asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5 6


^ Розділ 7. ЗМІЦНЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ШКОЛИ


п/п


Зміст роботи

Термін


Відповідальний
7.1

Забезпечити готовність школи, всіх навчальних кабінетів та інших приміщень до прийому дітей відповідно санітарних норм та вимог, згідно правил техніки безпеки

Червень-серпень

Свінцова С.П.
7.3

Провести капітальний ремонт

  • надвірного туалету школи,

  • приміщення їдальні та харчоблоку
Червень - серпень

2013р.

Директор школи
7.4

Силами учителів та батьків провести ремонт кабінетів школи

Червень

Зав. кабінетами
7.5

Підготувати шкільні приміщення до експлуатації в зимовий період.

вересень

Зав. кабінетами
7.6

Вивчити з працівниками школи документи з техніки безпеки, виробничої санітарії, провести відповідний інструктаж

серпень

Свінцова С.П.
7.8

Поновити інструкції з ТБ в кожному кабінеті

вересень

Стеценко Л.Л.
7.9

З метою інтенсифікації навчально-виховного процесу дообладнати кабінет інформатики

квітень

Стеценко Л.Л.
7.10

Провести інвентаризацію шкільного майна

жовтень

Ситник Г.М.
7.11

Розподілити територію шкільного подвір‘я за класами, забезпечити контроль за санітарним станом та озелененням ділянок

Протягом року

Стеценко Л.Л.
7.12

Провести ремонт технічних засобів навчання

1 півріччя

Зав.каб.
7.13

Робота з впорядкування архівної документації

жовтень

Живодьор Т.Я.
7.14

Оформити передплату на періодичні видання

Вересень – жовтень

Живодьор Т.Я.

^ Розділ 8. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИп/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний
1.

Вважати першочерговим завданням діяльності педагогічного колективу орієнтацію ментальності учнів на формування здорового способу життя та провідної ролі в ньому фізичної культури та спорту

Протягом рокуАдміністрація

2.

Організувати вивчення і суворе виконання вчителями і учнями нормативних документів з охорони праці та ТБ


До 5.09

Адміністрація


3.


З метою забезпечення безпечних умов під час занять:

- перевірити стан електроустаткування, заземлення, водо - і теплопостачання;

- перевірити стан протипожежних засобів і виконання протипожежних правил

серпень

1 раз в 3 місяці

З 1.09

Свінцова С.П.
4.

Провести ревізію і відновити роботу протипожежної сигналізації, перевірити й уточнити план – схему евакуації в разі виникнення пожежі.

Довести до належного стану протипожежний інвентар

серпень

Свінцова С.П.
5.

Організувати поглиблений медичний огляд учнів та працівників школи.

Здійснити постійний нагляд за учнями, що перебувають на диспансерному обліку, організувати заняття фізкультурою дітей різних лікувальних груп.

Результати довести до відома учителів та батьків

За графіком

вересень

Свінцова С.П.
Стеценко Л.Л.

Кл.кер.
6.

Запросити до школи лікарів для читання лекцій з профілактики алкоголізму, наркоманії, куріння, венеричних захворювань

Впродовж року

Стеценко Л.Л
7.

З метою запобігання перевантаженню учнів продовжити роботу початкової школи з обов‘язковою щоденною годиною здоров‘я на свіжому повітрі повітрі

З 1.09

Стеценко Л.Л
8.

Написати з учнями диктанти, зміст яких передбачає дотримання правил поведінки на воді, в зимовий період на льоду, запобігання простудним захворюванням та отруєнням грибами, дотримання правил харчування.

Вересень
грудень

Стеценко Л.Л
9.

Поновити роботу наркопосту

вересень

Зайко О,М..
10.

Продовжити практику проведення бесід щодо проблем статевого виховання з залученням фахівців

За планом

Зайко О.М.
11

Скласти списки дітей групи ризику

жовтень

Кл.керівники
12

Забезпечити дотримання техніки безпеки в кабінетах, майстернях, спортивних залах. Обладнати майстерні та навчальні кабінети фізики, хімії, інформатики протипожежним інвентарем, аптечками, журналами інструктажу учнів

серпень

Зав.каб.
14.

