а) С2Н4О б) С2Н6О в) СН4О г) С3Н6О

2. Яку речовину використовують для виявлення багатоатомних спиртів

а) CuO б) Cu(OH)2 в) CuSO4 г) CuCl2

3. Яка формула відповідає насиченим одноатомним спиртам

а) СnН2n+2 б) СnН2n+1 в) СnН2n+1ОН г) СnН2n

4. Відсутність газоподібних речовин серед спиртів пояснюється наявністю в їх молекулах

а) йонного зв”язку б) водневого зв”язку в) пептидного зв”язку

5. Назви одноатомних спиртів утворюються за допомогою суфікса

а) – ан б) – ин в) – ол г) – діол

6. Назвіть речовину, формула якої СН3 – СН2 – ОNa

а) натрій етилат б) натрій ацетат в) натрій метилат г) натрій гідроксид

7. Який з перелічених спиртів використовують для виготовлення мила, зубних паст тощо

а) метанол б) етанол в) гліцерин г) пентанол

8. Який з перелічених спиртів використовують для виготовлення антифризів

а) метанол б) етанол в) гліцерин г) пентанол
ІІ. З якими з перелічених речовин буде взаємодіяти етанол:

KOH, H2O, O2, HCl, Br2, Li, Na2O

Написати рівняння реакції, назвати утворені речовини.
ІІІ. Визначити формулу насиченого одноатомного спирту, молекулярна маса якого становить 88.