asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5 6

4.4. ПЛАН

^ ЗАСІДАНЬ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВЗміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

^ I засідання

1. Про виконання плану роботи за минулий навчальний рік та обговорення плану роботи методоб'єднання на 2012- 2013 навчальний рік.

2. Оновлення змісту початкової освіти на основі впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, програм та планів

3.Опрацювання методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в початковій школі на навчальний рік.

4. Методичні поради молодому вчителю «Як зробити урок ефективним».

5. Наступність у роботі початкової школи та дитячого садка
Завдання членам методоб'єднання:

1.Опрацювати наказ Міністерства освіти від 121.07. 2002 р. № 401/52 «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»

2. Грунтовно опрацювати оновлений Держстандарт освіти.
II засідання

1. Засідання «круглого столу» «Зустріч молодості й досвіду».

2. Доповідь «Сучасні педагогічні технології – шлях до розвитку життєздатної творчої особистості».

3.Підготовка до Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім. Петра Яцика.

4. Педагогічний такт. Конфлікти з учнями, їх причини. Шляхи і способи виходу з конфліктних ситуацій

5.Обмін досвідом з вихователями дитсадка

« Адаптація першокласників до школи»

Завдання членам методоб'єднання: опрацювання лі­тератури з питань диференційованого навчання та індивідуального підходу до навчання; підготовка до ярмарку педагогічних ідей.
^ III засідання

1. Проведення «круглого столу» «Переваги та проблеми застосування диференційованого підходу до навчання».

2. Доповідь «Формування соціально активної особистості молодшого школяра в умовах реалізації нового змісту Державного стандарту початкової освіти».

3. Організація виховної роботи в класі.

4. Про результати роботи методичного об'єднання в І семестрі.

5. Дискусія « Як навчити дитину вчитися»

( спільно з дитсадком)
Завдання членам методоб'єднання: підготуватися до дискусії на тему «Інноваційні технології: пошуки, проблеми, знахідки». Опрацювання молодими вчителями літератури: «Педагогічний пошук», Г. Сазоненко «Перспективні освітні технології».

IV засідання

1. Дискусія-зустріч «Інноваційні технології: пошуки, проблеми, знахідки».

2. Поєднання традиційних і нетрадиційних форм організації навчально-виховного процесу.

3. Про підготовку до державної підсумкової атестації в початковій школі.

4. Форми і методи роботи з батьками.

5. Підготовка до анкетування батьків майбутніх першокласників
Завдання членам методоб'єднання: розробити реко­мендації щодо проведення декади молодого вчителя; підготуватися до проведення «круглого столу» «Чого ви навчилися у своїх колег».

V засідання

1. Проведення «круглого столу» «Чого ви навчилися у своїх колег» ( спільно з дитсадком)

2. Презентації «Мої педагогічні знахідки».

3. Тестування як об'єктивний метод контролю якості знань учнів.

4. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з основ наук за підсумками контрольних, самостійних робіт, річного оцінювання.

5. Підсумки роботи методичного об'єднання в поточному навчальному році.
31.08.12

25.10. 12

21.03.13

29.05.13
Малай О. Г.

Малай О. Г.

Учителі п/ кл

Бойко Г. М.

.


Малай О. Г.
Кусакіна О. О.

Малай О. Г.
Бойко Г. М.

Бойко Г. М.
Анацька Т. О.

Малай О. Г.
Малай О. Г.

,Кусакіна О. О.

Бойко Г. М.

Кусакіна О. О.
Учителі п/кл
Анацька Т. О.
Малай О. Г.

Малай О. Г.4.5.^ Наради при директоровіМісяць

Що обговорюється

Виступаючі

Серпень

 1. Готовність школи до нового навчального року(санітарно-гігієнічний режим і техніка безпеки, ступінь готовності навчальних кабінетів, їдальні, бібліотеки до нового навчального року).

 2. Підсумки роботи з учнями, які мали початковий рівень навчальних досягнень в минулому навчальному році.

 3. Підготовка до святкової лінійки 1 вересня.

 4. Обговорення та затвердження функціональних обов'язків.

Директор, голова ПК

Заст.директора

Заст..директора

Директор


 1. Коректування плану роботи школи на перший семестр.

 2. Затвердження циклограми роботи школи.

 3. Підготовка до серпневої педради.

 4. Комплектування курсової системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на 2012-2013 навчальний рік.

Директор, заст.директора

Директор

Директор

Заст.директора


 1. Облік учнів школи по класах.

 2. Працевлаштування випускників школи.

 3. Розклад навчальних занять.

 4. Затвердження складу методичної ради школи.

 5. Затвердження складу та плану роботи атестаційної комісії в 2012-2013 начальному році.

