asyan.org
добавить свой файл
1п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя


Освіта

Фах

Стаж

Класи,

в яких викладає

Проблема, над якою працює вчитель

1.

Гаврилюк

Марія Михайлівна


вища

біолог

12

7 – 11

Використання бінарних тестів на уроках хімії та біології як одного із засобів налагодження системи партнерства між учасниками навчального процесу


2.

Свінтіцький Леонід Борисович


вища

Матем.

18

8,10,11

Розвиток креативного мислення учнів на уроках математики і фізики


3.

Рибалко

Наталія Володимирівна


вища

фізик

5

5 – 11

Прикладна та практична спрямованість викладання фізики в режимі інтеракції


4.

Колесник

Оксана Миколаївна


вища

математик

1

6 - 11

Використання інтерактивної технології на уроках економіки

^ Методичне об’єднання

вчителів природничо-математичного циклу
Методична проблема. Створення умов для самопроектування вчителя-дослідника та учня-експериментатора в умовах глобалізації освітніх процесів
^ Відомості про членів методоб’єднання

Засідання І. Інновації в сучасній освіті якнайважливіший чинник результативності навчально-виховного процесу

План

 1. Опрацювання керівних документів щодо викладання предметів природничо-математичного циклу

 2. Обговорення Державних стандартів освітніх галузей і критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів

 3. Аналіз нових підручників за якими буде відбуватися викладання предметів природничо-математичного циклу у 5 – 6 класах

 4. Тестування членів методоб’єднання на визначення рівня володіння матеріалом інструктивно-методичного листа та знання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів

 5. Ознайомлення вчителів із програмовими вимогами, формами тестових завдань, структурою та змістом, а також правилами проходження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів

 6. Розподіл доручень між членами методичного об’єднання

 7. Завдання на наступне методоб’єднання


Засідання ІІ. Використання компютерно-орієнтованих засобів навчання на уроках природничо-математичного циклу

План

1. Лекція «Комп’ютер на уроці від А до Я»

2. Проведення та обговорення уроку астрономії у 11 класі на тему: «Планети земної групи»

3. Відвідування та аналіз заняття з біології по роботі зі здібними учнями (7 – 8 клас)

4. Диспут на тему: «Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання на уроках природничо-математичного циклу – вимога часу чи нагальна потреба?»

5. Тестування членів природничо-математичного об’єднання на визначення рівня комп’ютерної грамотності

6. Завдання на наступне методоб’єднання
Засідання ІІІ. Креативне навчання: технологія само творення особистості

План

 1. Методична конференція на тему: «Креативне навчання – визначальна характеристика сучасної школи»

 2. Проведення та обговорення уроку географії у __класі на тему: «»

 3. Тестування членів природничо-математичного об’єднання на визначення рівня креативності

 4. Завдання на наступне методоб’єднання


Засідання ІV. Тема. Формування життєвих компетенцій через застосування нових освітніх технологій

План

 1. Методичний практикум. Опрацювання Наказу МОНу №1171 “Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників”

 2. Міні-лекція “Компетентісний потенціал 12-річної школи”

 3. Вернісаж педагогічних сюжетів. Відвідування й обговорення уроків фізики “Постійні магніти. Магнітне поле Землі”, географії “Природно-територіальні комплекси України”, математики “”, природознавства “”

 4. Творчий портрет Л.Б.Свінтіцького “Ярмарок педагогічних ідей”

 5. Фахове випробування. Розв’язування завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю (предмет: математика), короткою формою (предмет: фізика, хімія, економіка) та на встановлення правильної послідовності (предмет: біологія, географія)

 6. Тестування членів методоб’єднання на визначення раціонального-ірраціонального типу

 7. Завдання на наступне методичне об’єднання.


Засідання V. Метод проектів у навчально-виховному процесі