asyan.org
добавить свой файл
1
РОБОЧІЙ ПЛАН

з навчальної спеціальності „Консалтинг в ПР та рекламі

п/п

Назви тем,

види занять

Всього годин за планом

Форми контролю

Максимальна кількість балів

МОДУЛЬ І. Теоретичний аспект практики консалтингу в ПР та рекламі


1.1

Тема 1. Теорія і практика сучасного консалтингового процесу.

Лекція.

 1. Предмет, завдання, об’єкт та суб’єкт консалтингу.

 2. Основні напрямки роботи та сучасна практика консалтингу.


Самостійна робота

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

Завдання:

1. Відстежити базові тенденції розвитку світової консалтингової практики.

2. Дослідити українську історію розвитку консалтингу.
Література: 4, 6, 9, 25, 28, 31.2
4Відвідання
Тематичний проект0,5
1


1.2Тема 2. Консалтинг в системі маркетингових та соціально-політичних комунікацій.

Лекція.

 1. Соціальні комунікації (структура та загальна характеристика).

 2. Маркетингові комунікації.

 3. Громадсько-політичні комунікації.


Семінарське заняття.

Консалтинг в системі соціальних комунікацій.

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

Завдання:

 1. Відслідкувати якість закріплення отриманих даних.

 2. Розглянути вивченні питання в практичному аспекті.


Самостійна робота

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

Завдання:

1. ПР-консультант в системі маркетингових комунікацій.

2. Український ринок ПР-консалтингу.
Література: 4, 6, 7, 25, 28, 31, 33.


2


2

2


Відвідання


Усна відповідь

Тематичний проект або реферат


0,5


4

1

1.3


Тема 3. Історична канва розвитку консалтингової практики.

Лекція.

 1. Загальносвітова історія розвитку консалтингової практики.

 2. Історія української консалтингової практики.


Самостійна робота

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

Завдання:

1. Тенденції розвитку консалтингової практики в ХХ ст...

2. Розвиток українського консалтингу в рекламі та ПР.
Література: 4, 6, 9, 25, 28, 31.

2
3Відвідання
Тематичний проект або реферат
0,5
1

^ Модульна контрольна робота №1

1
Всього18

10

МОДУЛЬ ІІ. Стратегія консалтингового процесу

2.1


Тема 4. Системність та послідовність консалтингових процесів.

Лекція.

 1. Технологічні процеси в сучасному консалтингу.

 2. Алгоритмічні схеми процесів сучасного консалтинга.


Самостійна робота

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

Завдання:

1. Дослідити особливості застосування СППУР в консалтингу

2. Розробка шаблонів та алгоритмів ПР-процесів.
Література: 4, 6, 9, 17. 22, 23, 25.2
6

Відвідання
Тематичний проект або реферат0,5
1

2.2Тема 5. Розробка та практичне застосування базової документації (Корпоративна стратегія, тактичні плани, ситуативне планування).

Лекція.

 1. Стратегічне планування.

 2. Тактичне планування

Семінарське заняття.

Робочі документи в консалтинговій практиці.

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

Завдання:

 1. Відслідкувати якість закріплення отриманих даних.

 2. Розглянути вивченні питання в практичному аспекті.

Самостійна робота

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

Завдання:

1. Проаналізувати базову корпоративну документацію із комунікативної стратегії

2. Структура та принципи складання Корпоративної комунікативної концепції.
Теми проектів та рефератів:

 1. Розробити типову Комунікаційну концепцію для комерційної структури.

 2. Розробити схематичний календарний план-графік роботи для організаційної структури.

Література: 4, 6, 9, 17. 22, 23, 25, 28, 31.

2

2

5


Відвідання

Усна відповідь

Тематичний проект

Реферат


0,5

4

1

5

^ Модульна контрольна робота №2

1

Всього
18

10

МОДУЛЬ ІІІ. Тактика консалтингового процесу

3.1


Тема 6. Структурні підрозділи по роботі з громадськістю та ЗМІ

Лекція.

 1. Формування підрозділів по роботі з громадськістю та ЗМІ.

 2. Структура та функції підрозділу


Самостійна робота

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

Завдання:

1. Розробити структуру підрозділу по роботі з громадськістю та ЗМІ (на вибір)

2. Скласти карту інформаційного поля.
Література: 9, 16, 22, 28,30, 31.2


10


Відвідання


Тематичний проект або реферат


0,5


1

3.2


Тема 7. Статичні форми роботи з громадськістю та ЗМІ

Лекція.

 1. Робота прес-служби (структура, штатний розклад, схема роботи).

 2. Рекламно-інформаційні компанії (структура та загальні характеристики).


Самостійна робота

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

Завдання:

1. Проаналізувати роботу прес-служби (на конкретному прикладі)

2. Проаналізувати структуру ПР-підрозділу (на конкретному прикладі).
Література: 4, 6, 9, 25, 28, 31.2

10Відвідання

Тематичний проект або реферат0,5

1

3.3

Тема 8. Динамічні форми роботи з громадськістю та ЗМІ.