 6. Організація харчування учнів

Заст.директора

Кл.керівник

Заст.директора

Директор

Директор

Вересень

1-й тиждень

 1. Організація навчально-виховного процесу в перший навчальний день.

 2. Забезпеченість підручниками.

 3. Доведення до колективу наказів з техніки безпеки, протипожежних заходів.

 4. Попередження шкільного травматизму.

Учителі
Бібліотекар

Директор
Директор

2-й тиждень

1. Організація роботи гуртків, секцій.

2. Комплектування ГПД.

3. Організація чергування по школі вчителів і учнів.

4. Підготовка документації по школі (тарифікація, розклад, ЗНЗ).

5. Питання організації дитячого харчування.

6. План роботи з молодими спеціалістами.

Директор

Директор

Заст.директора

Директор, заст.директора

Директор
Заст.директора

2-й тиждень

1. Затвердження складу та плану роботи шкільної ради.

2. Стан особових справ співробітників.

3. Формування банку даних про учнів, які потребують педагогічної уваги.

4. Стан документації з техніки безпеки, наявність стендів, своєчасність проведення інструктажу учнів з техніки безпеки на робочому місці.


Директор
Заст.директора

3-й тиждень

1. Робота вчителів1,5 класів щодо адаптації учнів у школі.

2. Підготовка до проведення Дня вчителя.

3. Корегування плану на жовтень.

Заст.директора
Адміністрація

Жовтень, 1-й тиждень

 1. Підсумки обстеження дітей багатодітних та малозабезпечених сімей. Надання матеріальної допомоги.

 2. Відвідування занять учнями школи. Підсумки проведення рейду «Урок».

 3. План підготовки до педради
Адміністрація, кл.керівники
Заст.директора
Заст.директора

3-й тиждень

1. Відвідування та успішність учнів, які стоять на внутрішньошкільному обліку, групи соціального ризику

2. Попередні підсумки навчальної роботи.

3. Підготовка школи до роботи в осінньо-зимовий період.

4. Комплексна робота педколективу школи під час осінніх канікул.Заст.директора, кл.керівники

Заст.директора

Директор
Директор
Директор

Листопад

 1. Корегування плану роботи та контролю.

 2. Відповідність проведення позакласних занять з предметів, гуртків розкладу, відвідування занять, вплив позакласних занять на рівень навчальних досягнень учнів.

 3. Дотримання режиму роботи ГПД (відвідування).

Директор
Адміністрація

Грудень, 1-й тиждень

 1. Рівень підготовленості першокласників до навчання в школі. Навчальні можливості першокласників.

 2. Стан роботи з «проблемними» підлітками по профілактиці правопорушень.

 3. Підсумки перевірки роботи їдальні

Заст.директора
Заст.директора

3-й тиждень

1. Попередні підсумки І семестру.

2. Робота по пропаганді здорового способу життя.

3. Підготовка до святкування Нового року.Директор

Заст.директора

Директор

4-й тиждень

1. Про проведення січневої педради

2. План роботи школи на зимових канікулах.

3. Техніка безпеки при проведені новорічних свят.


Заст.директора

Директор

Директор

Січень

 1. Робота педколективу під час зимових канікул.

 2. Підсумки роботи педколективу в першому півріччі.

 3. Стан шкільної документації.

 4. Корекція плану роботи.

 5. Стан охорони праці та техніки безпеки.

 6. Засвоєння програми букварного періоду.
Директор

Заст.директора

Заст.директора

Адміністрація

Директор

Заст.директора

Лютий

 1. Попередня розстановка кадрів, виявлення вакансій.


Березень

 1. Попередні підсумки контролю успішності.

 2. Про підготовку до педради «Успіх як життєвий пріоритет особистості»

 3. Робота з інструкцією про переведення та випуск учнів, положенням про ДПА

 4. Перевірка кабінетів (санітарний стан, методичне забезпечення)

Кл.керівники,

заст.директора
Директор

Заст.директора
Адміністрація

Квітень

 1. Корекція плану роботи.

 2. Про підготовку школи до нового навчального року.

 3. План підготовки до ДПА

 4. Набір учнів у 1 клас.

 5. План підготовки до святкування 9 травня, закінчення навчального року.
Адміністрація

Директор
Заст.директора

Заст.директора

Директор


Травень

 1. Підсумки попереднього набору учнів у 1 клас.

 2. Організація проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.

 3. Підсумки підвищення кваліфікації, самоосвіти вчителів.

 4. Підсумки роботи по наступності початкової та середньої школи. Готовність випускників початкової школи до продовження освіти.

 5. Підготовка школи до роботи в літніх умовах.

 6. Розстановка кадрів за новим навчальним паном.

