asyan.org
добавить свой файл
1
Р І Ш Е Н Н Я

постійної комісії з питань регуляторної політики, підприємництва та торгівлі

Маловисківської міської ради.
від 20 жовтня 2011 року №

Про надання дозволу на оприлюднення

регуляторного акту, - «Про затвердження

правил розміщення зовнішньої реклами

на території Маловисківської міської ради»

-----------------------------------------------------
З метою регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради, зміною законодавства, яке регулює рекламні відносини. та заслухавши інформацію спеціаліста – економіста Маловисківської міської ради І.О.Стець, спеціаліста (юриста) Линник Л.І. про необхідність визначення вартості розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міської ради та поповнення міського бюджету, комісія вирішила:

1). Відмінити рішення сесії міської ради від 15 вересня 2009 року за № 430 „Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради».

2).Надати дозвіл на оприлюднення проекту регуляторного акту, - проекту рішення сесії «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради » .

3). Відповідальним особам Маловисківської міської ради з питань регуляторної політики, підприємництва та торгівлі підготувати проект рішення сесії міської ради для публічного обговорення в засобах масової інформації.

Голова постійної комісії з питань регуляторної

політики, підприємництва та торгівлі

Маловисківської міської рад О.В.Гончарова

Протокол №

засідання постійної комісії з питань регуляторної політики, підприємництва та торгівлі Маловисківської міської ради.
Від 20 жовтня 2011 року м. Мала Виска
Присутні:

Голова постійної комісії з питань регуляторної

політики, підприємництва та торгівлі: Гончарова О.В.

Члени комісії: Бровченко Б.Д.

Сорока П.В.

Сімчишина А.Б.

Запрошені : Ткаченко О.А. – секретар ради;

Линник Л.І. –спеціаліст- юрист міської ради;

Стець І.О. – спеціаліст-економіст міської ради;

Порядок денний:

Розгляд питання про надання дозволу на оприлюднення регуляторного акту « Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради», порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міської ради.

Інформація : Ткаченка О.А. – секретаря міської ради, Стець І.О.- економіста Маловисківської міської ради,

Виступили : Сімчишину А.Б., Бровченка Д.Б., Сороку В.П., Гончарову О.В.

.

Вирішили:

2). Надати дозвіл на оприлюднення даного регуляторного акту. Після обговорення, враховуючи пропозиції та зауваження винести на розгляд сесії Маловисківської міської ради.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова постійної комісії з питань регуляторної

політики, підприємництва та торгівлі

Маловисківської міської ради Гончарова О.В.


У К Р А Ї Н А

^ ДЕСЯТОЇ СЕСІЇ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
Від «___»__________ 2011 року №

м. Мала Виска
Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами

на території Маловисківської міської ради.
Відповідно до ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Закону України «Про рекламу», керуючись «Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами» затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та з метою регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради, , міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмінити рішення сесії міської ради від 15 вересня 2009 року № 430 „Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради»”.

2. Затвердити правила розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради.

3. Затвердити Порядок надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкції. (Додаток №1).

4. Затвердити Методику розрахунку плати за користування місцем розташування спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами. (Додаток № 2).

5,Затвердити Порядок демонтажу, обліку та зберігання спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на місцях, які перебувають у комунальній власності. (Додаток № 3).

6. Затвердити Типовий договір користування місцем розташування спеціальної конструкції для розміщення зовнішньої реклами. (Додаток № 4).

7. Визначити виконавчий комітет Маловисківської міської ради робочим органом по регулюванню діяльності з тимчасового користуванням місцем розміщення спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами на території міської ради.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста.
Міський голова Ю.Л.Гульдас

Аналіз

впливу регуляторного акту

проекту рішення Маловисківської міської ради

«Про затвердження Правил про розміщення

зовнішньої реклами на території Маловисківської

міської ради»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Маловисківської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради» надалі - Положення) як регуляторного акту.


Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

Даний Порядок є основою для розроблення відповідного Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради. Прийняття даного Положення вдосконалить процедуру розміщення об'єктів зовнішньої реклами, допоможе підвищити якість рекламних конструкцій та сприятиме покращенню зовнішнього вигляду вулиць міста.
Основними завданнями, що були поставлені при розроблені проекту Положення, є:

· формування пріоритетів та завдань організації зовнішнього рекламно-інформаційного середовища міста разом з визначенням методів та засобів їх реалізації;

· формування єдиного рекламно-інформаційного простору життєдіяльності людини у гармонії з природним і міським середовищем, елементами зовнішньої реклами та системою візуальної інформації;

· збільшення дохідної частини бюджету міста шляхом впровадження гнучкої цінової політики у сфері зовнішньої реклами;

· обґрунтування доцільного співвідношення комунальної і комерційної часток ринку зовнішньої реклами міста.
2. Визначення цілей та мети регулювання

Даним проектом нормативно-правового акту передбачається зміна правового рекламного зонування, а саме: рекламоносії не розміщуються у наступних зонах:
· зона території історичного ареалу міста;

· зона території парків та зелених насаджень загального користування.

Зазначений акт виконує функції економічного важеля з регулювання розміщення зовнішньої реклами в умовах насичення міської території засобами зовнішньої реклами.

