asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 5 6

Пріоритетні завдання школи на 2012-2013 н.р.

-Робота на завершальному етапі   над науково-методичною проблемою «Самореалізація інноваційної особистості через громадянське та героїко-патріотичне виховання».

- Визначення критеріїв ефективності процесу щодо виховання національної свідомості учнів.

- Забезпечення особистісно-орієнтованого підходу, що створює цілісну систему педагогічних впливів на розвиток індивідуальності учнів.

- Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб.

- Вдосконалення індивідуалізації навчання, його профілізація; надання психолого-педагогічної допомоги та підтримки слабо встигаючим учням, робота із здібними учнями по реалізації програми «Творча обдарованість».

- Подальше впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, використання активних форм методичної роботи з педагогічними кадрами по реалізації основних вимог Програм «Вчитель», «Кадри».

- Широке використання активних форм методичної роботи з метою глибокого оволодіння прийомами вивчення рівня вихованості, якості знань, умінь і навичок учнів.

 

^ 2.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
п/п

Зміст

Термін

Відповідальний

В. вик.

1

2

3

4

5

2.1.

З метою забезпечення базової загальної середньої освіти передбачити заходи:

Визначити мікрорайон школи


Провести облік дітей від 6 до 18 років у мікрорайоні школи;

Забезпечити організований прийом учнів до школиДо 20.08.12


До 05 .09
До 30.08Адміністрація

Вчителі

Директор

Вчителі2.1.1

2.1.2.

Провести набір дітей 6-7 років у 1 клас

До 30.08

Свінцова С.П.
2.1.3.

Провести зустріч з батьками майбутніх першокласників

серпень 2012 р

січень 2013р

Стеценко Л.Л.

Малай О.Г.
2.2.

Укомплектувати 9 класів

І – 1 2 – 1

3 – 1 4 – 1

5 – 1 6 – 1

7 – 1 8 – 1

9 – 1


Серпень
Свінцова С.П.

Стеценко Л.Л.


2.1.

2.3.

Контролювати подальше навчання випускників 9 класу

Вересень

Стеценко Л.Л.

Зайко О.М.
2.3.1

Провести нараду з класними керівниками з питання працевлаштування учнів 9 класу

Вересень

Стеценко Л.Л.

Зайко О.М.
2.4.

Передбачити режим роботи школи та його дотримання відповідно до санітарних норм і вимог

Протягом року

Адміністрація
2.5.

Організувати безкоштовне гаряче харчування для учнів 1-4 класів та пільгових категорій

Протягом року

Свінцова С.П.

2.5.1.

Забезпечити гарячим харчуванням учнів 5-9 класів школи.

Протягом року

Свінцова С.П.

Кл. керівники
2.5.2.

Контролювати якість та асортимент продукції.

Забезпечити контроль за роботою їдалень з боку батьківської громадськості

Щоденно
Протягом року

Свінцова С.П.

.
Батьківський комітет
2.6.

Створити умови для навчання дітей з малозабезпечених та проблемних сімей

Протягом року

Свінцова С.П.

Стеценко Л.Л.
2.7.

Організувати контроль за навчанням дітей пільгових категорій. Підтримувати постійний зв’язок з батьками та опікунами дітей

Протягом року

Стеценко Л.Л.

2.8.

Виходити з пропозиціями щодо поліпшення умов життя дітей з проблемних сімей (у тому числі про позбавлення батьківських прав) на засідання служби в справах неповнолітніх

Протягом року

Стеценко Л.Л.

Кл.керівники
2.9.

Виявити учнів, схильних до правопорушень, взяти їх на облік.

Проводити роботу за індивідуальними планами виховної роботи з такими дітьми

До 05.09
Постійно

Зайко О.М.
Кл. керівники
2.10.

Виявити учнів, що потребують навчання вдома, організувати навчання для них.

До 01.09

Адміністрація школи
2.11

Забезпечити школярів підручниками та додатковими дидактичними матеріалами

Серпень-

вересень

Живодьор Т.Я.
2.12

Поповнювати фонд бібліотеки примірниками класичної української літератури та історії України, періодичними виданнями

Протягом року

Живодьор Т.Я.
2.13

Проводити рейди-огляди збереження підручників

Щочверті

Живодьор Т.Я.
2.14.

Призначити класних керівників

До 30.08

Свінцова С.П.
2.15.

