asyan.org
добавить свой файл
1

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

ВОСЬМА СЕСІЯ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від серпня 2011 року №

м. Мала Виска

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення юридичних осіб, які здійснюютьзбирання та перевезення побутових відходів спеціальнообладнаними для цього транспортними засобами натериторії Маловисківської міської ради.

 З метою визначення механізму надання суб'єктами господарювання незалежно від форми їх власності послуг з вивезення побутових відходів на території міста Мала Виска, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.35-1 Закону України «Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг» міська рада

ВИРІШИЛА

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу з визначення осіб, які здійснюють збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на території Маловисківської міської ради, згідно з додатком.

2. Оголосити конкурс з визначення осіб, які здійснюють збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на території Маловисківської міської ради, відповідно до цього Положення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з жмилово-комунального господарства та благоустрою міста ( голова комісії Орєхов С.В.) 

 Міський голова                                                      Ю.Л.Гульдас 

Додаток № 1

до проекту рішення міської ради

віл_____________ року за № _____

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу з визначення юридичних осіб, які

здійснюють збирання та перевезення побутових відходів спеціально      обладнаними для цього транспортними засобами на території Маловисківської міської ради.

І. Загальні положення

1.1. Положення регулює відносини, що виникають у сфері поводження з побутовими відходами (крім токсичних та особливо небезпечних), зокрема, стосовно їх збирання та транспортування з  території Маловисківської міської ради. Регулювання зазначених відносин базується на проведенні конкурсів з визначення підприємств - перевізників побутових відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) на вивезення та знешкодження зазначених відходів.

1.2. Територія обслуговування визначається у конкурсній документації (додаток 3 до цього Положення) із розрахунку кількості мешканців міста Мала Виска та прилеглих сіл (Краснопілка, Ульянівка, Комсомольське) та норм накопичення побутових відходів, яка надається учасникам конкурсу на письмовий запит для участі у конкурсі.

1.3. Організатором конкурсу є Маловисківська  міська рада.

1.4. Розкриття конкурсних пропозицій відповідно до цього Положення здійснюється конкурсною комісією, яка створюється Організатором конкурсу.

1.5. У конкурсі, що проводиться відповідно до цього Положення, можуть брати участь суб’єкти господарювання незалежно від їх форм власності.

II. Підготовка до проведення конкурсу

 

2.1. Склад конкурсної комісії визначено у додатку 1 до цього Положення. Очолює конкурсну комісію заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

2.2. Для залучення претендентів до участі в конкурсі конкурсна комісія публікує оголошення про проведення конкурсу у районній газеті «Маловисківській вісті» та веб-сайті міської ради, за формою визначеною у додатку 2 до цього Положення не пізніше ніж за 30 календарних днів до оголошеної дати проведення конкурсу.

2.3. Оголошення про конкурс має включати такі дані:

-     найменування організатора конкурсу;

-     назва предмета (об'єкта) конкурсу;

-     характеристика предмета (об'єкта) конкурсу, територія обслуговування;

-     місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

-   дата, час та місце розкриття конкурсних пропозицій ;

-  прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу.

 

^ III. Умови участі у конкурсі

 

3.1. До участі в конкурсі допускаються суб’єкти господарювання незалежно від форм власності , які своєчасно подали заявку на участь у конкурсі відповідальному секретарю конкурсної комісії.

Конкурсна документація надається на письмовий запит учасника, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту відповідальним секретарем конкурсної комісії, за умови, що не порушені строки на подання.

3.2. Конкурсна комісія не допускає підприємства та організації до участі в конкурсі в таких випадках:

- надання заявки на участь у конкурсі після спливу терміну, зазначеного в оголошенні;

- порушення порядку надання заявки.

3.3. За підроблення документів Учасник конкурсу несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України.

 

^ IV. Порядок розкриття конкурсних пропозицій

4.1. У зазначений в оголошенні час проведення розкриття конкурсних пропозицій, відповідальний секретар конкурсної комісії перевіряє наявність кворуму конкурсної комісії та присутність учасників конкурсу.

