asyan.org
добавить свой файл
1


Міністерство освіти і науки України

Головне Управління освіти і науки України

Дніпропетровської обласної держадміністрації

Державний професійно-технічний навчальний заклад

Криворізький центр професійної освіти

«Узгоджено»

Голова профспілки КЦПО

_____________________І.А.Кічула «____» _______________2012 року «Затверджую»

Директор ДПТНЗ КЦПО _______________П.В.Топорець

«____» ____________2012 року

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ З

ОХОРОНИ ПРАЦІ

ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ

^ КРИВОРІЗЬКОГО ЦЕНТРУ

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

на 2012-2013 навчальний рік

Термін

Організаційно-педагогичні заходи

Відповідальні

Серпень

III тиждень

 1. Складання актів-дозволів на кабінети, майстерні, спортивні майданчики. 1. Аналіз санітарних книжок.

Комісія з ОП, відповідальні за кабінети, майстерні, майданчики.

Інженер з ОП, медсестра

IV тиждень

 1. Проведення інструктажу з класними керівниками.

 2. Проведення первинного інструктажу з інженерно-педагогічними працівниками та викладачами.
Заст.директора з ВР, інженер з ОП.

Заст.директора з НВР, заст.директора з УР, інженер з ОП.

Вересень

I тиждень

 1. Планування роботи на 2010-2011 навчальний рік.
 1. Наказ «Про призначення відповідальних за роботу з охорони праці та БЖ»

 2. Проведення вступного інструктажу з ОБЖ з учнями КЦПО. 1. Контроль за проведенням первинних та вхідних інструктажів з ОП та безпеки життєдіяльності серед учнів та мешканців гуртожитку.
Інженер з ОП.

Інженер з ОП, класні керівники.

Директор КЦПО
Інженер з ОП, класні керівники, майстри В/Н, комендант.

Комісія з ОП, інженер з ОП

^ II тиждень

 1. Проведення інструктажів та навчання з класними керівниками та майстрами виробничого навчання.
 1. Контроль за складанням договорів на поселення мешканців гуртожитку.

 2. Складання графіку адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці.


 1. Контроль дотримання норм безпеки в навчальних кабінетах та на спортивному майданчику.

Інженер з ОП, заст.директора з ВР, заст.директора з НВР.

Інженер з ОП, комендант.

Інженер з ОП, директор КЦПО, уповноважений трудового колективу та профспілки.

Інженер з ОП, кл.керівники, майстри В/Н, зав.кабінетами.

III тиждень

 1. ^ Стан техніки безпеки та пожежної безпеки під час організації навчально-виховного процесу. 1. Організація медогляду учнів .

Інженер з ОП, класні керівники, майстри В/Н, завгосп, комендант гуртожитку.

Медсестра, лікарі за профілем, інженер з ОП.

^ IV тиждень

 1. Складання маршрутних аркушів. 1. Перевірка наявності та ведення «Журналів вступного інструктажу для учнів».

Інженер з ОП, класні керівники, майстри В/Н.

Інженер з ОП

Жовтень

І тиждень

 1. Контроль за проведенням поточного та первинного інструктажів співробітників.


 1. Контроль за проходженням медогляду працівниками КЦПО.
 1. Контроль за веденням документації з охорони праці.


 1. Проведення місячника з ПДР.

Інженер з ОП, директор КЦПО, уповноважений трудового колективу та профспілки.

^ Медсестра, лікарі за профілем, інженер з ОП.

Інженер з ОП, директор КЦПО,комісія з ОП, уповноважений трудового колективу та профспілки.

Інженер з ОП, директор КЦПО,комісія з ОП

ІІ тиждень

 1. Контроль за дотриманням вимог безпеки під час роботи гуртків.


22.Єдиний день протипожежної безпеки.
23.Контроль за веденням журналу нещасних випадків з учнями.

^ 24. Контроль за веденням журналів цільового інструктажу учнів.

Заступник директора з ВР, інженер з ОП. Директор КЦПО,інженер з ОП, класні керівники, майстри В/Н, завгосп, комендант гуртожитку.

