asyan.org
добавить свой файл
1
Атестаційна картка

педагога
1.Прізвище, ім'я, по батькові вчителя

_______________________________________________________________________________________________________

2. Рік підвищення кваліфікації ___________________________________________________
3. Тема самоосвіти:

(розробки уроків; виступи на педрадах)

_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________

___________________________________________________
4. Робота над реалізацією проблеми школи:

(розробки уроків, виховних годин, виступи на педрадах, батьківських зборах)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ^ Рік проходження курсів «Intel – навчання для майбутнього» ___________________________________________________

6. Інноваційна діяльність (використання інтерактивних методів навчання, впровадження та апробація нових курсів, програм, проектів…)_____________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________

^ Особисті досягнення педагога в професійних конкурсах


п/п

Назва конкурсу

Рік

Результат

Бали

1.

Районний конкурс «Учитель року»


2.

Обласний конкурс «Учитель-новатор»


3.

Участь в інших творчих конкурсахІ місце – 20 балів

ІІ місце – 15 балів

ІІІ місце – 10 балів

Участь – 5 балів
Навчальна діяльність учнів


^ Всього навчає

учнів

( класи)

Високий рівень учнів

Достатній рівень

учнів

%

Кількість

балів


До 50% - 3 бали До 70 % - 4 бали До 85% - 5 балів

Досягнення учнів

(призові місця в олімпіадах, конкурсах, змаганнях)

Районний рівень


Рік

Результат

Прізвище, ім’я дитини

Бали

1

Предметні олімпіади

2

Конкурс МАН

3

Спортивні змагання

4

Інші творчі

конкурси

І місце – 3 бали ІІ місце – 2 бали ІІІ місце – 1 бал
Обласний рівень


Рік

Результат

Прізвище, ім’я дитини

Бали

1

Предметні олімпіади

2

Конкурс МАН

3

Спортивні змагання

4

Інші творчі

конкурси

І місце – 5 балів ІІ місце – 4 бали ІІІ місце – 3 бали

Всеукраїнський рівень


Рік

Результат

Прізвище, ім’я дитини

Бали

1

Предметні олімпіади

2

Конкурс МАН

3

Спортивні змагання

4

Інші творчі

конкурси


Призові місця та участь – 10 балів

Науково – методична діяльність


№ п/п

Назва матеріалів

Рік

Назва роботи

2008

2009

2010

2011

2012

Бали

1

Створення методичних посібників

( 10 балів )

2

Статті у науково-методичних журналах

( 10 балів )

3

Виступи на шкільних м/о

( 5 балів )

4

Виступи на районних м/о

( 5 балів )

5

Участь у семінарах

( районних, обласних )

( 10 балів )

6

Виготовлення дидактичного матеріалу

( 5 балів )

7.

Відкриті уроки

( 5 балів )
Максимальна кількість балів - 50

Виробнича дисципліна вчителя
^ Вид роботи

Бали

1.

Дисциплінарні зауваження у наказах по школі

( 0 балів )
2.

Відсутність дисциплінарних зауважень

( 5 балів )
3.

Своєчасна явка на уроки та різноманітні заходи, урочистості, педагогічні ради, наради при директору, засідання м.о, тощо

( 0-5 балів )
4.

Своєчасна здача звітів, журналів, календарних планів, інформацій тощо

( 0-5 балів )
5.

Відповідальне відношення до дорученої справи ( 0-5 балів )
6.

Своєчасне проходження медичного огляду

( 0-5 балів )

Максимальна кількість балів – 25
Виховна робота вчителя
^ Вид роботи

БАЛИ

1.

Проведення позакласної виховної роботи

( виховні заходи, турніри, конкурси, пошукова робота, предметні тижні )

( 0-10 балів )
2.

Індивідуальна виховна робота з учнями

( 0-7 балів )
3.

Робота з батьками (індивідуальна робота, виступи на батьківських зборах, конференціях…)

( 0-8 балів )

Максимальна кількість балів – 25

Соціально – психологічні аспекти діяльності вчителя
^ Вид діяльності

Бали

1.

Рівень контактності з учнями

Високий – 5б

Середній – 3б

Низький – 1б

2.

Управління пізнавальною діяльністю учня

( увагою, сприйманням, мовленням, пам’яттю, мисленням )

( 0-5 балів )
3.

Виконання вимог психогігієни ( проведення фізкультхвилинок, контроль освітлення, правильності посадки учнів, використання здоров’язберігаючих технологій )

( 0-5 балів )
4.

Організація соціально-психологічного захисту дітей на уроках та в позаурочний час

( 0-5 балів )
5.

Комунікативна функція ( відносини з учнями, батьками, колегами, педагогічний такт, стиль спілкування та психологічний клімат )

( 0-5 балів )

Максимальна кількість балів - 25

Загальна кількість балів _____________