4.2. Конкурсна комісія має право розпочинати роботу за наявності не менше 2/3 членів комісії.

4.3. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій допускаються представники учасника конкурсу, які повинні мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу, якщо юридичну особу представляє керівник, він повинен надати завірену копію документа, який підтверджує його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу, у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

4.4. Відсутність представників від учасників не перешкоджає процедурі розкриття конкурсних пропозицій, оскільки явка учасників конкурсу не є обов’язковою.

4.5. Особам, присутнім при розкритті конкурсних пропозицій оголошуються найменування та адреси учасників, а також перевіряється наявність всіх документів, необхідність надання яких передбачено конкурсною документацією.

4.6. Під час розкриття конкурсних пропозицій секретарем комісії ведеться протокол, який підписується всіма членами комісії в якому визначається переможець даного конкурсу.

4.8. У разі, якщо конкурсна комісія не допустила до участі в конкурсі жодного із учасників , конкурс вважається таким, що не відбувся.

^ V. Прикінцеві положення

 

5.1. Після оголошення результатів конкурсу учасник, визнаний переможцем, в п’ятиденний термін укладає договір, на здійснення збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на території Маловисківської міської ради, з  міською радою.

5.2. Будь-який учасник конкурсу, який вважає, що зазнав або може зазнати збитків в результаті порушення вимог цього Положення, має право на оскарження результатів конкурсу у судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

5.3. Предметом оскарження не можуть бути рішення конкурсної комісії про відхилення всіх конкурсних пропозицій.

 

Секретар Маловисківської

міської ради О.А.Ткаченко

Додаток 1 до Положення

 

^ Посадовий склад конкурсної комісії

з визначення юридичних осіб, які здійснюють у межах території Маловисківської міської ради збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами

 

^ Голова комісії: Постолюк Леся Анатоліївна - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Секретар комісії:  Холодний Віктор Володимирович -   керуючий справами міськвиконкому: 

^ Члени комісії :

-  Линник Л.І.. – спеціаліст (юрист) міської ради;

- Стець Ірина Олексіївна - спеціаліст (економіст) міської ради;

-   Жигалов Тарас Миколайович - депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, етики та регламенту (за згодою)..

-   ^ Сорока Павло Володимирович - депутат міської ради, член постійної комісії міської ради з питань регуляторної політики, підприємництва та торгівлі (за згодою).

-   Мельник Наталія Анатоліївна – помічник гігієніста з питань комунальної гігієни Маловисківського району. (за згодою);

-   Зматченко Микола Іванович – депутат Маловисківської міської ради

- Аврунов Володимир Анатолійович – начальник КП «Мала Виска Водоканал»

Додаток 2 до Положення

 

 

^ ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

по визначенню юридичних осіб, які

здійснюють збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на території

Маловисківської міської ради.

 

^ 1. Організатор конкурсу:

1.1. Повне найменування: Маловисківська міська рада

1.2. Юридична адреса: 26200 , м. Мала Виска , вул.Спортивна, 6

1.3. Відповідальний секретар конкурсної комісії :

тел.: 5-16-90; Холодний Віктор Володимирович.

2. Інформація про об’єкти, які виставляються на конкурс :

Збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на території Маловисківської міської ради

 

^ 3. Процедура здійснення розкриття конкурсних пропозицій : відкрите засідання

4. Отримання конкурсної документації :

4.1. Місце: 26200 , м. Мала Виска , Кіровоградської обл., вул. Спортивна, 6, Маловисківська міська рада.

4.2. Спосіб: особисто.

4.3. Конкурсна документація видається безоплатно.

 

^ 5. Умови подання конкурсних пропозицій:

5.1. Місце: 26200 , м. Мала Виска , Кіровоградська обл., Маловисківська міська рада

5.2. Спосіб: особисто .

5.3. Кінцевий строк подання : ____________ р. о _______ год.

