asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 2

РОЗРАХУНОК-ПОВІДОМЛЕННЯ

розподілу консолідованого податку між юридичною особою та філіями

___________________________________________

(назва підприємства)

за ______________________________________ ______ року


N

п/п

Назва філій

Валові витрати (тис.

грн.)

Амор-тизац. Відраху-вання (тис. грн.)

Всього (гр. 3 + гр.4)

Питома вага витрат (%)

Сума кон-солідова-ного по-датку (тис. грн.)

Нарахована сума

податку

(гр. 6 х

гр. 7: 100) (тис. грн.)

Авансові платежі

за 1-й та 2-й місяці кварталу (тис. грн.)

Податкове зобов’я-зання

(гр 8 - гр. 9)

(тис. грн)

Фактично перерахо-

вано податку (тис. грн.)

№ і дата платіжного документа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

В цілому по плат-нику податку (без філій зі статусом юридичної особи)
а)

за місцезнаходжен-ням юридичної особи
б)

за місцезнаходжен-ням філій без статусу юридичної особи,

всьогов тому числі по філіяхКерівник підприємства ____________________ (прізвище) Головний бухгалтер _________________ (прізвище)