Погодити з профспілковим комітетом оформити наказ по школі, передбачивши:

 • розподіл навчального навантаження, факультативів, індивідуальних занять і консультацій, курсів за вибором з урахуванням базового і шкільного компонентів;

 • призначення класних керівників;

 • призначення керівників гуртків, спорт секцій;

 • призначення керівників шк .комісій

серпень

Свінцова С.П.


2.16.

Скласти і затвердити:

 • розклад уроків (базовий рівень);

 • розклад факультативів, індивідуальних занять, консультацій, курсів за вибором (шкільний компонент);

 • календарні плани;

 • плани виховної роботи;

 • плани роботи учнівських громадських організацій;

 • плани роботи шкільних комісій;


До 1.09

До 12.09


До 8.09

До 12.09

До 12.09
До 5.09

Свінцова С.П.

Стеценко Л.Л.
2.17.

Оформити особові справи прибулих до 1-х класів

До 05.09

Анацька Т.О.
2.18.

Провести звірку Списків учнів та алфавітної книги з класними журналами та особовими справами

До 05.09

Кл. керівники

Свінцова С.П.
2.19.

Забезпечити виконання навчальних програм з усіх предметів. З цією метою:

 • перевірити відповідність календарних планів програмам;

 • обговорити на шкільних МО підсумки виконання навчальних програм, наслідки підсумкових контрольних робіт;

 • забезпечити якісну заміну уроків учителів, які відсутні;

 • перевіряти виконання навчальних програм не менше 2 разів на рік, підсумки перевірок підбити наказом по школі


До 05.09.12. 05.01.13
Травень
Протягом року

Січень

травень


Свінцова С.П.

Стеценко Л.Л.

2.20.

Організувати підготовку й проведення державної атестацій учнів. З цією метою:

 • провести наради при директорі по визначенню напрямків й терміну державної атестації учнів;

 • розробити заходи по підготовці до державної атестації учнів;

 • оформити інформаційні стенди для вчителів, учнів і батьків про порядок закінчення навчального року, та державну атестацію учнів;

 • завести папки з документами про порядок підготовки й проведення державної атестації учнів.


Січень
До 01.04.13
До 10.05


До 10.05


Стеценко Л.Л.

2.21.

Організувати проведення шкільних олімпіад з предметів (за окремим планом відповідно до наказу по школі)

Жовтень – листопад (згідно графіку)

Стеценко Л.Л.

2.22.

Створити переможцям шкільних олімпіад та їх керівникам умови для підготовки до участі в районних олімпіадах

До 20.10.

Стеценко Л.Л.

2.23.

Сприяти забезпеченню учнів підручниками та шкільною формою

До 1.09

Свінцова С.П.
2.24.

З метою попередження неуспішності, відсіву та профілактики правопорушень серед учнів утворити “Раду профілактики”

До 1.09

Зайко О.М.
2.25.

Організувати психолого-педагогічні індивідуальні консультації для батьків дітей, які потребують особливого педагогічного підходу

31.09


Вчителі 1-4 кл

Кл. керівники
2.26.

Провести засідання Ради школи з питання: “Спільна робота школи та сім’ї по виконанню нормативно – правових документів про освіту»

Лютий

Свінцова С.П.
2.27.

Продовжити практику проведення днів “Відкритих дверей” для батьків

2 рази

за семестр

Адміністрація

Вчителі
2.28.

Продовжити практику щоденного контролю за виконанням закону “Про освіту” шляхом ведення “Сигнального журналу”, проведення рейдів “Урок”

З 01. 09

Адміністрація

Вчителі 1-4 кл

Кл. керівники
2.29.

Проводити педагогічні консиліуми у 5, 7, 9 класах

За графіком

Адміністрація

^ 3. УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ

ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ


Провідна науково - методична проблема області:

«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості »
Шкільна науково - методична проблема:

«Створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини»
^ Пріоритетні напрямки роботи педагогічного коллективу:
-забезпечення рівного доступу до якісної освіти сільської молоді;

-формування соціально-активного, здібного, духовно збагаченого громадянина України;

-створення умов для розвитку та самореалізації учня;

-пізнання та вивчення історії рідного краю;

-збереження історичних, культурних цінностей;

-відродження українських звичаїв, обрядів, свят, традицій;

-вивчення природи рідного краю, розвиток бережливого ставлення до неї;

-зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу.


<< предыдущая страница   следующая страница >>