 7. Формування курсової системи підвищення кваліфікації на наступний навчальний рік.

 8. Атестація вчителів школи.

Директор

Заст.директора
Заст.директора
Заст.диреткора,

керівники МО
Директор

Заст.директора

Заст.директора
Атестаційна комісія

Червень
 1. Стан класної та шкільної документації.

 2. Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік.

 3. План роботи школи на 2013-2014 н.р.

 4. Підсумки проведення ДПА.

 5. Готовність кабінетів до нового навчального року.

 6. Готовність школи до нового навчального року.


Заст.директора

Адміністрація
Директор

Заст.директора

Директор
Директор


^ Розділ 5.Управління процесом розвитку особистості
З/ п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Контроль

1.

Проведення психолого – педагогічної діагностики :

А) домінуючих особистісних інтересів , здібностей, цілісних орієнтацій учнів, їх місця в шкільному колективі

вересень

Класні керівники, психолог

Анкетування
Б) можливостей оточуючого середовища ( сім'ї, школи) з метою ефективного громадянського виховання

Протягом року

Класні керівники,

ЗНВР, психолог.

Дані результатів
В) діагностика взаємовідносин у системі: керівник – учитель – учні - батьки

Протягом року

Адміністрація, класні керівники, психолог

Аналіз даних

2.

Організація роботи шкільного методичного об'єднання класних керівників


І

1. Результативність виховної та методичної роботи в 2012-2013н. р.

2. Основні завдання та напрямки роботи на новий навчальний рік.

3. Обговорення плану роботи на новий навчальний рік.

4. Рекомендації щодо проведення Першого уроку.

5. Аналіз роботи з профілактики правопорушень та злочинності.

вересень

Класні керівники,

ЗНВР
ІІ.

1. Інтерактивні технології у процесі громадянського виховання.

Метод проектів.

2. Підсумки перевірки побутових умов дітей, які перебувають під опікою, неблагополучних, багатодітних сімей .

3. Відкрита виховна година. Обговорення.

4. Ознайомлення із новинками психолого – педагогічної та методичної літератури.

Листопад

Класні керівники,

ЗНВР,

бібліотекар
ІІІ

1. «Розвиток учнівського самоврядування як засіб формування громадської та соціальної активності особистості.»

2. Створення необхідних умов для організації учнівського колективу. Обмін досвідом.

- виховання почуття доброти, довіри, взаємодопомоги.

- як вивчити особистість учнів.

3 Підсумки виховної роботи з І семестр.

План на ІІ семестр.

4 Огляд новинок педагогічної та методичної літератури.Січень

Класні керівники,

ЗНВР,

педагог-організатор
ІУ


1. «Спілкування з учнями , як один із засобів формування громадської і соціально активної особистості».

2. Шляхи поліпшення роботи з учнями щодо громадянського виховання.

- навчаю дітей говорити, сперечатися, чути.

- зовнішня і внутрішня культура : як я її виховую у своїх учнів.

3. Виховна година. Обговорення.

4. Ознайомлення з новинками психолого – методичної літератури.

Березень.

Класні керівники,

ЗНВР, бібліотекар
3.

Організація життєдіяльності шкільного колективу, педагогічно цілеспрямована допомога органам учнівського самоврядування, спрямована на формування громадянської позиції учнів, розвиток управлінських здібностей.

Протягом року

ЗНВР,педагог – організатор, класні керівники3.1. Система виховних центрів ( музей, гуртки, спортивні секції, дитячі організації)

Вересень


Адміністрація.

Інформація на нараду при директору. Плани – графіки роботи.
3.2. Система виховних комплексів збори, лінійки, конференції, традиційні справи школи, походи, навчання активу)

вересень

ЗНВР,

Педагог-орг.

План

4

Організаційні учнівські збори. Вибори активу, організація чергування в школі та класах. .

вересень

ЗНВР, класні керівники

План класних керівників.

5

Загальношкільні лінійки

щопонеділка

ЗНВР,педагог - організатор
7.

Підбиття підсумків роботи активу

Грудень, травень

ЗНВР,педагог - організатор

Нарада при директору

8.

Підсумкові лінійки, заохочення кращих учнів, лідерів, організаторів.

Грудень , травень

Педагог – організатор,Вироблення разом з учнями правил, принципів взаємовідносин у шкільному колективі на основі Статуту

вересень

ЗВР, педагог – організатор, класні керівники
9.

Забезпечення профілактики правопорушень

9.1. координація діяльності педколективу з організації

вересень

ЗНВР9.2. Координація діяльності вчителів – предметників з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень.

Протягом року

ЗНВР9.3. Контроль за дотриманням законодавства про загальну середню освіту.

Протягом року.


