asyan.org
добавить свой файл
1
Виправлення та доповнення за 19/06/2011 г (пакет № 1)
ФОРМА ВОПРОС дата исп. Что сделано

СЕРВОЛЮКС-ГЕНЕТИК

1-2-св

Побажання: при створенні свиней (вручну) потрібно щоб лінія(родина) вибиралася автоматично із батька(матері)

17/06/2011

Виконано. Див. Дод 1

АГРОТЕХ

Друк виділених документів

Побажання: хотілося б мати можливість роздрукування форми 5-св ассово.

17/06/2011

Виконано. Див. Дод 2

^ ФРИДОМ ФАРМ

Відомість зважування тварин

Створити відомість зважування тварин згідно побажань ТОВ "ФРІДОМ ФАРМ"

19/06/2011

Виконано. Див. Дод 3


^ ПЕРЕЗАПИСАТИ ОТРИМАНИЙ ПРОЕКТ PLEMOBLIK.ACP , ЗАМІНИВШИ СТАРИЙ.
Для подальшої безпомилкової роботи з даними доповненями потібно запустити Creator_Plemoblik


Виділити пункти 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 31, 32 і натиснути ОК.

Вийти з бази (з Акцента). Знову в неї зайти.

Додаток 1.
Запитання :
1-2-св.
Побажання: при створенні свиней (вручну) потрібно щоб лінія(родина) вибиралася автоматично із батька(матері).
При створенні нової особи – натискуємо кнопку «СТВОРИТИ» і в полі «Ідент.№+Кличка»

Отримуємо діалог :

Натискуємо кнопку «ОТМЕНА».
Отримали діалог:

1

2

3


а) встановлюємо стать;

б) при виборі батька і матері автоматично проставляється лінія або родина (1);

в) при воборі батька і матері блокується кнопка створити (2);

г) натискуємо кнопку «СТВОРИТИ» (3).

Заповнюємо ПОРОДУ, ДАТУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ, КОМПЛЕКСНИЙ КЛАС, КІЛЬКІСТЬ СОСКІВ.

Звернемо увагу на те, що вже встановлені ІДЕНТ.№+КЛИЧКА (Матері) і ІДЕНТ.№+КЛИЧКА (Батька).

Натискуємо кнопку «ЗБЕРЕГТИ ПАРАМЕТРИ І ФАКТИ».

Отримуємо :

Додаток 2.
Запитання :
Друк виділених документів.
Побажання: хотілося б мати можливість роздрукування форми 5-св масово.


Виділяємо ті 5-СВ, які бажаємо роздрукувати.

Із МЕНЮ «ДІЇ» вибираємо пункт «Друк виділених документів»

Отримуємо діалог:


Проставляємо номер сторінки – для форми 5-СВ – сторінка 1.

Встановлюємо кількість копій та натискуємо ОК.
При цьому автоматично проходить друк виділених документів.

Додаток 3.
Запитання :
Відомість зважування тварин.
^ Створити відомість зважування тварин згідно побажань ТОВ "ФРІДОМ ФАРМ"

Цитата :
Тварина

Група вико-ристан-ня

Під час зважування

^ В 6 місяців розрахувати

При досягненні 100кг розрахувати
Бірка

кличка

Жива маса

Довжина тулуба

Товщина шпику,мм

Вік

Жива маса

Довжина тулуба

Вік, днів

Товщина шпику, мм


Я вважаю що відомість зважування повинна мати такий вигляд, при цьому розділ «в 6 місяців» і «при досягненні 100кг» повинні бути розрахункові. Я не повірю що є людина яка б важила тварин чітко в 180днів, або в 100кг(глазомірно важко вгадати, треба важити всіх тварин кожного дня щоб зафіксувати вік – це важко і безглуздо). Всі важать групу середнім віком 6 місяців, при цьому вік в групі коливається мінімум 3-4дні.Або при зважуванні групи тварин середньою вагою 100кг, вага розбігається від 95 до 105кг.