Одночасно, даним проектом запроваджуються технічні та естетичні вимоги до рекламних об'єктів на території міста, що сприятимуть найбільш повній реалізації конституційних прав мешканців та гостей міста на безпечне для життя і здоров'я довкілля.

Вказані вимоги впроваджуються через нормативні інструменти (зокрема, через заборону розміщення великоформатних конструкцій, вимогу до вкопування бетонних фундаментів наземних стаціонарних рекламних засобів тощо).
3. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей регулювання.
Прийняття зазначеного регуляторного акта врегулює правові відносини, що виникають між розповсюджувачами зовнішньої реклами та уповноваженим робочим органом у процесі розміщення реклами, а також надасть уповноваженій особі (робочому органу) можливість щодо більш повного та досконалого виконання своїх обов'язків з регулювання розташування реклами за рахунок впровадження нових вимог до розміщення рекламних конструкцій на території міста. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності «Правил розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради».
4. Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми.

Зазначені у цьому Аналізі проблеми у проекті редакції Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради» вирішуються за рахунок впровадження на території міста нормативної бази щодо:

встановлення єдиних вимог до розміщення рекламних конструкцій;

художньо-естетичних вимог до конструкцій зовнішньої реклами;

порядку оформлення, надання та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради;

вимог до здійснення робіт по установці, експлуатації та обслуговуванню рекламних засобів;

відстеження, контролю та своєчасного регулювання міською владою діяльності з розташуванням рекламних засобів;

своєчасного відстеження якості проведення робіт по монтажу та демонтажу рекламних засобів;

підготовки та затвердження дозвільної процедури надання дозволу на розміщення рекламних конструкцій через «Дозвільний центр».
5. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання.
У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України „Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами у місті здійснюється на підставі дозволів, що надаються дозвільним центром, та в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Таким чином, спеціальним нормативно-правовим актом у галузі зовнішньої реклами встановлено єдиний законний шлях вирішення проблем, зазначених у п.1 цього Аналізу – прийняття рішення Маловисківської міської ради.

Перевага обраного виду правового регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на загальнообов'язковості рішень Маловисківської міської ради для належного виконання на всій території міської ради, що передбачено ст.144 Конституції України та ст.73 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні».

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення, інші альтернативні способи (механізми) досягнення мети не передбаченні законодавством.
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта внаслідок прийняття «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради»
Будуть впорядковані процеси оформлення дозвільної документації на розміщення рекламних конструкцій та врегульовано відносини розповсюджувача зовнішньої реклами з органами місцевого самоврядування під час виконання робіт з розташування рекламних засобів, їх використання та демонтажу, сформовано вимоги до розміщення рекламних конструкцій та художньо-естетичні вимоги до зовнішнього вигляду рекламних конструкцій, захист економічних інтересів громадян міста .

Проведення змін тарифів за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади Маловисківської міської ради під розміщення зовнішньої реклами.

Регулювання впливає на кожну з 3-х базових сфер: інтереси громади та суб’єктів господарювання, органу місцевого самоврядування. Такий вплив відображено в таблиці.


Суб’єкти

Позитивні фактори

Витрати
Громадяни та суб'єкти господарювання

1. «Дозвільний центр» - прозорість процесів оформлення та розташування зовнішньої реклами на території міста;
2.Спрощення оформлення та внесення змін у дозвільну документацію.

3. Подача заяв через «Дозвільний центр» - який виключить ситуацій, пов'язані з можливими корупційними діями, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами.

1 .Витрати на прийняття рішення відсутні;

2. Приведення рекламних конструкцій у відповідність до вимог передбачених цими Правилами.

3.Витрати, пов'язані з його впровадженням, не можуть бути прогнозованими,

оскільки прямо залежать від практичної ситуації розмі-щення зовнішньої реклами

Органи місцевого самоврядування

1. Досягнення цілей передбачених п.1цього Аналізу;

2. Більш ефективне регулювання рекламної діяльності на території міста;

3. Збільшення надходжень до міського бюджету.

1. Витрати пов'язані з прийняттям регуляторного акту;
2. Витрати пов'язанні з демонтажем рекламних конструкцій.
Територіальна громада

1 .Підвищення якості, ергономічності та естетичності засобів зовнішньої реклами.

2.Підвищення безпеки життєдіяльності у процесі використання засобів зовнішньої реклами на території міста

1. Витрати відсутні
7.Обґрунтування строку дії регуляторного акта.
Строк дії зазначеного регуляторного акта встановлюється необмежений. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися необхідні корективи.
8. Визначення показників регуляторних актів.

Ефективність регуляторного впливу рішення Маловисківської міської ради «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради» визначатиметься за такими показниками:
1. Загальна кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами (суб'єктів господарювання) на території міста;

2. Загальна кількість рекламних конструкцій;

3. Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами;

4. Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

5. Кількість приписів щодо порушення розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради;

6. Розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності міської ради під розміщення зовнішньої реклами;

7. Строк отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності актів.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб протягом одного місяця з дня його оприлюднення за адресою Маловисківської міської ради:

м.Мала Виска , вул.Спортивна,6.