^ 6. Розкриття конкурсних пропозицій:

6.1. Місце: 26200 , м. Мала Виска ,вул. Спортивна, 6  зал засідань

6.2. Дата та час: __________

 

Секретар Маловисківської

міської ради О.А.Ткаченко

Додаток 3 до Положення

^ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

для участі в конкурсі по визначенню юридичних осіб, які

здійснюють збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на території Маловисківської міської ради

  м. Мала Виска - 2011р.

ЗМІСТ

1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2) перелік послуг;

3) підстава для проведення конкурсу;

4) прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу;

5) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема щодо наявності:

-матеріально-технічної бази;

- працівників відповідної кваліфікації;

- досвіду роботи з надання певних послуг;

- відповідного дозволу або ліцензії на виконання певних робіт чи надання послуг тощо;

6) критерії відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам;

7) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

8) обсяг послуг;

9) схема розміщення контейнерних площадок для збору ТПВ;

10) вимоги щодо якості надання послуг з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила;

11) вимоги до конкурсних пропозицій;

12) розрахунок ціни/тарифу на надання послуг чи посилання на нормативно-правовий акт, відповідно до якого вони розраховуються;

13) можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

14) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

15) місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями;

16) критерії оцінки конкурсних пропозицій:

- вартість послуг;

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням;

- пропозиції по будівнивництву контейнерних площадок для збору ТПВ;

- кількість працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);

- фінансова спроможність учасника конкурсу;

- строки надання послуг;

- наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил;

- підвищення якості послуг та зниження їх вартості;

17) визнання конкурсу таким, що не відбувся;

18) оцінка та порівняння конкурсних пропозицій;

19) визначення переможця конкурсу та укладання договору;

20) розгляд спорів.

Додаток 1 до конкурсної документації.

 

^ 1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

1.1. Організатор конкурсу:

1.2. Повне найменування: Маловисківська міська рада

1.3. Юридична адреса: 26200 , м. Мала Виска , вул.Спортивна, 6

^ 2. Перелік послуг

2.1. Здійснення у межах території Маловисківської міської ради збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами

 

^ 3. Підстава для проведення конкурсу.

3.1. Рішення міської ради від ___________№___________

_________________________________________________

 

4. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу.

4.1. Відповідальний секретар конкурсної комісії Холодний Віктор Володимирович – керуючий справами міськвиконкому Маловисківської міської ради.

4.2. Засоби зв’язку - тел. 5-16-90;

^ 5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

 

5.1. Пропозиція, що подається учасником, повинна містити такі відомості :

- назва і склад суб’єкта господарювання, включаючи керівників.

- характеристика суб’єкта господарювання (чи є суб’єкт господарювання юридичною особою, акціонерним товариством, спільним підприємством, приватним підприємством, копії правоустановчих документів.)

- місцезнаходження суб’єкта господарювання: адреса, номери телефонів.

- наявність та надання копій відповідних ліцензій, у відповідності до Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

- наявність відповідного персоналу (штатний розклад) для забезпечення організації роботи по збору і вивозу побутових відходів ( перелік персоналу, вказавши в ньому П.І.Б., посаду, досвід роботи, тривалість роботи у даного суб’єкта господарювання.

- термін діяльності суб’єкта господарювання.

- наявність матеріально-технічної бази.

- підхід і методи роботи суб’єкта господарювання до роботи з населенням по наданню послуг з вивезення побутових відходів, система роботи щодо забезпечення 100 %-го збору плати за надання послуг з вивезення побутових відходів (робота абонентського відділу, програмне забезпечення нарахування плати за послуги тощо).

- порядок обліку зібраних та вивезених об’ємів побутових відходів, наявність схем маршрутів спеціалізованого транспорту з урахуванням особливостей контейнерного та безконтейнерного збору побутових відходів тощо.

- наявність щорічних звітів про господарську діяльність, фінансових звітів, звітів про результати аудиторських (ревізорських) перевірок, Ф-2 і інших документів, у яких знаходить висвітлення фінансовий стан суб’єкта господарювання за останній рік.

