asyan.org
добавить свой файл
1
Лабораторна робота №5

Складання програм для роботи з файлами

Мета: Засвоєння навичок опису та використання структур даних типу ,,запис"(гесогd). Набуття навичок при роботі з файлами в мові PASCAL, їх представленні в програмі та порядку роботи з ними. Навчитись використовувати стандартні процедури та функції обробки файлів.

Обладнання: ПК, програмне забезпечення Turbo Pascal, методичні вказівки та завдання до лабораторної роботи.
Варіант 7. Створити текстовий файл значень функції cos (x) на відрізку [-2л;; 2л] з кроком 0,1.

Текст програми:

Program cosinys;

uses crt;

var cosin:text;

y,i,x:real;

begin

clrscr;

Assign(cosin,'laba5.txt');

rewrite(cosin);

i:=0.1; x:=-2*pi;

while (x<=2*pi) do

begin

y:=cos(x);

writeln(cosin, y,' ', x);

x:=x+i;

end;

close(cosin);

end.
Результат:

9.9999999999E-01 -6.2831853072E+00

9.9500416528E-01 -6.1831853072E+00

9.8006657784E-01 -6.0831853072E+00

9.5533648913E-01 -5.9831853072E+00

9.2106099400E-01 -5.8831853072E+00

8.7758256190E-01 -5.7831853072E+00

8.2533561491E-01 -5.6831853072E+00

7.6484218729E-01 -5.5831853072E+00

6.9670670936E-01 -5.4831853072E+00

6.2160996828E-01 -5.3831853072E+00

5.4030230588E-01 -5.2831853072E+00

4.5359612144E-01 -5.1831853072E+00

3.6235775449E-01 -5.0831853072E+00

2.6749882865E-01 -4.9831853072E+00

1.6996714291E-01 -4.8831853072E+00

7.0737201687E-02 -4.7831853072E+00

-2.9199522281E-02 -4.6831853072E+00

-1.2884449427E-01 -4.5831853072E+00

-2.2720209467E-01 -4.4831853072E+00

-3.2328956684E-01 -4.3831853072E+00

-4.1614683652E-01 -4.2831853072E+00

-5.0484610458E-01 -4.1831853072E+00

-5.8850111723E-01 -4.0831853072E+00

-6.6627602126E-01 -3.9831853072E+00

-7.3739371552E-01 -3.8831853072E+00

-8.0114361553E-01 -3.7831853072E+00

-8.5688875335E-01 -3.6831853072E+00

-9.0407214200E-01 -3.5831853072E+00

-9.4222234066E-01 -3.4831853072E+00

-9.7095816514E-01 -3.3831853072E+00

-9.8999249659E-01 -3.2831853072E+00

-9.9913515027E-01 -3.1831853072E+00

-9.9829477579E-01 -3.0831853072E+00

-9.8747976991E-01 -2.9831853072E+00

-9.6679819259E-01 -2.8831853072E+00

-9.3645668731E-01 -2.7831853072E+00

-8.9675841636E-01 -2.6831853072E+00

-8.4810003174E-01 -2.5831853072E+00

-7.9096771195E-01 -2.4831853072E+00

-7.2593230424E-01 -2.3831853072E+00

-6.5364362091E-01 -2.2831853072E+00

-5.7482394658E-01 -2.1831853072E+00

-4.9026082139E-01 -2.0831853072E+00

-4.0079917213E-01 -1.9831853072E+00

-3.0733287004E-01 -1.8831853072E+00

-2.1079579949E-01 -1.7831853072E+00

-1.1215252699E-01 -1.6831853072E+00

-1.2388663520E-02 -1.5831853072E+00

8.7498983381E-02 -1.4831853072E+00

1.8651236937E-01 -1.3831853072E+00

2.8366218541E-01 -1.2831853072E+00

3.7797774266E-01 -1.1831853072E+00

4.6851667125E-01 -1.0831853072E+00

5.5437433613E-01 -9.8318530723E-01

6.3469287590E-01 -8.8318530723E-01

7.0866977425E-01 -7.8318530723E-01

7.7556587848E-01 -6.8318530723E-01

8.3471278481E-01 -5.8318530723E-01

8.8551951692E-01 -4.8318530723E-01

9.2747843072E-01 -3.8318530723E-01

9.6017028663E-01 -2.8318530723E-01

9.8326843843E-01 -1.8318530723E-01

9.9654209702E-01 -8.3185307233E-02

9.9985863638E-01 1.6814692767E-02

9.9318491876E-01 1.1681469277E-01

9.7658762574E-01 2.1681469277E-01

9.5023259197E-01 3.1681469277E-01

9.1438314826E-01 4.1681469277E-01

8.6939749038E-01 5.1681469277E-01

8.1572510016E-01 6.1681469277E-01

7.5390225438E-01 7.1681469277E-01

