asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 3 4 5 6
Тема: організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків на основі патріотизму та гуманізації сучасної школи

Дата засіданя______________



ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Реалізація завдань та основи національного виховання відповідно нормативних документів.

Заступник директора з виховної роботи Стеценко С.М.

2.

Виховання національної самосвідомості.


Кл.керівник 5-го класу Крупська Г.М.

3.

Виховання патріотизму.

Кл.керівник 6 класу Стеценко С.М.

4.

Психолого – педагогічні методи і прийоми у діагностико – корекційній роботі класного керівника з дітьми з девіантною поведінкою

Заступник директора з НВР Стеценко Л.Л.


5.

Методи та прийоми визначення рівня вихованості школярів

Психолог Бражнікова Т.В.

^ ЗАСІДАННЯ III

Тема: Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки

Дата засіданя______________



ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Народна педагогіка – фундаментальна основа нової педагогічної концепції

Класовод 4 класу Бойко Г.М.

2.

Народні обряди та свята витоки національних духовних цінностей. Форми використання їх у виховній діяльності кл.керівника.

Класовод 1 класу Анацька Т.О.

4.

Залучення батьківської громадськості до організації народознавчих свят. Використання місцевого матеріалу.

Класовод 3 класу Малай О.Г.

5

Активізація краєзнавчого руху в школі

Кл.керівник 7 класу Ситник Г.М.

^ ЗАСІДАННЯ IV

Тема: Діагностика – психолого-педагогічний ключ до розуміння особистості учня і спосіб вироблення моделі роботи з кожним конкретним колективом школярів

Дата засіданя______________



ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Методика діагностики рівня вихованості учнів. Діагностування класних колективів.

Психолог Бражнікова Т.В.

2.

План складання психолого-педагогічної характеристики учня

Кл.керівник 6 класу Стеценко С.М.

3

Психолого-педагогічна характеристика в роботі класного керівника з сімєю

Кл.керівник 7 класу Ситник Г.М.

4.

Особистісно зорієнтований підхід до виховання класного колективу на діагностико-корекційній основі

Кл.керівник 9 класу Зайко О.М.

5.

Методи вивчення учнів і учнівських колективів


Кл.керівник 5 класу Крупська Г.М.


^ ЗАСІДАННЯ V

Тема: Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способів розв`язання конфліктів

Дата засіданя______________



ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Сучасна робота класного керівника

Кл.кер. Ситник Г.М.

2.

Толерантність як моральність особистості

Кл. кер.8кл.КулішЛ.І.

3.

Про результати контролю за якістю проведення виховних годин.

Заступник директора з НВР Стеценко Л.Л.

4.

Класний керівник – пільга чи покарання?

Керівник МО Стеценко С.М.

5.

Аналіз роботи МО класних керівників за 2012 – 2013 н.р.

Керівник МО Стеценко С.М.









<< предыдущая страница