^ 6. Критерії відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам

6.1. Згідно з цією Конкурсною документацією учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність учасника встановленим кваліфікаційним вимогам.

6.2. Документальне підтвердження кваліфікації учасника для виконання Договору на надання послуг зі збору та вивезення побутових відходів у випадку визначення його переможцем :

а) учасник здійснює господарську діяльність відповідно до положень його Статуту ;

б) учасник має відповідний досвід у сфері поводження з побутовими відходами та має відповідний штат робітників та матеріально-технічну базу, що забезпечать безперервне надання послуг з вивезення побутових відходів з території Маловисківської міської ради.

 

^ 7. Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

7.1. До пропозиції додаються :

-   завірена копія статуту підприємства із зазначенням видів діяльності, копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства та довідки Статуправління;

-   балансовий звіт підприємства за останній звітній період;

-   довідка з податкової служби про відсутність боргових зобов'язань, яка дійсна на день проведення конкурсу;

-   інформація про технічний потенціал підприємства (кількість спеціального автотранспорту, який знаходиться на балансі підприємства, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо) з доданням копій підтверджуючих документів (копії технічних паспортів на автотранспорт та довідки про проходження ним технічного огляду;

-   звіт про кількість вивезених та знешкоджених відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) за останній рік ( у разі наявності);

-довідки-характеристики автотранспорту: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належить спецавтотехніка, номер телефону керівника цієї організації тощо;

-довідка санепідемстанції про придатність автотранспорту для перевезення відходів (крім токсичних та особливо небезпечних);

- наявність працівників відповідної кваліфікації для надання послуг зі збору та вивозу побутових відходів;

- довідки про проходження водіями медичного огляду, які дійсні на момент проведення конкурсу ;

-   копія укладеного договору на розміщення відходів на спеціально відведених ділянках (полігонах) та/або договір наміру про розміщення відходів;

- інша інформація, яка характеризує здатність підприємства надавати якісні послуги з вивозу побутових відходів (досвід роботи по наданню послуг з вивезення побутових відходів та ін.).

 

8. Обсяг послуг

8.1. Обсяг послуг визначається за од. виміру (м3) із розрахунку кількості мешканців міста та прилеглин сіл, та норм накопичення побутових відходів

 

^ 9. Кількість житлових будинків, площа житлових будинків та прибудинкових територій , їх місцезнаходження.

9.1. Кількість житлових будинків, площа міста та прилеглих сіл, рівень упорядження тощо визначається у додатку 2 до конкурсної документації.

 

^ 10. Вимоги щодо якості надання послуг з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила.

10.1. Послуги повинні надаватися у відповідності до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 № 1070

 

^ 11. Вимоги до конкурсних пропозицій

11.1. Пропозиція подається в опечатаному конверті, на титулі якого обов'язково зазначається найменування конкурсу та час розкриття .

11.2. Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.

11.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита та мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

11.4. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою .

 

^ 12. Розрахунок ціни/тарифу на надання послуг чи посилання на нормативно-правовий акт, відповідно до якого вони розраховуються.

12.1. Розрахунок ціни/тарифу на надання послуг з вивезення відходів повинен здійснюватися у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 „Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивозу побутових відходів”, Методичних рекомендацій про застосування Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 .08. 2009 № 243. Розрахунок тарифу, доданий до конкурсної пропозиції, повинен бути погоджений з Державною інспекцією з контролю за цінами.

 13. Порядок проведення зборів учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї.

13.1. Учасник має право не пізніше ніж за сім календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій звернутися до відповідального секретаря комісії з відповідним письмовим зверненням щодо надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації.

13.2. Відповідальний секретар комісії в триденний термін після отримання відповідного звернення від учасника організовує збори учасників з метою надання роз’яснень. Результати зборів відображаються у протоколі зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів, копія якого надається учаснику.

