asyan.org
добавить свой файл
1
Розрахунок приросту податку на прибуток для платників

податку, які подають декларації про прибуток підприємств


Період

Фактично нарахована сума амортизаційних відрахувань з коефі­ці­єн­том (Каморт.) = 0.6 Аф = сумі рядків (34.1+34.2+34.3) з до­дат­ку М

Розрахункове сума амор­тизаційних від­ра­хувань з Каморт.=0,7 Арі=Аф: 0,6 х 0,7

Сума збільшення опо­да­ткову­ваного прибут­ку ПР=Арі-Аф

Сума збільшення по­дат­ку на прибуток при зміні Каморт. з 0,7 до 0,6, що підлягає зара­хуванню до Держ­бюд­жету S=ПР х ЗО:100

Сума, що підлягає зарахуванню до міс­цевого бюджету

Р = рядок 43 - 8

Відносний показник (к) приросту податку на прибуток внаслідок зміни Каморт.

к= S : рядок 43

1

2

3

4

5

6

7гр.3 = гр.2 : 0,6 х 0,7

гр.4 = гр.3 - гр.2

гр.5 = гр.4 х 30 : 100

Р = рядок 43 - г-р.5

гр.7 = гр.5 : рядок 43


-
Керівник

Головний бухгалтер