Адміністрація

Наради при директору
9.4 Координація роботи вчителів, класних керівників з профілактики правопорушень і захворювань

Протягом року

ЗНВР

Наради при директору
10.

Здійснювати зв'язок з лікарем – наркологом ЦРЛ, ФАПом, дільничним інспектором міліції :

- організація зустрічей з лікарем – гінекологом для дівчат і андрологом для хлопців УІІІ – ХІ кл.
ЗНВР- організувати цикл бесід про шкідливість куріння У – УІІ кл, вживання алкоголю, наркотиків УІІ-ІХ кл.

Постійно, протягом року

ЗНВР,класні керівники, наркопост- організовувати зустрічі зі спеціалістами служби у справах неповнолітніх та дільничним інспектором
ЗНВР- « Особливості юридичної відповідальності неповнолітніх»

жовтень

ЗНВР,

Вчитель правознавства- « Необхідна самооборона»

Листопад


- « Злочин і покарання»

Вересень


- « Як би я знав закон»

Березень11

11.

Організувати профілактичні співбесіди з учнями, які стоять на профілактичному обліку

Протягом року

ЗВР, класні керівники
12.

Проводити профілактичні бесіди з учнями групи «ризику» та їх батьками, відвідувати їх вдома

Протягом року

ЗВР, класні керівники
13

Свято «День Знань»

01.09.

ЗВР
14

Коригування банку індивідуальних програм для роботи із здібними дітьми.


вересень

ЗНВР, класні керівники
15

Організація харчування дітей. Робота з профілактики харчових отруєнь.

вересень

ЗНВР, класні керівники

Нарада при директору

16.

Акція милосердя . « Допоможемо дітям»

грудень

ЗНВР,класні керівники
17.

Святкування Дня учителя.

02.10

ЗНВР
18.

Осінній бал старшокласників

23.10.

П/О, кл.керівники
19.

День української писемності. Свято

9.11

Вчителі укр. мови, кл. кер.

^ РОЗДІЛ 6. СПІВРОБІТНИЦТВО ШКОЛИ ТА СІМ'Ї, ПОЗАШКІЛЬНИХ ТА

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ.
з /п

Зміст роботи

Термін

відповідальний

контроль

1.

Вивчення умов сімейного виховання школярів, соціально – професійного стану батьків

Протягом року

Класні керівники
2.

Вивчення соціально – культурного становища в мікрорайоні школи :

А) можливостей позашкільних установ в організації позаурочної діяльності школярів ;
Б) наявність і характер неформальних об’єднань молоді ;
В) наявність кримінальних осередків у мікрорайоні школи

Вересень - жовтень

Класні керівники

Інформація керівників позашкільних закладів

3.

Аналіз результатів діагностики, визначення форм взаємодії школи із сім’єю і громадськістю.

жовтень

Класні керівники, адміністрація

Нарада при директору

4.

Провести загальношкільні батьківські збори «Перспективи розвитку школи і сім'ї у громадянському вихованні дітей»

Вересень

Директор, класні керівники

План підготовки зборів

5.

Організація і робота консультаційної психолого – педагогічної служби з надання допомоги батькам у вихованні дітей, координації дій школи і батьків, вирішення конфліктних ситуацій:

- анкетування батьків першокласників з метою визначення особливостей і характеру протікання процесу первинної адаптації дітей у школі ;
- проведення індивідуальних консультацій для батьків з питань адаптації учнів 5 класу ;


Протягом року.

вересень


жовтень

Адміністрація,

Класні керівники


Кл .керівник


Кл. керівник

5 класу
Аналіз

6.

Надання соціально – матеріальної допомоги сім’ям, які її потребують
ЗНВР

Акти обстежень

7.

Організація спільної діяльності школи і

сім' ї з учнями, які потребують підвищеної уваги.

постійно

ЗНВР,

Кл.кер.

План індивідуальної роботи

8.

Призначення єдиного батьківського дня для зустрічей батьків з учителями – предметниками, класними керівниками,

адміністрацією.

1 раз на 2 місяці

Адміністрація
9.

Залучення батьків до :

- участі у загально шкільних, класних, позаурочних заходах, проведення творчих зустрічей, навчання шкільного активу та ін.;

- роботи в ролі керівників гуртків, секцій.

За планом

Кл.кер.
10

Періодична оцінка батьками діяльності школи з навчання і виховання учнів

1 раз на півріччя

Адміністрація
11

Розробити план співробітництва з д \ с
ЗНВР
12.

Проводити засідання батьківського всеобучу

1 раз в місяць

ЗНВР

План засідань

13.

Регулярно проводити класні батьківські збори
Класні керівники

План<< предыдущая страница   следующая страница >>