 14. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

14.1. Пропозиції повинні бути подані відповідальному секретареві комісії за адресою: 26200 м. Мала Виска , вул.Спортивна, 6, Маловисківськпа міська рада , не пізніше часу та дати, зазначених в друкованому оголошенні про конкурс в районній газеті «Маловисківській вісті» або на веб-сайті міської ради. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення

14.2. Пропозиції, подані після закінчення кінцевого терміну їх подання, не розкриваються та повертаються учасникам .

^ 15. Місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

15.1. Конкурсна комісія відкриває пропозиції у час та в місці, зазначених у оголошенні конкурсу.

15.2. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій допускаються:

- представники учасника конкурсу, що подали конкурсну пропозицію та пред’явили конкурсній комісії під час розкриття пропозицій документи, які засвідчують особу представника учасника.

15.3. За підроблення документів учасник конкурсу несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України .

15.4. Конверти з пропозиціями, що подані після закінчення кінцевого терміну їх подання, не розкриваються .

15.5. Особам, присутнім при розкритті конкурсних пропозицій оголошуються найменування та адреси учасників, а також перевіряється наявність всіх документів, необхідність надання яких передбачено конкурсною документацією.

15.6.Під час розкриття конкурсних пропозицій ведеться протокол.

15.7.Під час розкриття конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

^ 16. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

16.1. Вартість послуг;

16.2. Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням;

кількість працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців тощо);

16.3. Фінансова спроможність учасника конкурсу;

16.4. Строки надання послуг;

16.5. Наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил;

16.6 Підвищення якості послуг та зниження їх вартості;

^ 17. Визнання конкурсу таким, що не відбувся

17.1. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій

17.2. Повідомлення про відхилення конкурсних пропозицій надсилається всім учасникам, які надали свої пропозиції протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відхилення .

 18. Оцінка та порівняння конкурсних пропозицій

18.1. Кожний член конкурсної комісії має право детально ознайомитися та вивчити пропозиції кожного із учасників.

18.2. Якщо пропозиція не відповідає умовам конкурсної документації, вона відхиляється конкурсною комісією і не може бути допущена до оцінювання

18.3. Після перевірки конкурсних пропозицій на правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним вимогам і умовам конкурсної документації, складається протокол розкриття конкурсних пропозицій.

^ 19. Визначення переможця конкурсу та укладення договору

19.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 17 цієї конкурсної документації, оцінюються на засіданні конкурсною комісією та виноситься відповідний протокол.

19.2. Переможцем конкурсу визначається учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами голосування конкурсної комісії .

19.4. З переможцем конкурсу укладається договір на надання послуг зі збирання та перевезення відходів протягом п’яти календарних днів після прийняття рішення про визначення переможця,

19.3. У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.

^ 20.Розгляд спорів

20.1. Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України.

  

Секретар Маловисківської

міської ради О.А.Ткаченко

Додаток 2

до конкурсної документації

^ Проект договору

на здійснення у межах території Маловисківської міської ради збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами

Маловисківська міська рада в особі міського голови Гульдаса Юрія Леонідовича , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку, та ________________________________,в особі ____________(надалі іменований «Виконавець»),що діє на підставі __________________ з другого боку, уклали цей договір про наступне.

^ 1.Предмет договору

1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання по своєчасному збиранню та вивозу побутових відходів спеціалізованим транспортом з території Маловисківської міської ради.

2. Послуги з вивезення побутових відходів здійснюються за контейнерною та безконейнерною схемою .

3. Для вивезення побутових відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні __________________________ контейнери місткістю ___________________ куб. метрів, що належать_________________________ (кількість)_____________________________________.

4. Збирання та вивезення побутових відходів за безконтейнерною схемою здійснюється у спеціально відведених місцях, погоджених з міською радою.

5. Збирання та вивезення відходів повинно здійснюватися спеціальними автотранспортними засобами (обов’язково вказується тип та кількість)

6. Обсяг надання послуг розраховується виконавцем на підставі затверджених норм накопичення відходів, затверджених в установленому порядку .