Контролювати виконання обов’язкових фізкультурно – оздоровчих заходів у режимі дня школи (ранкову гімнастику, фізкультурних хвилинок, фізкультурних пауз, годин фізичної культури, годин здоров’я, днів здоров’я)

Протягом року

Адміністрація

^ РОЗДІЛ 9. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І КООРДИНАЦІЯ ВНУТРІШКІЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
9.1. Напрямки контрольно – аналітичної діяльності адміністрації
з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1

Перевірити та затвердити (погодити);

  • календарні плани;

  • плани навчально-виховної роботи вчителів – предметників;

  • плани роботи шкільної бібліотеки;

  • плани роботи ШМО

Вересень

Директор, заст. директора з НВР

2

Вивчити стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів із таких предметів: біологія, укр..мова, математика, іноземна мова

Протягом року
3

Визначити стан позакласної виховної роботи та проаналізувати рівень вихованості учнів 2-9 класів

Протягом року
4

Організувати систему роботи класних керівників та шкільного самоврядування, дитячих та молодіжних організацій у школі

вересень

Директор, заст. директора з НВР, педагог-організатор

5

Забезпечити контроль за виконанням Статуту школи, законів України «Про загальну середню освіту», «Про мови», Правил внутрішнього трудового розпорядку

Постійно

Директор, заст. директора з НВР

6

Прослідкувати за виконанням програмних вимог та практичної частини базових дисциплін

Грудень

Директор, заст. директора з НВР

7

Визначити систему роботи вчителів, що атестуються (згідно з графіком)

Жовтень

Директор, заст. директора з НВР

8

Провести моніторинг рівня навчальних досягнень (контрольні роботи, тести та інші види контролю за виданням адміністрації школи)

Грудень - травень

Директор, заст. директора з НВР

9

Перевірити техніку читання в 2-4 класах

Грудень – травень

Директор, заст. директора зНВР

10

Провести класно-узагальнюючий контроль у 5-х, 9-х класах

Жовтень

Директор, заст. директора зНВР

11

Вивчити рівень наукової та методичної підготовки молодого учителя Анацької Т.О.

Жовтень – листопад

Директор, заст. директора зНВР

12

Вивчити результативність методичної роботи з молодими вчителями в школі, процес їхньої адаптації, реалізацію ними рекомендацій, роботу наставників

Квітень

Директор, заст. директора зНВР

13

Вивчити стан ведення шкільної документації: особових справ та алфавітної книги; класних журналів 1-4-х, 5-9-х класів

Вересень, протягом навчального року

Директор, заст. директора зНВР

14

Відвідати та проаналізувати позакласні заняття (факультативи, гуртки, секції)

Згідно з планом

Директор, заст. директора зНВР

15

Проаналізувати виконання заходів щодо закінчення навчального семестру, року, підготовки та проведення державної атестації

Грудень, травень, липень

Директор, заст. директора зНВР

16

Вивчити стан реалізації рішень попередніх засідань педагогічної ради

Згідно з планом

Директор, заст. директора з НВР, заст. директора з ВР

17

Вивчити результативність самоосвітньої роботи, курсової перепідготовки (підвищення кваліфікації) педагогічних працівників , що атестуються

Згідно з графіком

Директор, заст. директора зНВР

18

Вивчити стан методичної роботи та підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, стан реалізації проблемного завдання школи

Травень

Директор

19

Перевірити дотримання санітарно-гігієнічних норм під час організації навчально-виховного процесу

Постійно

Комісія


20

Перевірити стан дотримання техніки безпеки, протипожежної безпеки, охорони праці й організації навчально-виховного процесу
Комісія ПК

21

Визначити стан збереження шкільних підручників
Комісія

22

Провести тематичні перевірки

За графіком

Адміністрація

23

Підготувати і провести засідання педагогічної ради (вказати тематику всіх засідань педрад)

Згідно з планом роботи

Директор

24

Провести наради при директорові

За графіком

Директор

25

Видати виробничі накази
Директор

26

Прослідкувати за виконанням рекомендацій, наданих у ході перевірки стану викладання предметів
Адміністрація

27

Вивчення діяльності та результативності вибору предметів варіативної частини, розподілу індивідуальних занять і факультативів
Адміністрація

28

Кадрове та навчально-методичне забезпечення допрофільного навчання, його результативність та доцільність вибору
Директор

29

Питання наступності: дошкільна – початкова – основна ланка

Вересень, травень

Адміністрація

30

Вивчення рівня адаптації учнів 5-х класів в умовах реформування школи II ступеня

Вересень, жовтень


Керівник ШМО


^ 9.2. Контрольно-аналітична діяльність у початковій школі
з/п

Зміст роботи

Клас

Підсумок

Вересень

1

Затвердження тематичних планів. Співбесіда за програмами

Усі

Співбесіда

2

Перевірка класних журналів, особових справ учнів

Усі

Співбесіда

3

Тематичний контроль «Перші дні в школі»

1 клас

ШМО

4

Перевірка техніки читання

2-4-ті класи
5

Контрольні роботи на тему: «Повторення» (укр.мова, математика)

Усі
6

Нарада щодо наступництва в роботі початкової та середньої ланки

4-5-ті класи
7

Засідання ШМО. Затвердження плану роботи школи8

Відвідування уроків читання.