6.8454666648E-01 8.1681469277E-01

6.0835131457E-01 9.1681469277E-01

5.2607751742E-01 1.0168146928E+00

4.3854732762E-01 1.1168146928E+00

3.4663531788E-01 1.2168146928E+00

2.5125984263E-01 1.3168146928E+00

1.5337386209E-01 1.4168146928E+00

5.3955420612E-02 1.5168146928E+00

-4.6002125588E-02 1.6168146928E+00

-1.4550003376E-01 1.7168146928E+00

-2.4354415369E-01 1.8168146928E+00

-3.3915486094E-01 1.9168146928E+00

-4.3137684493E-01 2.0168146928E+00

-5.1928865407E-01 2.1168146928E+00

-6.0201190264E-01 2.2168146928E+00

-6.7872004728E-01 2.3168146928E+00

-7.4864664556E-01 2.4168146928E+00

-8.1109301403E-01 2.5168146928E+00

-8.6543520921E-01 2.6168146928E+00

-9.1113026186E-01 2.7168146928E+00

-9.4772160211E-01 2.8168146928E+00

-9.7484362139E-01 2.9168146928E+00

-9.9222532544E-01 3.0168146928E+00

-9.9969304203E-01 3.1168146928E+00

-9.9717215620E-01 3.2168146928E+00

-9.8468785580E-01 3.3168146928E+00

-9.6236487985E-01 3.4168146928E+00

-9.3042627213E-01 3.5168146927E+00

-8.8919115266E-01 3.6168146927E+00

-8.3907152912E-01 3.7168146927E+00

-7.8056818022E-01 3.8168146927E+00

-7.1426565208E-01 3.9168146927E+00

-6.4082641765E-01 4.0168146927E+00

-5.6098425749E-01 4.1168146927E+00

-4.7553692806E-01 4.2168146927E+00

-3.8533819084E-01 4.3168146927E+00

-2.9128928179E-01 4.4168146927E+00

-1.9432990653E-01 4.5168146927E+00

-9.5428851079E-02 4.6168146927E+00

4.4256979078E-03 4.7168146927E+00

1.0423602678E-01 4.8168146927E+00

2.0300486374E-01 4.9168146927E+00

2.9974534320E-01 5.0168146927E+00

3.9349086627E-01 5.1168146927E+00

4.8330475868E-01 5.2168146927E+00

5.6828962970E-01 5.3168146927E+00

6.4759633858E-01 5.4168146927E+00

7.2043247893E-01 5.5168146927E+00

7.8607029608E-01 5.6168146927E+00

8.4385395868E-01 5.7168146927E+00

8.9320611147E-01 5.8168146927E+00

9.3363364404E-01 5.9168146927E+00

9.6473261786E-01 6.0168146927E+00

9.8619230226E-01 6.1168146927E+00

9.9779827917E-01 6.2168146927E+00

Висновок: На цій лабораторній роботі я покращив свої знання з предмету “Алгоритмічні

Звіт повинен містити:
1. Тему, мету, обладнання лабораторної роботи.

2. Завдання згідно варіанту.

3. Текст програми.

4. Результат виконання програми.

5. Аналіз допущених під час роботи помилок.

6. Висновки.

Завдання до лабораторної роботи №5
Завдання 1

Варіант 1. Порівняти кількість букв „а" в двох текстових файлах.

Варіант 2. Підрахувати в текстовому файлі кількість голосних букв.

Варіант 3. Підрахувати кількість слів текстового файлу, враховуючи, що слова розділені одним пробілом.

Варіант 4 Підраховує в текстовому файлі кількість рядків, довжина яких співпадає з заданим числом.

Варіант 5. Підрахувати кількість рядків текстового файлу, що починаються з приголосної літери.

Варіант 6. Роздрукувати на екран текстовий файл, додаючи на початку кожного ряду його порядковий номер.

Варіант 7. Створити текстовий файл значень функції cos (x) на відрізку [-2л;; 2л] з кроком 0,1.

Варіант 8. Існують два текстових файли, в яких записані латинські літери. Створити новий файл, в який переписати спочатку всі елементи першого файлу, а потім всі елементи другого.

Варіанті 9. В текстовому файлі, замінити букви „а" на „о", букви „и" замінити буквами „і".

Варіант 10. Надрукувати вміст текстового файлу на екран, друкуючи по три слова в кожному рядку.

Варіанті 11. Текстовий файл, зашифрувати методом Піфагора з кроком З і записати в новий файл.

