asyan.org
добавить свой файл
1


Соціально-економічне становище Диканського району
за 2012 рік

Сільське господарство

(за 2012р. дані попередні)

У 2012р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) в сільськогосподарських підприємствах зібрано на площі 20604 га (у 2011р. – на 17828 га), валовий збір зерна становив 709191 ц (902734 ц) при середній урожайності 34,4 ц з 1 га (50,6 ц з 1 га).

Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) у 2012р. реалізовано на забій 2369,4 т худоби та птиці (у живій вазі), що на 6,3% більше порівняно з 2011р., вироблено 9866,4 т молока (на 4,3% менше).
^ Будівельна діяльність

За січень–вересень 2012р. у районі прийнято в експлуатацію 929 м2 загальної площі житла, що становить 62,0% до січня–вересня 2011р., у тому числі у сільській місцевості – 719 м2, що на 14,3% більше проти січня–вересня 2011р.
Транспорт

Підприємствами автомобільного транспорту (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2012р. перевезено 19,3 тис.т вантажів та виконано вантажооборот у обсязі 5,9 млн.ткм, що відповідно на 66,0% і на 51,9% менше, ніж за 2011р.
^ Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами району за січень–вересень 2012р. становив 2562,3 тис.дол. США, імпорту – 5711,9 тис.дол. США. Порівняно з січнем–вереснем 2011р. експорт зменшився на 22,3%, імпорт – збільшився на 66,5%. Негативне сальдо становило 3149,6 тис.дол. США (за січень–вересень 2011р. – також негативне 134,2 тис.дол. США).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), розміщених у районі, на 1 жовтня 2012р. склав 131,5 тис.дол. США, що на 0,1% більше від обсягу на 1 січня 2012р., та в розрахунку на одну особу населення району становить 6,7 дол. США.

^ Роздрібна торгівля та ресторанне господарство

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–вересень 2012р. становив 25938,4 тис.грн. і в порівнянних цінах збільшився проти січня–вересня 2011р. на 34,5%.
^ Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–вересень 2012р. становила 3068 грн., що на 18,7% більше, ніж за відповідний період 2011р. та в 2,8 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (1102 грн.).

Одним із основних чинників, що впливають на розміри заробітної плати, є тривалість робочого часу. За січень–вересень 2012р. коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу становив 87,7% і був на 4,7 в.п. більше порівняно з цим показником у цілому по області.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж листопада 2012р. не змінилась і на 1 грудня становила 15,9 тис.грн., що на 80,4% менше показника на початок 2012р. Увесь борг утворено на економічно неактивному підприємстві.

У січні–листопаді 2012р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 891 сім’ї, що становило 98,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 153,0 тис.грн.

Крім того, 53 сім’ям (96,4% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–листопаді 2012р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 10995,6 тис.грн., що становило 100,4% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець листопада 2012р. становила 797,7 тис.грн.

^ Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–вересні 2012р. становила 4,7 тис. осіб, що на 5,3% більше, ніж у січні–вересні 2011р.

Упродовж січня–вересня 2012р. на підприємствах було прийнято 1582 особи, тоді як звільнено 1607 осіб (відповідно 33,8% та 34,3% від середньооблікової кількості штатних працівників).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 січня 2013р. становила 689 осіб і порівняно з 1 грудня 2012р. збільшилася на 39,2%, а порівняно з 1 січня 2012р. – на 14,5%. Серед зареєстрованих безробітних жінки становили 46,0%, молодь у віці до 35 років – 34,5%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по району на 1 січня 2013р. становив 6,1% від кількості населення працездатного віку.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у 2012р. порівняно з 2011р. збільшився на 2,6 в.п. і становив 36,1%.
Демографічна ситуація

На 1 грудня 2012р., за оцінкою, чисельність наявного населення становила 19355 осіб, постійного – 19468 осіб. Упродовж січня–листопада 2012р. чисельність населення зменшилась на 110 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулось за рахунок природного (108 осіб) та міграційного скорочення населення (2 особи).

Упродовж січня–листопада 2012р. зареєстровані 220 народжених та 328 померлих осіб, у тому числі у віці до 1 року померла 1 дитина.
Головне управління статистики у Полтавській області