asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4
^

24.7. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря1

за районами міста

у 2010 році
Обсяги викидів, т

Крім того, викиди діоксиду

вуглецю, тис.т

усього

у тому числі

у від-сотках до

2009

усього

у тому числі

у від-сотках до

2009

стаціонар-ними джере-лами

пересув-ними джере-лами

стаціонар-ними джере-лами

пересув-ними джере-лами

м.Севастополь

20850,0

3956,9

16893,1

102,0

536,8

347,4

189,4

110,0

райони

Балаклавський

2913,5

849,6

2063,9

106,8

32,3

4,6

27,7

131,2

Гагарінський

5516,9

390,5

5126,4

99,4

83,5

27,0

56,5

141,1

Ленінський

7559,3

2074,1

5485,2

103,0

269,0

209,5

59,5

107,4

Нахімовський

4860,3

642,7

4217,6

100,7

152,0

106,3

45,7

98,9

________________

1 Викиди від стаціонарних та пересувних (автомобільного, залізничного, авіаційного, водного транспорту та виробничої техніки) джерел забруднення.
^ 24.8. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря

у 2010 році

Обсяги викидів, т

усього

у тому числі

у відсотках до 2009

стаціонар-ними джерелами

пересувни-ми джерелами

^ Забруднюючі речовини – усього

20850,0

3956,9

16893,1

102,0

у тому числі

метали та їх сполуки

19,6

19,6121,2

метан

437,1

379,3

57,8

103,2

неметанові леткі органічні сполуки

2359,9

283,3

2076,6

100,2

оксид вуглецю

13284,1

348,8

12935,3

100,8

діоксид та інші сполуки сірки

726,2

588,1

138,1

88,9

з них

діоксид сірки

651,1

513,0

138,1

89,2

сполуки азоту

2422,8

885,9

1536,9

125,2

з них

діоксид азоту

2234,9

711,2

1523,7

119,6

оксид азоту

164,9

151,8

13,1

363,5

аміак

6,2

6,1

0,1

83,5

стійкі органічні забруднювачі

0,70,7

107,2

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

1596,0

1448,3

147,7

92,7

інші

3,6

3,6112,5

Крім того, діоксид вуглецю, тис. т

536,8

347,4

189,4

110,0

_________________

1 Див. виноску до табл. 24.7.

^ 24.9. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел

забруднення за районами міста

у 2010 році
(т)
Обсяги

викидів –

усього

У тому числі

оксиду

вуглецю

метану

сполук

азоту

сажі

діоксиду

сірки

м.Севастополь

16893,1

12935,3

57,8

1536,9

147,7

138,1

райониБалаклавський

2063,9

1531,0

7,1

224,9

25,0

24,0

Гагарінський

5126,4

3880,6

17,6

503,8

49,5

43,9

Ленінський

5485,2

4253,0

18,5

471,6

42,9

39,9

Нахімовський

4217,6

3270,7

14,6

336,6

30,3

30,3<< предыдущая страница   следующая страница >>