Мета: Удосконалення навички читання

4-й клас

Співбесіда

Жовтень

1

Контрольний зріз (КЗ) із мови

2-й клас

ШМО

2

КЗ з математики

3-й клас

ШМО

3

Відвідування уроків. Тематичний контроль із англійської мови.

4-й клас
4

Відвідування уроків: навчання грамоти. Письмо.

Мета: буквено-звуковий аналіз

1-й клас
5

Перевірка робочих зошитів (мова, математика).

Мета: виконання єдиних вимог до ведення й перевірки зошитів

2-4-ті класи

Нарада при заст.

директора з НВР

6

Відвідування уроків читання.

Мета: словникова робота на уроці

2-й клас

Співбесіда
Листопад

1

КЗ з мови

3-й клас

Співбесіда

2

Відвідування уроків.

Мета: формування загальнонавчальних умінь та навичок

Усі класи

ШМО

3

Тематичний контроль за викладанням основ здоров'я

Усі класи

ШМО

4

Перевірка ведення щоденників.

Мета: правильне і акуратне оформлення, виставлення оцінок (балів) учителями

2-4 класи

Співбесіда

5

КЗ «Словниковий диктант»

2-й клас

ШМО

Грудень

1

Перевірка робочих зошитів з мови, математики.

Мета: виконання єдиних вимог щодо орфографічних норм. Робота над помилками

2-4-ті класи

ШМО

2

КЗ з мови

3-й клас

ШМО

3

Тематичний контроль. Відвідування уроків математики.

Мета: озброєння учнів уміннями розв’язувати задачі

3-й клас

Співбесіда

4

Контрольні виміри знань учнів за I семестр (мова, математика), перевірка техніки читання

Усі

ШМО

5

Відвідування уроків читання.

Мета: методи та прийоми, які використовують учителі з навчання виразному й усвідомленому читанню

1-4-ті класи

Нарада при заст. директора з НВР

Січень

1

Перевірка класних журналів

Усі

Співбесіда

2

Тематичне планування на II семестр

Усі

Співбесіда

3

Співбесіда з учителями про роботу з учнями, які мають низький рівень знань4

Відвідування уроків мови.

Мета: розвиток орфографічної зіркості

2-3-ті класи

Співбесіда

5

Відвідування уроків читання.

Мета: формування навички читання цілими словами

1-2-й клас

Співбесіда

6

Перевірка виконання навчальних програм

Усі
7

Тиждень математики (ранки, КВК)

1-4 клас
8

Перевірка контрольних зошитів з мови, математики.

Мета: перевірка обсягу і змісту к/р ; відповідність оцінок нормативним документам; робота над помилками

Усі
9

Класно-узагальнюючий контроль

Усі

ШМО

Лютий

1

Тематичний контроль із мови

4-й клас

Нарада при заст. директора з НВР

2

Співбесіда з учителями про роботу з учнями, які мають низький рівень знань

Усі

Співбесіда

3

Перевірка щоденників.

Мета: правильність й акуратність оформлення, виставлення оцінок учителями

2-4 класи

Наказ по школі

5

КЗ з мови

4-й клас

ШМО

Березень

1

Тематичний контроль. Відвідування уроків читання.

Мета: методичні прийоми по виробленню навички правильного виразного читання

4-й клас

Співбесіда

2

Тематичний контроль. Відвідування уроків математики.

Мета: формування обчислювальних навичок

2-3-ті класи

Співбесіда

3

Тиждень дитячої книжки

Усі
4

Огляд класних кімнат (кабінетів)

Усі
5

Перевірка журналів, виконання навчальних програм

Усі

Нарада при заст. директора з НВР

6

КЗ. Сформованість обчислювальних навичок

3-й клас
7

МО вчителів початкової школи

Вчителі початкових класівКвітень

1

Оглядовий контроль (відвідування уроків).

Мета: перевірити, як учителі будують уроки у кінці навчального року, чи систематизують знання; між предметні зв’язки; логічна структура уроків; повторення

1-4-ті класи

Нарада при заст. директора з НВР

2

Тиждень мови (ранки, КВК, олімпіади)

2-4-ті класи
3

Відвідування уроків: уроки позакласного читання.

