asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 11 12
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

“Донецький національний технічний університет”

Кафедра комп’ютерної інженерії

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту

з дисципліни

«Комп’ютерні мережі»
Розробив ст. групи _____ ______________ ______________

підпис, дата П.І.П.
Керівник проекту _______________________ Т.О. Приходько

підпис, дата
Завідувач кафедри КІ _____________________ В.А. Святний

підпис, дата
Донецьк, ДонНТУ – 2012
Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.
КР7.050101-12-09/88936.085.000ПЗ
Розроб.

Кравецький А.О.

Перевір.

Приходько Т.О.
Т. Контр.
Н. Контр.
Затверд.
Проектування компютерних систем с заданими параметрами. Пояснювальна записка
Літ.

Аркушів
ДонНТУ, гр. КС– 09а
Реценз.
Маса

Масштаб


РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка

до курсової роботи

51с., 10 рис., 3 табл.,

0 додатків, 3 посилань.

Метою цього курсового проекту є розробка локальної обчислювальної мережі для торгівельного центру, що складається з робочих станцій та іншого мережевого обладнання.

Мережа призначена для зв’язку двох офісних будинків. Вона має відповідати всім вимогам та потребам користувачів.

^ ЛОКАЛЬНА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МЕРЕЖА, РОБОЧА СТАНЦІЯ, ПАКЕТ, ПРОТОКОЛ TCP/IP, КЛІЄНТ, GIGABIT ETHERNET, КРУЧЕНА ПАРА, МАРШРУТИЗАТОРЗмн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

КП 7.050101-12-08/88936.000 ПЗ
ЗМІСТ

ВСТУП 4

1 ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 5

1.1.Аналіз інформаційних потреб підприємства 5

1.2.Розрахунок інформаційних потоків в ЛОМ підприємства 6

2ПЛАНУВАННЯ СТРУКТУРОВАНОЇ КАБЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 10

2.1 План приміщень 10

2.2 Топологія мережі 10

2.2.1.Обґрунтування вибору активного і пасивного мережного обладнання 12

Трохи про прозору комутацію. 12

Повертаючись до задачі. 14

2.2.2 Розміщення сервера і мережевих ресурсів 15

2.2.3 Розрахунок працездатності мережі 15

2.2.4 Налаштування DHCP-сервера (опціонно) 16

3 СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА 17

4 ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ МЕРЕЖЕВОЇ ОС 18

4.1. Служби мережевої ОС, необхідні на підприємстві 18

4.2. Централізовані файлові сервіси 18

4.3. Мережеві СУБД 19

4.4. Internet/Intranet компоненти 20

5 ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ. 22

5.1. Стратегія захисту інформації в мережі. 22

5.1.1. Стратегії розподілення доступу. 22

5.1.2. Мережевий екран. 23

5.1.3 Налаштування комп’ютерів. 24

5.2. Організація файлової системи підприємства. 24

5.3. Резервне копіювання 24

6 РОЗРОБКА МОДЕЛІ МЕРЕЖІ. 26

26

6.1 Створення логічної структури моделі. 26

6.2. Розподілення IP-адрес у мережі. 27

6.3 Налаштування DHCP. 27

6.4. Налаштування зв’язку між підмережами. 29

6.5. Налаштування PAT. 30

7 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕРЕЖI. 32

ВИСНОВОК 34

Список літератури 35


следующая страница >>