asyan.org
добавить свой файл
1
Самостійна робота на тему: «Змінний електричний струм»

І варіант

1. Встановіть відповідність.

А) Діючі значення сили струму, 1. Im ;

напруги і ЕРС позначаються … 2. I ;

Б) Амплітудні значення сили струму, 3. U ;

напруги і ЕРС позначаються … 4. i ;

В) Миттєві значення сили струму 5. u ;

напруги і ЕРС позначаються … 6. e ;

7. Um ;

8. E ;

9. Em .

2. Встановіть відповідність.

А) Індуктивний опір дорівнює . 1. ;

Б) Ємнісний опір дорівнює. 2.

В) Активний опір дорівнює 3.

^ 3.Визначити індуктивний опір котушки з індукцією 250мГн. Частота струму 50Гц.

А) 59Ом; Б) 69Ом; В) 89Ом; Г) 79Ом.
4. Знайдіть ємнісний опір конденсатора ємністю 1мкФ у колі змінного струму з частотою 50Гц.

А) 1,6кОм; Б) 2,6кОм; В) 362кОм; Г) 4,6кОм.


Самостійна робота на тему: «Змінний електричний струм»

ІІ варіант
^ 1. Встановіть відповідність.

А) Миттєві значення сили струму, 1. Im ;

напруги і ЕРС позначаються … 2. I ;

Б) Амплітудні значення сили струму, 3. U ;

напруги і ЕРС позначаються … 4. i ;

В) Діючі значення сили струму, 5. u ;

напруги і ЕРС позначаються … 6. e ;

7. Um ;

8. E ;

9. Em .

^ 2. Встановіть відповідність.

А) Активний опір дорівнює. 1. ;

Б) Ємнісний опір дорівнює. 2.

В) Індуктивний опір дорівнює 3.

3.Визначити індуктивний опір котушки з індукцією 150мГн. Частота струму 50Гц.

А) 37Ом; Б) 47Ом; В) 57Ом; Г) 67Ом.
4. Знайдіть ємнісний опір конденсатора ємністю 1мкФ у колі змінного струму з частотою 50Гц.

А) 1,2кОм; Б) 2,2кОм; В) 3,2кОм; Г) 4,2кОм.