^ 2. Обов'язки Виконавця

Виконавець зобов’язаний:

2.1. Забезпечувати виконання на території Маловисківської міської ради вимоги законодавства в сфері поводження з побутовими відходами шляхом своєчасного та повного вивезення побутових відходів від місць їх утворення до місць розміщення.

Виконавець послуг з вивезення побутових відходів несе повну відповідальність за вивезення побутових відходів з території Маловисківської міської ради, згідно з додатками, та зобов’язаний вживати заходи щодо недопущення створення на території міста несанкціонованих звалищ.

2.2. Погоджувати із Замовником  місця розташування контейнерних майданчиків, визначати їх кількість, необхідну для збирання твердих побутових відходів та графіки роботи .

2.3. Надавати послуги споживачам (власникам побутових відходів) на договірних підставах відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього договору.

2.4. Забезпечувати своєчасність та відповідну якість послуг з вивезення побутових відходів згідно із законодавством та умовами договорів зі споживачами.

2.5. Здійснювати моніторинг обсягів утворених та вивезених побутових відходів, а також місць їх утилізації (захоронення).

2.6. Впроваджувати з суб'єктами договірних відносин передові технології поводження з побутовими відходами, в тому числі впровадження роздільного збору побутових відходів.

2.7. Надавати споживачам (власникам відходів) в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік послуг з вивезення побутових відходів, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання, тощо.

2.8. Розглядати усні та письмові звернення щодо неякісного надання послуг з вивезення побутових відходів у відповідності до чинного законодавства.

2.9. Вести облік вимог (претензій) споживачів(власників відходів) у зв'язку з порушенням порядку надання послуг з вивезення побутових відходів.

2.10. Щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним звітувати Замовнику про обсяги вивозу всіх видів побутових відходів та стан розрахунків зі споживачами послуг з вивозу побутових відходів.

2.11. Надавати Замовнику на його вимогу будь-яку інформацію, яка стосується виконання умов цього договору.

 

^ 3. Права Виконавця послуг

Виконавець має право:

3.1. Вимагати від власників відходів дотримання санітарно-гігієнічних вимог і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з побутовими відходами.

3.2. Вимагати від власників відходів виконання умов укладених договорів, а при неналежному їх виконанні оскаржувати дії в судовому порядку

3.3.Ініціювати Замовнику зміни зон обслуговування по договору.

3.4. Надавати пропозиції стосовно встановлення рівнів норм накопичення і тарифів за послуги з вивозу твердих побутових відходів.

3.5. Вносити Замовнику пропозиції по виконанню заходів щодо удосконалення Схеми санітарної очистки міста, а також заходів щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів.

3.6. Проводити просвітницьку та виховну роботу серед населення міста з питань роздільного збирання твердих побутових відходів, а також запобігання або зменшення обсягів утворення відходів.

3.7. Вживати заходи щодо притягнення до адміністративної відповідальності споживачів, власників відходів, суб’єктів господарювання тощо, які порушують вимоги законодавства України в сфері поводження з відходами, Правил благоустрою міста Путивль та інші нормативні документи.

3.8. Отримувати компенсацію за надані послуги окремим категоріям громадян, які мають пільги та нараховані субсидії з оплати послуг по вивозу побутових відходів, відповідно до чинного законодавства.

 

^ 4. Права та обов’язки Замовника.

Замовник зобов'язаний:

4.1. Не втручатися у фінансову та господарську діяльність, що проводиться Виконавцем;

4.2 Здійснювати контроль за дотриманням Виконавцем умов цього договору та проводити аналіз результатів його діяльності  та видавати претензії Виконавцю щодо усунення порушень та/або невиконання умов договору та вимагати їх виконання у встановлені у претензіях строки.

4.3.У разі необхідності, але не менш одного разу на рік Замовник зобов’язаний проводити оцінку діяльності Виконавця за цим договором та видавати рекомендації для поліпшення виробничих показників або висувати претензії для усунення недоліків (порушень).