Мета: методичні прийоми, які сприяють активізації учнів

1-4-ті класи

Співбесіда

Травень

1

Контрольні виміри знань за рік та їхній аналіз

Усі
2

Перевірка техніки читання3

Мала педрада за підсумками року4

ШМО вчителів початкової школи5

Перевірка документації (журнали, особові справи)6

Педагогічні читання за підсумками самоосвітньої роботи за рік

Усі


^ 3.Контрольно-аналітична діяльність адміністрації в основній школі
з/п

Зміст роботи

Мета

Підсумок

Вересень

1

Співбесіда з календарно-тематичного планування

Визначити якість тематичних планів. корегування

Довідка

2

Моніторинг із математики (5-й клас)

Аналіз сформованості обчислювальних навичок у початковій школі

Довідка. Нарада при директорі

3

Персональний контроль (ПК), відвідування й аналіз уроків

Збір інформації для атестації

Клопотання про присвоєння вищоїкатегорії

Жовтень

1

Тематичний контроль (ТК): відвідування й аналіз уроків ,9 клас (за окремою темою)

Виявлення прогалини у знаннях

Співбесіда

2

Попереджувальний контроль: відвідування й аналіз уроків географії

Вивчення професійної й методичної майстерності новоприбулого вчителя, надання допомоги

Співбесіда

3

Надання допомоги молодим учителям при вивченні нормативних документів
Співбесіда: конспекти методичних листів

Листопад

1

Проведення І туру предметних олімпіад

Виявлення обдарованих школярів. Формування команди для участі у 2-му турі

Звіт керівника ШМО. Наказ по школі

2

Оглядовий контроль (ОК); відвідування й аналіз уроків біології в 7-9 класах

Вивчення професійної майстерності молодого вчителя

Співбесіда
3

Тематичний контроль: відвідування уроків у 9-х класах

Впровадження інноваційних технологій
4

Персональний контроль за ходом атестації
Співбесіда

Грудень

1

КЗ за підсумками І семестру з окремих предметів

Моніторинг навчальних результатів

Довідка

2

Перевірка викладання практичної частини за І семестр
Довідка, нарада при заст. дир. з НВР

Січень

1

Проведення відкритих уроків відповідно до проблемних питань педради

Підготовка до педради

Педрада

2

Формування загально навчальних умінь та навичок (ЗНУН) учнів на уроках молодих учителів

Правильність ведення шкільної документації. Надання методичної допомоги вчителям

Довідка, нарада при заст. директора з НВР

Лютий

1

Тк: відвідування й аналіз уроків (вибірково). Персональний контроль за ходом атестації

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог

Співбесіда, нарада при заст. директ. з НВР

2

Предметні тижні

Підвищення інтересу учнів до предмета

Наказ по школі , ШМО

3

Перевірка робочих зошитів з математики в 5-9-х класах

Дотримання єдиних орфограф. норм, своєчасність, правильність перевірки

Довідка

Березень

1

Огляд навчальних кабінетів

Оновлення методичного змісту кабінетів

Наказ по школі

Квітень

1

Класно-узагальнюючи контроль: відвідування й аналіз уроків у 5-9 класах

Організація повторення матеріалу в 5-9 класах; діагностика навчальних результатів

Співбесіда. нарада при директорові або при заст. директора з НВР

2

Моніторинг з математики.

Виконання практичної частини програми

Вивчення результатів навчання окремих тем

Довідка, нарада при заст. Директ. з НВР

Травень

1

Проведення підсумкових контрольних робіт із базових предметів в 5-9-х класах

Рівень ЗНУНок з предмета

довідка

Червень

1

Підсумкова атестація

Виявлення результатів навчання

Підсумкова педрада

2

ТК: організація навчальної практики учнів
План

роботи методичного об`єднання класних керівників

на 2012 – 20103 навчальний рік
^ ЗАСІДАННЯ I

( організаційне)

Дата засіданя______________ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Про результати виховної роботи у 2011 – 2012 навчальному році.

Голова МО класних керівників Стеценко С.М.

2.

Визначення основних напрямків методичної роботи на 2012 – 2013 н.р.

Голова МО класних керівників Стеценко С.М.

3.

Звіт голови батьківського комітету школи про роботу батьківського комітету школи.

Голова батьківського комітету школи Живодьор С.М.

4.

Організація роботи щодо подання звітів класних керівників щодо соціального захисту дітей. Створення соціальний паспорт класу.

Заступник директора з НВР Стеценко Л.Л.

Голова МО класних керівників Стеценко С.М.

5.

Схема аналізу виховної роботи класного керівника.

Планування виховної роботи з класом.

Заступник директора з НВР Стеценко Л.Л.

Голова МО класних керівників Стеценко С.М.


^ ЗАСІДАННЯ II
<< предыдущая страница   следующая страница >>