Лекція.

 1. ПР-акції та ПР-кампанії.

 2. Планування та практичне проведення публічних акцій та компаній.

Семінарська робота.

Інформаційно-комунікаційні кампанії.

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

Завдання:

 1. Відслідкувати якість закріплення отриманих даних.

 2. Розглянути вивченні питання в практичному аспекті.


Самостійна робота

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

Завдання:

1. Тенденції розвитку консалтингової практики в ХХ ст...

2. Розвиток українського консалтингу в рекламі та ПР.
Теми проектів та рефератів:

 1. Розробити проект типової ПР-акції.

 2. Розробити проект типової ПР-кампанії.

Література: 4, 6, 9, 25, 28, 31.2

2


7
Відвідання

Усна відповідь

Тематичний проект


Реферат
0,5

14,5


1

13
^ Модульна контрольна робота №3

1
Всього3630

МОДУЛЬ ІV. Базові напрямки застосування консалтингових технологій

4.1Тема 9. Використання консалтингових технологій в сфері бізнесу.

Лекція.

 1. Консалтинг в форматі В2В

 2. Консалтинг в сфері. виробництва, надання послуг та посередницької діяльності.


Самостійна робота

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

Завдання:

1. Проаналізувати типову схему консалтингового обслуговування бізнес-процессу

2. Скласти схему консалтингового обслуговування в сфері виробництва.
Література: 3, 4, 6, 9, 10, 25, 28, 31.1
6Відвідання
Тематичний проект або реферат


0,5
1

4.2


Тема 10. Використання консалтингових технологій в громадсько-політичній сфері.

Лекція.

 1. Ринок консалтингових послуг в громадсько-політичній сфері

 2. Основні напрямки роботи та сучасна практика


Самостійна робота

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

Завдання:

1. Аутсорсинг в політичній сфері

2. Консалтингові послуги для громадських проектів.
Література: 4, 6, 9, 25, 28, 31.


1
6


Відвідання
Тематичний проект або реферат


0,5
1

4.3


Тема 11. Використання консалтингових технологій в сфері культури (шоу-бізнес, бібліотеки, музеї, освіта, мистецтво).

Лекція.

 1. Технології та базові принципи роботи з інформаційно-комунікаційного супроводження.

 2. Основні напрямки консалтингової роботи за профілем.


Самостійна робота

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

Завдання:

1. Соціокультурний проект в форматі аутсорсінгу.

2. Консалтингові послуги в системі освіти та науки.
Теми проектів та рефератів:

 1. Сучасний ринок проектів в українському шоу-бізнесу.

 2. Розробити модель консалтингового супроводження профільного соціокомунікативного процесу.


Література: 4, 6, 9, 25, 28, 31.

1

6

Відвідання

Тематичний проект


Реферат

0,5

1

8,5

4.4


Тема 11.Використання консалтингових технологій в політичній сфері.

Лекція.

 1. Технології та базові принципи роботи.

 2. Основні напрямки роботи та сучасна практика.

Семінарська робота.

Політичний консалтинг.

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

Завдання:

 1. Розглянути приклади успішних політичних кампаній.

 2. Розробити типовий проект інформаційного супроводження політичної кампанії.Самостійна робота

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

Завдання:

1. Підготувати пропозиції на консалтингове обслуговування політичної партії

2. Проаналізувати розвиток ринку сучасного українського політичного консалтингу.
Література: 4, 6, 9, 25, 28, 31.


1

2


4


Відвідання


Усне опитування


Тематичний проект або реферат

0,5


7


1

4.5


Тема 12. Застосування консалтингових технологій в системі державного управління (центральний та регіональний рівень).

Лекція.

 1. Система державної влади та інформаційне супроводження її функціонування

 2. Основні напрямки роботи та сучасна практика

Семінарське заняття.

Консалтинг в системі органів влади.

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

 1. Завдання:Розглянути приклади успішного інформаційного супроводження діяльності державних органів влади

 2. Розробити проект інформаційно-комунікаційної кампанії із промоції державного проекту


Самостійна робота

Мета: Закріпити теоретичні знання отримання на лекції.

Завдання:

1. Аутсорсингове обслуговування державних установ.

2. Підготовка до участі у державних тендерах на консалтингове обслуговування.
Теми проектів та рефератів:

 1. Інформаційна активність українських органів державної влади.

 2. Розробити проект консалтингового супроводження профільного соціокомунікативного процесу.

Література: 4, 6, 9, 25, 28, 31.2
2


5


Відвідання
Усне опитування

Тематичний проект або реферат


Реферат


0,5
7


1
^ Модульна контрольна робота №4

1
5


Всього38

30


Залік

20 балів
Разом100 балів