 

Замовник має право:

4.4. Здійснювати контроль безпосередньо за якістю та обсягами наданих Виконавцем послуг зі збирання та вивезення побутових відходів.

4.5. Притягувати до адміністративної відповідальності посадових осіб Виконавця .

4.6. Вносити пропозиції щодо внесення змін до цього договору

4.7. Витребувати у Виконавця будь-яку інформацію, яка стосується виконання умов цього договору.

^ 5. Відповідальність Сторін за порушення умов договору

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору Сторони несуть відповідальність відповідно до цього договору та чинного законодавства України.

5.2. Виконавець зобов’язаний відшкодовувати збитки територіальній громаді Маловисківської міської ради, власникам відходів, якщо доведено, що вони сталися з його вини .

5.3. Замовник не несе відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам Виконавцем.

5.4. Замовник має право застосувати до Виконавця штрафні санкції за невиконання (неналежне виконання) умов цього договору у розмірі фактичного відшкодування витрат .

5.5. За діяльність або бездіяльність Виконавця, яка призвела до погіршення санітарного стану території загального користування застосовується адміністративні стягнення у відповідності до чинного законодавства.

5.6. Оплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від покладених за цим договором обов’язків.

^ 6. Строк дії Договору

6.1. Цей договір набуває чинності з моменту підписання та діє один рік.

7. Порядок та умови припинення договору

7.1.Цей договір припиняється у зв'язку з закінченням його строку, зазначеного в пункті 6.1. цього договору.

7.2.Цей договір припиняється достроково:

 

7. 2.1. У разі ліквідації Замовника або Виконавця - з моменту прийняття рішення про ліквідацію.

7.2.3. За угодою сторін .

7.2.4. Замовник має право відмовитись повністю або частково від умов договору з Виконавцем, який надає послуги зі збору та вивезення побутових відходів у разі невиконання або систематичного невиконання обов'язків за цим договором,

обґрунтувавши причини такої відмови та попередивши Виконавця не менш як за 30 (тридцять) днів у письмовій формі. Факти порушення умов договору фіксуються у актах і є підставою для розірвання договору в односторонньому порядку з підстав визначених цим Договором.

7.2.5. В інших випадках передбачених чинним законодавством України.

7.2.6. Припинення цього Договору не звільняє Сторони від виконання обов'язків, які         виникли з нього і на момент припинення цього Договору залишилися невиконаними.

^ 8. Форс-мажорні обставини 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює виконання умов цього договору. Обставини форс мажору підтверджуються відповідним повідомлення Торгово - промислової палати України

^ 9. Прикінцеві положення.

9.1. Цей договір складено в двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу. Кожна Сторона отримує по одному примірнику цього Договору.

9.2. Усі додатки до цього договору є його невід'ємною і складовою частиною.

9.3. Умови цього договору можуть бути змінені Сторонами за взаємною згодою.

9.4. Замовник не є платником податку на додану вартість.

9.5. Схема обслуговування за територіальною належністю є невід'ємною частиною цього договору (додаток до договору ).

 

10. Реквізити сторін

^ ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

 

 Міський голова  

____________ Ю.Л.Гульдас

 

 

Додаток 2

до конкурсної документації

Межі території та обсяги збирання та перевезення побутових відходів

спеціально обладнаними для цього транспортними засобами

 

Площа території

Маловисківської міської ради

га.

Кількість баготоповерхових багатоквартирних житлових будинків

Кількість одноповерхових багатоквартирних житлових будинків (барачного типу)

 Кількість житлових будинків приватного сектору

Кількість підприємств, установ та інших суб’єктів господарювання

Вивезено ТПВ з території району, тис.куб.м за 2010 рік

м.Мала Виска-1646,01

с. Краснопілка - 208,19

с. Ульянівка - 16,3

с. Комсомольське – 24,3


24

22

4658

157