asyan.org
добавить свой файл
1

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН


соціального захисту дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування
на період з ____________ до ____________
1. Загальні дані про дитину

Прізвище ___________________________________________________________

Ім'я ________________________________________________________________

По батькові _________________________________________________________

Дата народження ____________________________________________________

Вік ________________________________________________________________

Місце народження: Область ___________________________________________

Район ______________________________________________________________

Місто/Населений пункт _______________________________________________

Місце перебування дитини ____________________________________________

^ 2. План забезпечення потреб дитини у розвитку й вихованні

Потреби дитини

Короткий виклад проблеми

Заходи на подолання проблеми

Виконавець

Залучений спеціаліст

Термін

Примітка (виконано/

не виконано)

Набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Стосунки дитини з біологічними батьками

Забезпечення умов проживання дитини

Реалізація права дитини на виховання у сім'ї

Розв'язання питань захисту майнових прав дитини

Здійснення нагляду за станом здоров'я дитини

Забезпечення навчання та здобуття дитиною освіти

Поведінкові особливості дитини

Формування навичок з самообслуговування дитини

Розвиток талантів та здібностей дитини

Підготовка до самостійного життя

Перегляд індивідуального плану соціального захисту дитини (проводиться не рідше одного разу на рік)

«___» ____________ 20_ року

Черговий перегляд індивідуального плану соціального захисту дитини

«___» ____________ 20_ року