Варіанті 12 Переписати текстовий файл в новий файл, відкидаючи всі коментарі (текст в фігурних {} дужках разом із дужками).

Варіанті 13. Заданий текстовий файл переписати в новий файл, розбиваючи його текст на рядки так, щоб кожний рядок закінчувався знаком питання. Завдання до лабораторної роботи № б .

Варіант 14. Створити текстовий файл з п (п- задається користувачем) рядків, в першому з яких - одна цифра „1", в другому - дві цифри „2" і так далі.

Варіант 15. Із заданого файлу зчитати літери до першої крапки і переписати їх в новий текстовий файл, формуючи в ньому рядки по 10 літер.

Завдання 2

Варіант 1. Звідна відомість екзаменаційної сесії зберігається у файлі, для кожного студента записана інформація – прізвище, ініціали і оцінки з 5 предметів. Скласти програму з допомогою котрої можна, додати запис, вилучити запис та вивести список студентів, які здали всі іспити на „5”.

Варіант 2. У файлі зберігається інформація про друковані періодичні видання (газети, журнали). Відомі їх назви, тираж і вартість. Скласти програму з допомогою котрої можна додати запис, вилучити запис та роздрукувати найдешевше видання.

Варіант 3. У файлі записів зберігається інформація про зірки – назва, місце розташування і відстань від Землі. Скласти програму з допомогою котрої можна, додати запис, вилучити запис та здійснити пошук інформації за назвою зірки.

Варіант 4. У файлі зберігається інформація про бібліотечний фонд – назва книги, автор книги, кількість замовлень. Скласти програму з допомогою котрої можна, додати запис, вилучити запис та надрукувати список книжок, які не брали жодного разу та підрахувати їх кількість.

Варіант 5. У файлі зберігається інформація про курс долара в різних банках – курс покупки, курс продажу та назва банку. Скласти програму з допомогою котрої можна, додати запис, вилучити запис та надрукувати назву банку де курс купівлі найвищий і банк де курс продажу найнижчий.

Варіант 6. У файлі зберігається інформація про телефонних абонентів – прізвище, адреса, номер телефону. Скласти програму з допомогою котрої можна, додати запис, вилучити запис та надрукувати список абонентів, номери яких розпочинаються з зданої цифри.

Варіант 7. У файлі зберігається інформація про призовників – прізвище, адреса, рік народження. Скласти програму з допомогою котрої можна, додати запис, вилучити запис та надрукувати список призовників, яким виповнилося 18 років.

Варіант 8. У файлі зберігається інформація про жильців готелю – прізвище, номер, термін проживання. Скласти програму з допомогою котрої можна, додати запис, вилучити запис та здійснювати пошук жильця за заданим прізвищем..

Варіант 9. У файлі зберігається інформація про працівників – прізвище, назва посади і оклад. Скласти програму з допомогою котрої можна, додати запис, вилучити запис та надрукувати інформацію про працівника з заданим прізвищем..

Варіант 10. У файлі зберігається інформація про розклад руху потягів – назва пункту прибуття, тип вагонів і час відправлення. Скласти програму з допомогою котрої можна, додати запис, вилучити запис та надрукувати список потягів, які відправляються після введеного часу.

Варіант 11. У файлі зберігається інформація про товар на складі – назва, вартість одиниці товару, кількість. Скласти програму з допомогою котрої можна, додати запис, вилучити запис та надрукувати інформацію про товар, назва котрого введена з клавіатури.

Варіант 12. У файлі зберігається інформація про туристичний маршрут – назва початкового пункту маршруту, назва кінцевого пункту маршруту, номер маршруту. Скласти програму з допомогою котрої можна, додати запис, вилучити запис та надрукувати інформацію про маршрут, номер котрого введений клавіатури, якщо таких маршрутів немає вивести повідомлення.

Варіант 13. У файлі зберігається інформація з іменем Zodiak– прізвище, знак Зодіаку, день народження (масив з 3 чисел). Скласти програму з допомогою котрої можна, додати запис, вилучити запис та надрукувати список людей які мають один знак Зодіаку (знак вводити з клавіатури).

Варіант 14. У файлі зберігається інформація про товар – назва товару, назва магазину в якому продається товар, вартість. Скласти програму з допомогою котрої можна, додати запис, вилучити запис та надрукувати список магазинів, в яких продається заданий товар і його вартість.

Варіант 15. У файлі зберігається інформація про грошові перекази – номер рахунку платника, номер рахунку отримувача, розмір суми, що пересилається. Скласти програму з допомогою котрої можна, додати запис, вилучити запис та надрукувати інформація про стан рахунку платника.