Директор КЦПО,інженер з ОП

Заступник директора з ВР, інженер з ОП.

ІІІ тиждень

^ 25. Нарада при директорі «Про готовність будівель КЦПО до осінньо-зимового періоду».

Директор КЦПО,інженер з ОП, класні керівники, майстри В/Н, завгосп, комендант гуртожитку.

IV тиждень

^ 26. Контроль практичного виходу учнів за планом евакуації

Директор КЦПО,інженер з ОП, класні керівники, майстри В/Н, завгосп, комендант гуртожитку.

Листопад

І тиждень

^ 27.Наказ про заходи щодо попередження дитячого та виробничого травматизму.

Директор КЦПО,інженер з ОП


ІІ тиждень

^ 28. Нарада при директорі «Про стан роботи з охорони праці, безпеки учнів під час навчально-виробничого процесу»

Директор КЦПО, заступники директора, інженер з ОП, класні керівники, майстри В/Н, завгосп, комендант гуртожитку.

ІІІ тиждень

^ 29. Контроль за веденням документації з охорони праці та протипожежної безпеки

Директор КЦПО,інженер з ОП

IV тиждень

^ 30. Профспілкові сбори «Виконання колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом у 2010/2011 році

Інженер з ОП, директор КЦПО,комісія з ОП, уповноважений трудового колективу та профспілки, члени профспілкової організації КЦПО.

Грудень

І тиждень

^ 31. Наказ про посилення протипожежного захисту в осінньо-зимовий період, про дотримання правил безпеки під час Новорічних свят.

32. Проведення атестації з ОП новоприбулих працівників

Інженер з ОП, директор КЦПО.


Інженер з ОП, директор КЦПО,комісія з ОП, уповноважений трудового колективу та профспілки.

ІІ тиждень

^ 33. Перевірка заземлення і опору ізоляції електромереж.

Інженер з ОП, директор КЦПО,комісія з ОП, уповноважений трудового колективу та профспілки.

ІІІ тиждень

^ 34. Контроль за проведенням заходів проекту «Рятуй своє життя» (індивідуальна робота, корекція).

35. Засідання Ради КЦПО «Створення умов для охорони життя та збереження здоров’я учнівської молоді у ході навчально-виховного процесу»

Директор КЦПО,інженер з ОП, класні керівники, майстри В/Н, завгосп, комендант.

^ Директор КЦПО, заступники директора,інженер з ОП, класні керівники, майстри В/Н, завгосп, комендант.

IV тиждень

^ 36. Перевірка якості викладання Охорони праці та безпеки життєдіяльності в КЦПО.
37. Підсумковий наказ «Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в КЦПО»

Директор КЦПО, заступники директора,інженер з ОП.

Директор КЦПО,інженер з ОП

Січень

І тиждень

^ 38. Виконання угоди між адміністрацією і профспілковим комітетом у 2010 році.

39. Підписання угоди з Охорони праці на новий календарний рік

Голова профспілкового комітету КЦПО.

Інженер з ОП, директор КЦПО,комісія з ОП, уповноважений трудового колективу та профспілки.

ІІ тиждень

^ 40. Контроль за веденням журналів цільового інструктажу учнів

Директор КЦПО,інженер з ОП

ІІІ тиждень

^ 41. Контроль за проходженням медогляду працівниками КЦПО.

Директор КЦПО,інженер з ОП

IV тиждень

^ 44. Контроль за дотриманням вимог охорони праці в кабінетах хімії, інформатики, майстернях, УПК, учхозі КЦПО.

Інженер з ОП, директор КЦПО,комісія з ОП, уповноважений трудового колективу та профспілки.

Лютий

І тиждень

^ 45. Контроль за веденням журналу нещасних випадків з учнями.

Директор КЦПО,інженер з ОП

ІІ тиждень

^ 46. Перевірка комісією з Охорони праці техніки безпеки в кабінетах, лабораторіях, майстернях, полігоні, УПК, учхозі, гуртожитку та спортивному майданчику

Інженер з ОП, директор КЦПО,комісія з ОП, уповноважений трудового колективу та профспілки.

