asyan.org
добавить свой файл
1
Результати

моніторингового дослідження роботи в перших класах

за новим Державним стандартом


  1. З 1 вересня 2012 року перші класи почали працювати за новим Державним стандартом.

В квітні - травні 2012 року було проведено рейд - огляд ЗНЗ міста «Готовність початкової школи до роботи за новим Державним стандартом початкової загальної освіти». За результатами рейду - огляду встановлено, що всі 53 ЗНЗ міста, які підлягали перевірці, забезпечені необхідною нормативно - правовою базою: закони «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; постанова кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного Стандарту початкової загальної освіти» від 20 квітня 2011р. №462; наказ МОНУ від 10.06.2011р. №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи»; навчальними програмами 1-4 класів за новим Державним стандартом. Всі школи мають план заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. За цими планами педагогічні працівники на методичних об'єднаннях, педрадах, методичних радах ретельно вивчили Державний стандарт початкової загальної освіти (Базовий навчальний план, загальні характеристики інваріантної та варіативної складових змісту початкової загальної освіти, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів); визначили позитивні зміни нової редакції, розглянули Освітні галузі Державного стандарту . Познайомилися із роботами щодо нового Державного стандарту науковців НАПНУ, які опікуються початковою школою: Савченко О. Я., Онопрієнко О., Байбари Т., Вашуленка М. С., Бех І.Д. Методичними службами шкіл ведеться створення електронного кейсу «На допомогу педагогам перших класів». Вчителі, які викладають в перших класах, протягом 2011-2012 н.р. працювали за окремим планом самоосвіти, в який були введені питання теоретичної підготовки вчителя до роботи за новим Державним стандартом початкової загальної освіти.

  1. Створення сприятливих умов для безболісної адаптації дітей до систематичного шкільного навчання, зняття статичного напруження першокласників та одночасного виконання навчальних програм з усіх предметів забезпечується при складанні розкладу уроків дотриманням оптимального співвідношення навчального навантаження протягом дня, тижня з урахуванням психофізіологічних та фізичних можливостей першокласників.

Протягом дня чергуються навчальні предмети природничо – математичного та гуманітарного циклів з уроками фізичної культури, курсу «Основи здоров’я» , музичного та образотворчого мистецтва, трудового навчання. В першому класі заняття з навчального курсу «Фізична культура» варто проводити на останніх уроках.

Четвер рекомендовано планувати у розкладі як розвантажувальний день. У цей день проводяться уроки з предметів оздоровчо – фізкультурного та мистецького спрямування.

В квітні 2013 згідно до наказу ДОМС методичним центром був проведений моніторинг стану викладання в перших класах загальноосвітніх закладів міста. Було перевірено 24 школи, 39 вчителів (42% від загальної кількості перших класів).

В ході моніторингу виявлено, що 81% вчителів дотримуються санітарно - гігієнічних вимог до проведення уроку. Проте в школах №№ 4,8, 22, 73,38 порушують вимогу тривалості уроку 35 хвилин . 69% вчителів контролюють правильну поставу учнів протягом уроку, 31% слідкують за дотриманням правил сидіння при письмі, тримання письмового приладдя. Не слідкують за дотриманням дітьми правильної постави в школах №№ 38,59,60, 74.

  1. Згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) на п’ятнадцятій хвилині кожного уроку має проводитись фізкультхвилинка, що складається з динамічних дихальних вправ, вправ на збереження зору, пальчикової гімнастики тощо. 78% вчителів дотримуються вимоги проведення двох динамічних пауз протягом уроку. Порушують цю вимогу вителі Кузнєцова ЗОШ № 41, Побединська ЗОШ №54, Шрек ЗОШ №8, Вейнбергс Д.Ш. ЗОШ №38.

  2. Ефективною формою організації творчої діяльності молодших школярів на уроці є гра. Вона допомагає дітям самовиразитися, розкрити свої таланти і краще засвоїти програмовий матеріал. Вчителі перших класів використовують такі види навчальних ігор: імітаційні, операційні, рольові, сюжетні, ігри-змагання. Час від часу вони стають основою таких нестандартних уроків як: урок-КВК, урок-подорож, крок-казка, урок-композиція. В результаті перевірки виявлено, що лише 50% вчителів перших класів регулярно та методично правильно застосовують ігрові ситуації на уроках.

Тому вчителям рекомендовано проводити ігри систематично й цілеспрямовано на кожному уроці, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи й урізноманітнюючи їх у міру засвоєння правил гри, накопичення в учнів знань, вироблення вмінь і навичок, розвитку пам’яті, кмітливості, самостійності, наполегливості тощо. Використовувати дидактичні ігри як на етапі ознайомлення з новим матеріалом, так і при закріпленні, повторені раніше вивченого.

