asyan.org
добавить свой файл
1
Затверджено

наказом Державної податкової адміністрації України

від 17.09.2001 р. № 373

«__» _________________ 200____ р.
Вхідний № ______________________

РОЗРАХУНОК

суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Назва підприємства, установи, організації ________________________________ Загальний розрахунок

____________________________________________________________________ Уточнений розрахунок

Місцезнаходження: ___________________________________________________

Телефон: ___________________________________________________________ Розрахунок на 200__ рік

Поточний рахунок: ____________________________________________________ Розрахунок за придбані транспортні засоби

(назва банківської установи)


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Код за ЗКГНГУ ______________________

Розрахунок подається до Державної податкової інспекції в* _________________________________________________________________________________________________

(грн.)з/п

Код транспортного засобу згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів

Марка транспортного засобу

Модель транспортного засобу

  1. Об’єм ціліндрів двигуна

(см куб.)

  1. Потужність двигуна (кВт)

  2. Довжина корпусу (см)

Кількість однорідних транспортних засобів

Ставка податку в грн. на рік:

  1. зі 100 см куб.

  2. з 1 кВт

  3. зі 100 см

Сума нарахованого податку

Пільги

Сума податку, що підлягає сплаті

Код згідно з довідником пільг

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

____________________________________________

*Подається до органів державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку та за місцем постійного базування транспортних засобів.


Усього^ Строки сплати податку: I квартал ____________________ грн. до ___________________ 200 _ р. (25 % суми гр.11)

(сума податку) (число, місяць)

II квартал ____________________ грн. до ___________________ 200 _ р. (25 % суми гр.11)

(сума податку) (число, місяць)

III квартал ____________________ грн. до ___________________ 200 _ р. (25 % суми гр.11)

(сума податку) (число, місяць)

IV квартал ____________________ грн. до ___________________ 200 _ р. (25% суми гр.11)

(сума податку) (число, місяць)
Керівник підприємства (організації) _____________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Головний бухгалтер _____________ ____________________________

(підпис) (прізвище, імя, по батькові) М. П.

“___” ___________________ 200 _ р.
За даними органу податкової служби:

Розрахунок перевірив:
Працівник органу державної податкової служби _________________ __________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
“___” _________________ 200 _ р.
Особовий рахунок відкрито за № _____ за вищезазначеними термінами сплати.

Працівник відділу обліку і звітності органу державної податкової служби ______________ _____________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
“___”___________________ 200 _ р.
Затверджую:
Керівник (заступник керівника) органу державної податкової служби _______________ ________________________________

(підпис) (прізвище, імя, по батькові)