ІІІ тиждень

^ 47. Звіт комісії з Охорони праці на зборах трудового колективу.

Комісія з ОП, уповноважений трудового колективу та профспілки.

IV тиждень

^ 48. Конкурс знавців пожежної справи та ПДР.

49. Контроль за доглядом евакуаційних шляхів.

Директор КЦПО, заступники директора, інженер з ОП, класні керівники, майстри В/Н.

Комісія з ОП, уповноважений трудового колективу та профспілки.

Березень

І тиждень

^ 50. Нарада при директорі «Про стан роботи з охорони праці, безпеки учнів під час навчально-виробничого процесу»

Директор КЦПО, заступники директора, інженер з ОП, класні керівники, майстри В/Н, завгосп, комендант гуртожитку.

ІІ тиждень

^ 51. Контроль за веденням журналів інструктажів із безпеки життєдіяльності мешканців гуртожитку.


53. Контроль за дотриманням норм пожежної безпеки в гуртожитку та бібліотеці.

Інженер з ОП, вихователі гуртожитку, комендант гуртожитку, класні керівники та майстри в/н.

^ Вихователі гуртожитку, інженер з ОП, бібліотекар, комендант гуртожитку, класні керівники та майстри в/н.

ІІІ тиждень

^ 54. Перевірка якості викладання Охорони праці та безпеки життєдіяльності в КЦПО.

Директор КЦПО, заступники директора,інженер з ОП.

IV тиждень

^ 55. Проведення атестації з ОП новоприбулих працівників.

Інженер з ОП, директор КЦПО,комісія з ОП, уповноважений трудового колективу та профспілки.

КвітеньІ тиждень

^ 56. Контроль практичного виходу учнів за планом евакуації в гуртожитку та учбових корпусах.

Вихователі гуртожитку, інженер з ОП, бібліотекар, комендант гуртожитку, класні керівники та майстри в/н.

ІІ тиждень

^ 57. Контроль за дотриманням вимог безпеки під час роботи гуртків.


Інженер з ОП, директор КЦПО,комісія з ОП, уповноважений трудового колективу та профспілки, керівники гуртків.

ІІІ тиждень

^ 58. Проведення місячника з Охорони праці.

59. Контроль за веденням журналів цільового інструктажу учнів.

Інженер з ОП, директор КЦПО,комісія з ОП.

Інженер з ОП, директор КЦПО,комісія з ОП.

IV тиждень

^ 60. Тиждень безпеки життєдіяльності та охорони праці в КЦПО.

61. Контроль за проведенням та реєстрацією інструктажів з ОБЖ.

Інженер з ОП, директор КЦПО,комісія з ОП.

Інженер з ОП, директор КЦПО,комісія з ОП, класні керівники.

ТравеньІ тиждень

^ 62. Перевірка якості викладання Охорони праці та безпеки життєдіяльності в КЦПО.

Інженер з ОП, директор КЦПО,комісія з ОП.

ІІ тиждень

^ 63. Участь в обласних олімпіадах з охорони праці.

Інженер з ОП, директор КЦПО.

ІІІ тиждень

^ 64. Навчання з питань охорони праці керівників та педпрацівників

Інженер з ОП, директор КЦПО,комісія з ОП.

IV тиждень

^ 65. Проведення та реєстрація інструктажів з ОБЖ з молоддю, з працівниками літнього оздоровчого табору при КЦПО.

Директор оздоровчого табору, вихователі.

ЧервеньІ тиждень

^ 66. Контроль за дотриманням вимог безпеки під час виробничої практики.

Інженер з ОП, директор КЦПО, заст.директора з НВР, майстри в/н, комісія з ОП.

ІІ тиждень

67. Контроль за дотриманням вимог безпеки під час оздоровлення в літньому оздоровчому таборі.

Директор оздоровчого табору, вихователі.

ІІІ тиждень

68. Перевірка наявності та термінів проходження профілактичних наглядів співробітниками КЦПО.

Інженер з ОП, директор КЦПО.