asyan.org
добавить свой файл
1
Тема:

Робота з текстовими файлами

Мета:

Уміти форматувати тексти і створювати ділові листи.

План

 1. Форматування титульної сторінки лабораторної роботи.

 2. Написання ділового листа.

3 .Створення ділового листа за допомогою майстра листів

Теоретичні відомості

Сформатувати текст означає надати йому такого вигляду, який потрібен користувачу або який має деякий зразок. Формату­вання виконують за допомогою кнопок панелі форматування або команд з пункту головного меню Формат Вони дають змогу задати таке:

 • стиль документа Звичайний чи інший;

 • назву шрифту;

 • розмір символів у пунктах (28 пунктів = 1 см);

 • вигляд шрифту:

товстий (кнопка Ж), курсив (К), підкреслений (Ч);

 • вирівнювання рядків абзацу:

до лівого краю,

до центру,

до правого краю,

двобічне;Рис. 23. Меню програми Word, панелі Стандартна І Форматування.

Для форматування тексту його треба спочатку виокремити (кажуть також: вибрати, виділити). Цей текст буде виділений інверсним кольором. Текст виокремлюють так: клацають на почат­ку фрагмента і перетягують мишею курсор над текстом або (без миші) переміщають курсор клавішами-стрілками, утримуючи натиснутою клавішу Shift.

Серед описаних дій найчастіше виконують дії задання назви, розміру та вигляду (накреслення) шрифту. Є декілька десятків шрифтів: Аrіеl, Кudrishov, Рragmatiса, SchoolBook (ним написана дана книжка), System, Тіmes New Roman (некирилізований), Тіmes New Roman Суг (кирилізований). Якщо шрифт некирилізовакий, то замість ук­раїнських (російських) букв користувач бачитиме незрозумілі символи. Щоб побачити текст, виокремте його і засто­суйте кирилізований шрифт. Якщо пе­ред назвою шрифту є символи ТТ, то це так званий Тrye Туре Font — розміри такого шрифту можуть бути будь-які. Розмір шрифту вибирають у відповід­ному числовому полі-списку або вводять у ньому потрібне число з клавіатури.

Розглянемо швидкі способи виокрем­лення елементів тексту:

 • щоб виокремити слово, треба
  клацнути на ньому двічі;

 • Щоб виокремити рядок, потрібно
  клацнути в полі зліва від рядка;

 • щоб виокремити абзац, потрібно клацнути тричі;

 • щоб виокремити весь текст (усі абзаци), треба виконати команду Вибрати все з пункту Редагувати або натиснути комбінацію клавіш Ctrl+A.

До виокремленого фрагмента можна застосувати додаткові ефекти перетворення шрифтів (ФОРМАТ –ШРИФТИ), зокрема, створення верхніх та нижніх індексів, закреслень і підкреслень, контурів і тіней, інтервалів, а також ефектів анімації: феєрверк, неонова реклама, мурашки, мерехтіння.


.
Ділова переписна — це невід'ємний елемент в роботі багатьох людей. Діловий лист чи лист до друзів або родичів можна на­писати за допомогою програми Word. Автоматизувати процес створення ділового листа дає змогу засіб Майстер ЛИСТІВ, з яким ознайомитеся під час виконання роботи.

Домашнє завдання:

Вивчити конспект. Створити титульну сторінку до лабораторної роботи.