asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7Руська Православна Церква

Місіонерський відділ

Московського Патріархату


Концепція місіонерської діяльності

Руської Православної Церкви


Зміст


1. Особливості сучасного місіонерського поля Руської Православної Церкви 5

2. Методологія православної місії 7

2.1. Цілі і завдання сучасної місії 7

2.2. Форми та методи сучасної місіонерської діяльності 9

2.3. Образ сучасного місіонера і його якості 13

3. Практика місіонерського служіння 15

3.1. Місіонерське доручення 15

^ 3.2. Підготовка кадрів місіонерів 15

3.4. Місія у молодіжному середовищі 17

3.5. Місіонерська парафія 19

3.6. Місіонерське служіння мирян 20

3.7. Місіонерське богослужіння 21

3.8. Перспективні напрямки місіонерського служіння 22

Висновок 23

Преамбула

Місія (свідчення) — проповідь задля пробудження віри — притаманна самій природі Єдиної Святої Соборної й Апостольської Церкви1 і полягає у проголошенні Благої вісті всьому світу: «Ідіть по всьому світові та проповідуйте Євангеліє всьому створінню» (Мк. 16, 15). Вона спрямована на спасіння кожної людини.

Православна Церква іменується Апостольською не тільки тому, що члени Церкви «утверджені на основі апостолів» (Єф. 2, 20), але й особливо тому, що через неї проповідь апостолів Ісуса Христа продовжується до сьогодні. Вона безперервно росте як єдиносущна тій Церкві, яка народилася у День П’ятидесятниці, коли хрестилося «близько трьох тисяч душ» (Діян. 2, 41).

Місія, як апостольство, завжди становила найголовніший обов’язок церковних людей як виконання заповіді Господа Своїм учням: «Отже, йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх триматися всього, що Я заповів вам» (Мф. 28, 19-20).

Місія Церкви спрямована на освячення не тільки людини, але і тварного світу, всіх сфер життя: «Саме створіння визволиться від рабства зотління на волю слави дітей Божих. Бо знаємо, що все створіння разом стогне і мучиться донині; і не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток Духа, і ми самі в собі стогнемо, чекаючи усиновлення, відкуплення тіла нашого» (Рим. 8, 21-23).

Богословське розуміння православної місії ґрунтується на її тринітарному вимірі: джерело місії — у Пресвятій Трійці, Яка виявляє Себе через послання Ісуса Христа Отцем і зішестя на апостолів Святого Духа (Ін. 20, 21-22). Послання Ісуса Христа включено до плану Домобудівництва нашого спасіння, «бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина Свого Єдинородного, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне» (Ін. 3, 16).

Православна місія має завдання не тільки навчання народів, яким несеться просвіта, віронавчальним істинам, виховання християнського способу життя; головним чином вона націлена на передачу досвіду Богоспілкування через особисту участь людини в та́їнственному житті євхаристичної громади. Адже благовістя Церкви є свідчення про Христа як про Воскреслого Господа і введення у світ Його Царства — нового неба і нової землі (Одкр. 21, 1), які відкриваються у звершенні Євхаристії.

Православне розуміння місії передбачає, що вселенська місія є есхатологічною подією, коли Євангеліє буде проповідане «до кінця віку» (Мф. 28, 20). Саме ця есхатологічна перспектива визначає правильний взаємозв'язок між місією і національною культурою, адже метою місії завжди залишається преображення всього космосу — людства і природи, за словом апостола Павла, «щоб Бог був у всьому» (1 Кор. 15, 28). Тому місія полягає в тому, щоб наближатися до світу, освячувати й оновлювати його, вкладати новий зміст у звичний спосіб життя, приймати місцеві культури і способи їх вираження, які не протирічать християнській вірі, перетворюючи їх у засоби спасіння.

Сучасне місіонерське служіння Церкви ґрунтується на двотисячолітньому досвіді православного свідчення і святоотцівській традиції.

Конкретні цілі та завдання місіонерського служіння визначаються загальноцерковними та єпархіальними концептуальними і програмними документами.

У 1995 році на засіданні Священного Синоду Руської Православної Церкви була прийнята «Концепція відродження місіонерської діяльності Руської Православної Церкви», яка закликає всіх вірних чад нашої Церкви встати на шлях Православного свідчення. Вона значною мірою виконала своє призначення.

На цей час, у зв’язку із соціально-економічними, політичними, духовно-культурними змінами, які відбуваються на території пастирської відповідальності Руської Православної Церкви, назріла необхідність підготовки концепції розвитку місіонерської діяльності, розрахованої на найближчий історичний період.

Ця Концепція враховує місіонерський досвід, накопичений за роки, які минули від часу прийняття Священним Синодом «Концепції відродження місіонерської діяльності Руської Православної Церкви», відображує сучасний стан православної місії та перспективи її розвитку.

Концепція ґрунтується на документах і матеріалах Помісного Собору 1917-1918 років, Архієрейських Соборів Руської Православної Церкви 1994, 1997, 2000 і 2004 років, спирається на рекомендації доповідей Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Олексія II, а також «Основ соціальної концепції Руської Православної Церкви» (2000 р.) з питань сучасного місіонерського служіння, на положення «Концепції відродження місіонерської діяльності Руської Православної Церкви» (1995 р.), постанови та підсумкові документи Всецерковних місіонерських з’їздів, які відбулися до 1917 року і в 1996-2002 рр.

Концепція формулює загальні принципи, цілі та завдання місіонерського служіння Руської Православної Церкви, які можуть творчо розвиватися у її єпархіях з урахуванням місцевих умов і конкретних можливостей.

следующая страница >>