Сьогодні щоб використати індексну оцінку «Акценту 7,0» мені потрібно зважити тварин та виміряти довжину тулуба при досягненні 6 місяців, потім зробити в ручну розрахунки на 6 місяців(так як тварини мають різний вік 175-185днів), потім розрахувати вручну вік досягнення 100кг та товщину шпику. Потім розраховані данні, по одній тварині окремо(це займає насправді багато часу) занести в 6-св, і тільки потім програма дозволить скористатись таблицею «Відбору молодняку за власною продуктивністю»(розрахувати індекс).

Насправді можна забити розрахункові формули в таблицю, і щоб розраховані данні заносились в 6-св(так як вони зараз копіюються з племсвідоцтв). Я пропоную перераховувати вік досягнення живої маси та товщину шпику за американською методикою:

З метою об'єктивного визначення віку досягнення живої маси 100 кг тварин наприкінці періоду вирощування зважують щоденно. Коли середня маса тварин у групі починає коливатися в межах 95-110 кг, проводиться остаточне контрольне зважування, після якого індивіду­альний показник коригується за формулою:
ВДВ = ВР + [(ЖМБ – ЖМр) * (ВР - а) / ЖМр], (2.1)

де: ВДВ - відкоригований вік досягнення бажаної живої маси;
^ ВР - реальний вік, дні;

ЖМБ — бажана жива маса (стандарт 100 кг), кг;

ЖМрреальна жива маса, кг;

а — коефіцієнт (50 — для кнурців та кастратів, 40 — для свинок).

^ Розрахований таким чином відкоригований вік досягнення ба­жаної живої маси використовується для підрахунку середньодобових приростів.

Відповідно до віку досягнення бажаної живої маси, проводиться коригування реальної товщини шпику:
ТШВ = ТШр + [(ЖМБ - ЖМр) * (ТШр/(ЖМр - в)], (2.2)

де: ТШВ — відкоригована товщина шпику;

^ ТШрреальна товщина шпику, мм;

ЖМБ - бажана жива маса (стандарт 100 кг), кг; ЖМрреальна жива маса, кг;

в — коефіцієнт (мінус 20 для кнурців, плюс 30 для кастратів та плюс 5 для свинок).

Наприклад, ми зважили свинку в 180 днів(6місяців в формі 6-св), її жива маса 120кг і товщина шпику 21мм(необхідно добавити віконце в 6 місяців).Знайдемо спочатку вік досягнення живої маси 100кг.

^ ВДв=180+((100-120)*(180-40)/120)=180+(-20*140/120)=180+(-23)=157дні(вставляємо в вік досягнення ж.м. 100кг)

Тепер попробуємо перерахувати товщину шпику на 100кг:

^ ТШв=21+((100-120)*(21/(120-5)=21+(-20*21/115)=21+(-3,7)=17,3мм(товщина шпику при 100кг)
Для перерахунку на 6 місяці я пропоную взяти Ваші формули, що використовуються при розрахунках в племсвідоцтвах.
О.С. Похваленко, головний зоотехнік ТОВ «ФРІДОМ ФАРМ»
Дані побажання реалізовано в папці ПЛЕМІННИЙ ОБЛІК – ФОРМА 6-СВ – ВІДОМІСТЬ ЗВАЖУВАННЯ ТВАРИН
Натикуємо кнопку «СОЗДАТЬ»

Отримуємо діалог вибору шаблону :

Після вибору шаблона отримуємо діалог-повідомлення :

Обов’язково потрібно вибрати(або перевибрати) дату документа.

Піля вибору дати – отримуємо діалог:

Вводимо тварин. При вводі автоматично розраховується ВІК, ДНІВ (зважування)Заповнюємо ЖИВУ МАСУ, ДОВЖИНУ ТУЛУБА та ТОВЩИНУ ШПИКУ під час зважування.

Натискуємо кнопку РОЗРАХУНОК.

Отримуємо заповнені поля ЖИВА МАСА та ДОВЖИНА ТУЛУБА в 6 місяців (також розраховується і клас по цим параметрам) та ВІК і ТОВЩИНА ШПИКУ при досягненні 100 кг.

Зберігаємо документ, натискуючи .

19/06/2011

Сердюк Микола Миколайович.