asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4
^

24.13. Утворення відходів за районами міста1(тис.т)
2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

І–ІV

класу

у тому числі І–ІІІ класу

м.Севастополь

0,9

0,3

1,2

0,7

0,7

0,7

0,5

116,4

2,2

райони
Балаклавський

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

40,0

0,1

Гагарінський

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

10,1

1,1

Ленінський

0,7

0,1

1,0

0,2

0,3

0,3

0,2

45,7

0,5

Нахімовський

0,1

0,1

0,0

0,3

0,2

0,1

0,1

20,6

0,5

______________

1 Див. виноску до табл. 24.11.
^

24.14. Наявність відходів за районами міста1(тис.т)
2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

І–ІV

класу

у тому числі І–ІІІ класу

м.Севастополь

0,5

0,5

0,5

0,5

0,3

0,2

0,2

6,4

1,1

райони
Балаклавський

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

4,1

0,1

Гагарінський

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

Ленінський

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

Нахімовський

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,2

0,2

1,2

1,0

______________

1 Див. виноску до табл. 24.11.

^ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
24.15. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього

природного середовища

2005

2007

2008

2009

2010

Капітальні інвестиції та поточні витрати тис.грн.

27502,2

38986,7

45219,1

48027,8

51933,4

у тому числі

капітальні інвестиції

1797,0

16957,3

15486,4

14055,1

12426,9

з них

капітальний ремонт засобів природоохоронного призначення

1797,0

760,6

5448,9

907,4

2022,9

поточні витрати

25705,2

22029,4

29732,7

33972,7

39506,5

Індекси витрат на охорону навколишнього природного середовища, відсотків до попереднього року

129,8

132,4

116,0

106,2

108,1

Частка витрат на охорону навколишнього природного середовища за рахунок коштів Держбюджету, відсотків
у капітальних інвестиціях22,6

3,522,1

у поточних витратах0,0

0,0

0,7

0,1


^ 24.16. Структура капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного

середовища за напрямами
(відсотків)
2005

2007

2008

2009

2010

Усього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

За напрямами на

охорону атмосферного повітря і клімату

9,1

1,2

0,1

0,3

13,3

очищення зворотних вод

84,6

77,6

89,9

83,2

85,9

поводження з відходами

2,1

15,3

7,7

16,2

0,6

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод0,30,3збереження біорізноманіття і середовища існування4,8

2,3

інші напрямки природоохоронної діяльності

4,2

0,8

0,2


^ 24.17. Структура поточних витрат на охорону навколишнього природного

середовища за напрямами
(відсотків)
2005

2007

2008

2009

2010

Усього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

За напрямами на

охорону атмосферного повітря і клімату

4,6

8,1

17,9

5,5

8,4

очищення зворотних вод

14,7

12,3

10,4

13,5

11,6

поводження з відходами

4,7

7,1

8,8

8,6

5,3

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод4,9

1,2

0,2

0,6

зниження шумового і вібраційного впливу

0,20,0

збереження біорізноманіття і середовища існування0,1

0,3

0,1

0,0

радіаційну безпеку0,0

0,00,0

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування0,2

0,1

0,0

0,0

інші напрями природоохоронної діяльності

76,0

67,3

61,1

72,1

74,1


^ 24.18. Екологічні платежі
(тис.грн.)
2005

2007

2008

2009

2010

Збори, пред’явлені підприємствам, організаціям, установам за забруднення навколишнього природного середовища

2072,7

7332,7

3573,4

4815,5

5260,2

у тому числі

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

153,8

392,0

483,3

538,2

430,8

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

122,6

270,4

325,1

342,0

370,3

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти

1731,0

6189,3

2001,9

2969,7

3942,5

за розміщення відходів

65,3

481,0

763,1

965,6

516,6

Позови за збитки, заподіяні природі та штрафи, пред’явлені за порушення природоохоронного законодавства

8,2

20,4

131,1

35,2

132,4

Частка фактично сплачених екологічних зборів у загальній сумі пред’явлених, відсотків

104,1

67,7

74,8

62,2

92,0
<< предыдущая страница