asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4 5 6

^ 3.1. Підвищення фахової і загальнокультурної підготовки вчителівЗміст

Термін

Відповідальний

Виконання
1

2

3

4

5
3.1.1

Організація атестації педагогів:

- призначення складу атестаційної комісії:

- збір заяв, які дають право на атестацію,

- призначення тих вчителів, кому потрібно пройти атестацію.


до 20.09.12


Свінцова С.П.
Стеценко Л.Л.

до 07. 10. 12

1. Співбесіда з вчителями, які проходять атестацію з питань удосконалення стилю, форм і методів роботи.
АдміністраціяЖовтень-

березень
2. Відвідування уроків та позакласних заходів, які проводять учителі, що атестуються.
3. Оформлення на базі методкабінету довідкових матеріалів

"На допомогу тим, хто атестується".

вересень


Стеценко Л.Л.
3.1.2

Спланувати роботу атестаційної комісії, скласти графік відкритих уроків, творчих звітів. Для вчителів, які атестуються на другу та першу категорії, організувати звітування в формі "Творчих портретів" (за окремим графіком)

вересень

Адміністрація


3.1.3

Провести корекцію графіка проходження курсової перепідготовки, направляти на курси підвищення кваліфікації при ДОІППО учителів за окремим графіком.

протягом

року

Стеценко Л.Л.
3.1.4

3 метою більш повного розкриття потенціалу учасників педагогічного процесу, систематично проводити аналіз динаміки розвитку особистості учня та зростання педагогічної майстерності вчителів. Провести діагностування інтересів та труднощів учителів у сфері педагогіки, психології та методики навчання.

Впродовж

року

Методрада,

керівники ШМО,

заступник

директора

3.1.5

Спланувати роботу методичної ради школи, забезпечивши високий рівень функціонування та ефективності науково — методичної роботи.

серпень

Голова МР, заступник директора з НВР
3.1.6

Створюючи оптимальні умови для роботи з педагогічними кадрами, спланувати роботу методичного кабінету школи. Продовжити роботу з поповнення та удосконалення науково - практичної бази методкабінету та проведенню індивідуальних методичних консультацій учителів.

впродовж року


за окремим графіком

заступник директора з НВР,


актив методичного кабінету
3.1.7

Організувати самоосвіту вчителів через створення умов необхідного звертання педагогів до нових наукових досягнень передбачити завершеність самоосвітньої роботи на кожному його етапі.

Запропонувати таку систему форм індивідуальної методичної роботи :

 • самостійний аналіз своєї педагогічної діяльності в органічному поєднанні з результатами успішності учнів; визначити індивідуальну мету самоосвіти, обрати методичну проблему;

 • продовжити роботу з індивідуальними картами підвищення кваліфікації та самоосвіти.

впродовж року

Методрада,

керівники ШМО

заступник директора з НВР
3.1.8Продовжити роботу шкільних методичних об'єднань

Впродовж

року,

за окремим графікомСтеценко Л.Л.3.2.0.

Спланувати роботу шкільного методичного об'єднання класних керівників


Впродовж

року,

за окремим графіком


Стеценко С.М.

^ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
4.1.Тематика засідань педагогічної ради
Серпень

1.Про підсумки роботи за минулий навчальний рік та

завдання на новий 2012-2013 н.р.

2.Обговорення, затвердження навчального плану,

плану роботи школи на 2012-2013 н.р.

3. Про розподіл годин варіативної частини

4. Різне
Жовтень

1.Звіт про виконання рішень попередньої педради.

2. Проектна діяльність в освітньому закладі.

3. Стимулювання мотивації до навчання

4.Різне

Січень

1.Звіт про виконання рішень попередньої педради.

2. Система роботи з обдарованими дітьми

3.Виконання навчальних планів та програм за І семестр.

4.Різне
Квітень

1.Звіт про виконання рішень попередньої педради.

2.Успіх як життєвий пріоритет особистості

3. Система громадянського виховання як фактор оновлення сучасної школи

4.Різне

Травень

1.Звіт про виконання рішень попередньої педради.

2. Визначення досягнень та витоків проблем реалізації програми розвитку школи у поточному навчальному році. Визначення орієнтирів щодо складання плану роботи школи на наступний рік.

3. Різне

^ 4.2. ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ.1 засідання

 1. Підсумки роботи методичної ради, ШМО, ТГ за 2011 – 2012 н.р.

 2. Затвердження складу методичної ради.

 3. Обговорення та затвердження планів роботи ШМО, ТГ і МР на 2012 – 2013 н.р.

