asyan.org
добавить свой файл
1
Розрахунок прокатної балки

1. Побудова епюр внутрішніх зусиль

Визначення опорних реакцій:
Перевірка:


Побудова епюри QZ (kH):
Побудова епюри MY (kH·м):
Максимальні внутрішні зусилля:

 (при Х=2м)

 (при Х=8м)

2. Підбираємо поперечний переріз прокатної балки

Потрібний момент опору:З таблиці сортаменту (ГОСТ 8239–72) приймаємо двотаврову балку №22а, з такими геометричними характеристиками:Розміри перерізу:


3. Виконуємо повну перевірку міцності балки.

а) По максимальним нормальним напруженням в перерізі а–а ():Недонапруження:Для даного перерізу будуємо епюру нормальних напружень.
б) По максимальним дотичним напруженням в перерізі в–в ():Недонапруження:Обчислюємо статичний момент полки двотавра відносно центральної осі y:


Обчислюємо значення дотичних напружень в точці стику полиці та стінки двотавра:Для даного перерізу будуємо епюру дотичних напружень.
в) Головні напруження перевіряємо в перерізі с–с ():Визначаємо нормальне та дотичне напруження в точці стику полиці та стінки двотавра:

За четвертою теорією міцності:Недонапруження:Визначимо дотичне напруження на нейтральній осі:та будуємо епюри σ та τ в перерізі с–с


4. Обчислюємо переміщення осі балки методом початкових параметрів.
Початкові параметри:


Невідомі  визначаємо з умови:

при 

при 
Використовуючи формулу для обчислення прогину осі балки методом початкових параметрів, запишемо:

або


Розв’язуючи систему рівнянь, знаходимо:


Визначаємо значення кута повороту та прогину в характерних точках:

За визначеними ординатами будуємо епюри 

5 Графо-аналітичним методом визначаємо кут повороту та прогин перерізу при . Креслимо фіктивну балку, завантажуємо її розподіленим фіктивним навантаженням (епюрою згинальних моментів), яке замінюється зосередженими силами.Обчислюємо фіктивні опорні реакції:
Перевірка:


Визначаємо значення 

6. Для визначення кута повороту та прогину в перерізі при  методом Мора, розглянимо три стани балки: вантажний та два одиничних.

Перемножуючи епюри  (з використанням формул Верещагіна та Сімпсона-Корноухова) отримуємо:
Обчислюємо дійсні значення кута повороту та прогину в перерізі при :

жорсткість балки