asyan.org
добавить свой файл
1
Рекомендації щодо оформлення матеріалів

для вчителів, які атестуються

 1. Матеріали оформляються та подаються на паперових та електронних носіях (презентацію тільки в електронному варіанті).

 2. Матеріали, що подаються в паперовому вигляді, подаються в одному примірнику, можна укласти збірку. Кожна сторінка має бути пронумерована.

 3. В описі досвіду, розробці уроків та позакласних заходах обов’язково вказувати посилання на джерела.

 4. Матеріали в електронному варіанті подаються на компакт-диску із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові вчителя, теми, яку він представляє. Компакт-диск подається у пластиковому футлярі.

 5. У представлених матеріалах має простежуватися система роботи вчителя над проблемною темою.


Опис власного досвіду (від 5 сторінок до 20 сторінок)

    1. В описі досвіду вчитель висвітлює проблему, над якою працює, методи і засоби її вирішення, розкриваючи індивідуальні особливості своєї роботи.

    2. Опис досвіду подається в паперовому та електронному вигляді. Електронний варіант виконується в Microsoft Word.

    3. Готуючи опис досвіду, можна використовувати такий порядок:

 • обґрунтування актуальності досвіду, його практична значимість;

 • висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційну значущість;

 • перелік наукових чи практичних досліджень, на яких ґрунтується робота, наукові концепції та теорії яких авторів використовуються;

 • розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових;

 • розкриття запропонованих інновацій щодо організації навчально-виховного процесу;

 • аналіз результатів професійної діяльності, динаміка змін якості навчальних досягнень учнів в оволодінні практичними уміннями і навичками, розвиток інтересу до предмета тощо;

 • проблеми і труднощі, з якими він зіткнувся в процесі роботи, розкриття шляхів їх подолання;

 • власна точка зору на зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання учнів предмету, який він викладає.


Презентація власного досвіду

 1. Презентація досвіду виконується в програмі Microsoft Power Point, обсяг презентації – до 15 слайдів в електронному варіанті.

 2. При підготовці презентації необхідно враховувати наступне:

 • матеріал слід викладати стисло з максимальною інформативністю тексту, в чіткому порядку, без нагромаджень;

 • інформацію необхідно ретельно структурувати;

 • висновки, визначення, правила тощо подавати великим планом, бажано ілюструвати фотографіями, малюнками, схемами;

 • другорядну інформацію слід вміщувати внизу сторінки;

 • для унаочнення інформації бажано використовувати діаграми, схеми тощо;

 • графіки, схеми, малюнки, ілюстрації тощо повинні органічно доповнювати текст, мати чіткі пояснення;

 • рядок має містити 6 – 8 слів, а слайд 6 – 8 рядків;

 • загальний обсяг тексту не повинен перевищувати 50-ти слів;

 • заголовок має містити і великі, і малі літери;

 • слайди мають бути не надто яскравими, витримані в одному стилі;

 • під кожним слайдом має бути підпис автора (ім’я та прізвище).


Матеріали з досвіду роботи вчителя

Матеріали з досвіду роботи подаються в паперовому та електронному варіанті, виконані в Microsoft Word, а саме:

 • розробка уроків з повним дидактичним забезпеченням, що розкриває специфіку системи роботи вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета (4-5 уроків однієї теми);

 • розробка одного позакласного заходу за визначеною проблемою (паперовий та електронний варіант);

 • дидактичне забезпечення, що ілюструє вирішення проблеми, над якою працює вчитель.