 4. Організація шкільних предметних олімпіад та підготовка учнів до участі в районних олімпіадах, конкурсах.

 5. Затвердження плану проведення предметних тижнів в 2012 – 2013 н.р.

 6. Організація роботи школи молодого вчителя, молодого класного керівника.

 7. Новий Державний стандарт початкової загальної освіти.

 8. Шляхи реалізації науково-методичної проблеми: “ Створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини ”.

вересень
2 засідання

 1. Про участь учителів школи у шкільному та районному етапах конкурсу «Учитель року».

 2. Про хід атестації педагогічних працівників школи.

3. Взаємовідвідування уроків із метою вироблення

основних рекомендацій, ефективних для реалізації

методичної проблеми.листопад3 засідання

 1. Аналіз участі у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах.

 2. Підсумки адміністративних контрольних робіт за І семестр 2012/2013 н.р.

 3. Курсова перепідготовка вчителів школи.

4. Моніторинг якості знань учнів 9 класу
січень
4 засідання

 1. Стан навчально – виховного процесу в школі.

 2. Підготовка до державної підсумкової атестації

3. Звіт учителів, які атестуються.


березень
5 засідання


 1. Стан виконання навчальних програм.

 2. Виконання наказу про методичну роботу в школі.

 3. Аналіз роботи педколективу над проблемним питанням школи.

 4. Про результати організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами. Звіт про роботу методичних об’єднань, методичного осередку, творчщї групи.

 5. Підсумки курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік

6. Обмін думками та пропозиціями щодо складання

річного плану роботи школи та планування

методичної роботи на наступний навчальний рік.


квітень

4.3. План

засідань шкільного методичного осередку


№ з/п

Зміст засідань

Термін виконання

Відповідальний

І

Про виконання плану роботи методичного осередку за минулий рік та обговорення плану роботи МО на поточний навчальний рік
Сучасна освіта. Якій їй бути? (Проблемний стіл із запрошенням працівників методичного кабінету району).

Ознайомлення з нормативними документами щодо викладання відповідних шкільних дисциплін.
Аналіз навчальних програм, підручників на 2012-2013 н.р.
Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів.
Готовність предметних кабінетів до роботи в новому навчальному році.
Розподіл доручень між членами МО, завдання членам МО.
Вироблення рекомендацій.

Вересень

Голова ШМО


Свінцова С.П..

Стеценко Л.Л.


Стеценко Л.Л.

Стеценко Л.Л.

Зав. кабінетами

Голова ШМО

ІІ

Робота вчителів по вихованню творчих здібностей та умінь учнів.
Відвідування та обговорення уроків учителів, що атестується.
Інформація про атестацію вчителів.
Результативність участі учнів школи у конкурсі знавців української мови ім..П.Яцика.
Результативність позакласної роботи з

Листопад


Голова ШМО
Члени ШМО

Стеценко Л.Л.
Вчителі укр. мови


Всі члени ШМ

ІІІ


Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій. Аналіз семестрових контрольних робіт, обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості освіти.
Аналіз роботи предметних гуртків. Підготовка учнів до інтелектуальних конкурсів і змагань.
Звіт про самоосвіту «Калейдоскоп педагогічних ідей».
Підсумки участі учнів школи у ІІ етапі шкільних предметних олімпіад.
Завдання членам МО

Січень

Стеценко Л.Л.
Крупська Г.М.


Члени ШМО
Стеценко Л.Л.

Голова ШМО

ІV

Організація повторення і систематизація знань учнів (вернісаж педагогічних сюжетів).
Актуальний інструктаж. Про підготовку до ДПА
Палітра педагогічного досвіду. Затвердження відгуків про роботу вчителів, що атестуються.
Підготовка матеріалів до тижня науки
Завдання всім членам МО

березень

Стеценко Л.Л.

Вчителі-предметники
Стеценко Л.Л.

Живодьор Т.Я.
Голова ШМО

V

Освітній орієнтир – програма (аналіз виконання навчальних програм). Моніторинговий аналіз річних контрольних робіт.
Виконання Закону «Про мови» та Програми розвитку української мови
Підсумки ШМО за рік
Панорама методичних перспектив. Обговорення щодо планування роботи ШМО на наступний навчальний рік.
Актуальний інструктаж. Про організацію і проведення ДПА

Травень

Стеценко Л.Л.

Вчителі-предметники
Крупська Г.М.
Голова ШМО


Стеценко Л.Л.

<< предыдущая страница   следующая страница >>