asyan.org
добавить свой файл
1

Варіант 1

1. (0,5б) З 12 робітників треба сформувати ремонтну бригаду з трьох осіб. Скількома способами можна це зробити?

А

Б

В

Г

Д

110

132

220

44

440

2. (1б) На восьми картках записано натуральні числа від 1 до 8. Яка ймовірність того, що добуток чисел, записаних на двох навмання взятих картках, дорівнюватиме непарному числу?

А

Б

В

Г

Д3. (1,5б) Установіть відповідність між центральною тенденцією вибірки (1-3) та її значенням (А-Г)

1. Середнє значення вибірки: 12; 17; 11; 13; 14; 15; 15; 16; 13; 13

А. 13

2. Мода вибірки: 12; 17; 11; 13; 14; 15; 15; 16; 13; 13

Б. 13,5

3.Медіана вибірки: 12; 17; 11; 13; 14; 15; 15; 16, 13, 13

В. 13,7
Г. 13,9

4. (1б)Задано 25 чисел. Серед них число 9 повторюється 12 разів, число 8 –

дев’ять разів, число 15 – чотири рази. Знайдіть середнє арифметичне заданих чисел.

5. (1б) У профспілковий комітет вибрані 10 чоловік. З них необхідно вибрати голову, заступника і секретаря. Скількома способами це можна зробити?

6. (2б)У ящику лежать чотири білі, п’ять червоних і кілька синіх кульок. Знайдіть загальну кількість кульок у ящику, якщо ймовірність витягти навмання синю кульку дорівнює 0,25?

7. (2б) З колоди в 36 карт навмання вибирають 2 карти. Яка ймовірність того, що вибрані карти - два тузи?

8. (3б) Розв’язати рівняння

Варіант 2

1. (0,5б) Для бригади робітників із восьми осіб виділили три путівки до санаторію. Скількома способами можна сформувати групу робітників, що поїдуть до санаторію?

А

Б

В

Г

Д

335

336

220

56

44

2. (1б) На п’яти однакових картках написані букви О, П, Р, С, Т. Яка ймовірність того, що випадковим чином розкладені картки в ряд дадуть слово СПОРТ?

А

Б

В

Г

Д3. (1,5б) Установіть відповідність між центральною тенденцією вибірки (1-3) та її значенням (А-Г)

1. Середнє значення вибірки: 5; 8; 6; 6; 2; 7; 7; 7; 4; 4

А. 5,6

2. Мода вибірки: 5; 8; 6; 6; 2; 7; 7; 7; 4; 4

Б. 6

3.Медіана вибірки: 5; 8; 6; 6; 2; 7; 7; 7; 4; 4

В. 6,5
Г. 7

4. (1б) Середній вік усіх членів родини, яка складається з двох батьків і дев’яти дітей, дорівнює 12 років. Який середній вік батьків, якщо середній вік дітей

6 років?

5. (1б)Скількома способами з групи в 30 чоловік можна вибрати двох делегатів на конференцію, якщо делегати мають різні повноваження?

6. (2б) У коробці 20 червоних кульок, 10 зелених, решта – сині. Скільки синіх кульок лежить у коробці, якщо ймовірність вийняти навмання з коробки синю кульку становить ?

7. (2б) Із 30 кавунів 20 кавунів спілих. Вибирається два кавуна. Яка ймовірність того, що вибрані кавуни спілі?

8. (3б) Розв’язати рівнянняВаріант 3

1. (0,5б) З 10 робітників треба сформувати ремонтну бригаду з чотирьох осіб. Скількома способами можна це зробити?

А

Б

В

Г

Д

110

132

210

5040

440

2. (1б) П’ять карток занумеровано числами 1, 2, 3, 4, 5. Яка ймовірність того, що добуток номерів вибраних навмання двох картках, дорівнюватиме непарному числу?

А

Б

В

Г

Д

0,3

0,2

0,4

0,1

0,5

3. (1,5б) Установіть відповідність між центральною тенденцією вибірки (1-3) та її значенням (А-Г)

1. Середнє значення вибірки: 5; 5; 6; 6; 7; 8; 3; 4; 5; 7

А. 5

2. Мода вибірки: 5; 5; 6; 6; 7; 8; 3; 4; 5; 7

Б. 5,3

3.Медіана вибірки: : 5; 5; 6; 6; 7; 8; 3; 4; 5; 7

В. 5,5
Г. 5,6

4. (1б) Середнє арифметичне трьох чисел дорівнює 25, а середнє арифметичне

Решти шести чисел – 34. Знайдіть середнє арифметичне цих дев’яти чисел.

5. (1б) Скількома способами можна обрати голову і секретаря зборів з 30 осіб?

6. (2б) У коробці лежать 4 зелені і кілька червоних аркушів паперу. Скільки є червоних аркушів, якщо ймовірність навмання витягнутого аркуша виявитися червоним становить

7. (2б) В партії із 10 деталей 8 стандартних. Знайти ймовірність того, що серед навмання вибраних 2 деталей вони будуть стандартними?

8. (3б) Розв’язати рівняння

Варіант 4

1. (0,5б) Для бригади із 12 робітників виділили дві путівки до санаторію. Скількома способами можна сформувати групу робітників, що поїдуть до санаторію?

А

Б

В

Г

Д

110

132

220

66

44

2. (1б) На п’яти однакових картках написані букви А, К, П, Р . Яка ймовірність того, що випадковим чином розкладені картки в ряд дадуть слово КАРП?

А

Б

В

Г

Д3. (1,5б) Установіть відповідність між центральною тенденцією вибірки (1-3) та її значенням (А-Г)

1. Середнє значення вибірки: 1; 2; 2; 3; 4; 4; 2; 1; 5; 5

А. 1,9

2. Мода вибірки: 1; 2; 2; 3; 4; 4; 2; 1; 5; 5

Б. 2

3.Медіана вибірки: 1; 2; 2; 3; 4; 4; 2; 1; 5; 5

В. 2,5
Г. 2,9

4. (1б) Середня висота 10 будинків дорівнює 60 м, а середня висота чотирьох із них – 48 м. Чому дорівнює середня висота решти шести будинків?

5. (1б)Скількома способами із 7 членів президії можна обрати голову, заступника і секретаря?

6. (2б) У сумці є яблука, серед яких вісім червоних, решта – жовтих. Знайдіть кількість жовтих яблук у сумці, якщо ймовірність витягти червоне дорівнює 0,4.

7. (2б) З колоди в 36 карт навмання вибирають 6 карт. Яка ймовірність того, що вибрані карти – 2 тузи, 2 короля, 2 дами будь - якої масті?

8. (3б) Розв’язати рівняння