  1. Прийоми та методи роботи з дітьми в 1 класі мають забезпечувати різноманітну практичну діяльність кожного учня. Ігрові форми діяльності мають бути домінуючими під час навчання. Домашні завдання учням першого класу не задаються. Навчальні досягнення учнів першого класу оцінюються вербально. У класних журналах та в зошитах оцінки в балах або в рівнях не виставляються. Недоцільнім є використання будь-яких умовних позначень для оцінювання навчальних досягнень учнів 1-го класу, оскільки вони з часом асоціюються у дитини з відповідним балом за встановленими критеріями оцінювання. Не оцінюються темп роботи учня, його особистісні якості та індивідуальні психічні процеси, зокрема пам'ять, увага, сприймання тощо. Моніторингові дослідження показали, що 81% педагогів вдало чергують протягом уроку активні й пасивні форми опанування учнями навчального матеріалу. Не використовують достатньо активних форм в школах №47(вчитель Зубар) , 25 (вчителі Михайлова, Пшеченко), 18, 59, 38, 74, 53 (вчитель Кольчик). І лише 25% вчителів, що підпадали під перевірку, використовують в роботі інтерактивні форми сприймання учнями навчального матеріалу (Носач Н.Х. НВК № 25, Холоденко Л.Л. ЗОШ № 41, Полякова М.А. НВК № 54, Полева М.М. НВК №47, Чмерєва Л.В. НВК №53, Літвін Г.А., ЗОШ №40, Спекторенко І.Ю., ЗОШ №36). Нажаль, недостатнім залишається рівень використання протягом уроків наочних посібників (59% вчителів) та ІКТ (22%) в ЗОШ №38, 74, 60, 59, 86, 17, 4.

  2. Однією з вимог нового Державного стандарту є формування в учнів життєвих компетентностей. Враховуючи це 66% вчителів вчать першокласників пов’язувати новий матеріал із раніше вивченим, з життєвим досвідом дітей, 47% вчать використовувати набуті знання з інших предметів,19 % вчителів застосовують в своїй роботі передовий педагогічний досвід. Це такі вчителі, як Алакоз О.М. ЗОШ № 55, Нефьодова Т.А. НВК № 22, Шкарупа О.М. ЗОШ №73, Побединська ЗОШ 54, Іванко Л.В., Перелома Н.В. ЗОШ №50, Семенова О.П. ЗОШ №8, Пономарьова ЗОШ №30, Глушко ЗОШ №12, Брусова О.В. ЗОШ №41.

Однак виявлені окремі недоліки в організації навчання першокласників. Не всі вчителі чітко дотримуються структурних елементів уроку: лише 44% вчителів пересвідчуються, що діти усвідомили основні завдання уроку, 43% - не приділяють увагу осмисленню , узагальненню та систематизації знань, 25% не вчать дітей рефлексії та не підбивають підсумки уроку.(школи № 86, 74, 38, 60)

  1. За результатами моніторингових досліджень рівень навчальних досягнень першокласників становить:

з математики початковий рівень 2,6%

середній рівень 15,8 %

достатній рівень 45,7%

високий рівень 35,9%

якість знань склала 81,6%, успішність 97,4%

з української мови початковий рівень 4,3%

середній рівень 25,2 %

достатній рівень 48,8%

високий рівень 21,7%

якість знань склала 70,5%, успішність 95,7%

Найкращі результати продемонстрували учні таких вчителів: Шрек Л.Н. ЗОШ № 8, Піскун І.В. ЗОШ № 21, Чмерєва Л.В. НВК № 53, Полякова М.А. НВК № 54, Бондар О.Л. ЗОШ 50.

Найгірші результати продемонстрували учнів вчителів Кванталіані О.С., Кузнєцова Н.О. (ЗОШ 41), Форбатюк С.В. (НВК 12), Патенко М. П. (ЗОШ 74), Вейнбергс Д.Ш. (ЗОШ 38).

В рамках моніторингового дослідження з питання організації навчання іноземної мови в перших класах було відвідано уроки іноземної мови 13 вчителів в 9 навчальних закладах міста (ЗНЗ № 8,22,25,38,41,47,53,54,55), перевірено особисту документацію вчителів,методичні наробки та матеріали з самоосвіти. Встановлено,що вчителі опрацювали Державний стандарт початкової загальної освіти, прийнятий Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року №462,методичні рекомендації МОНУ щодо викладання іноземної мови в 2012-2013 навчальному році та збірку « На допомогу учителю іноземної мови в 1 класі (матеріали роботи творчої групи вчителів міста)». Іноземна мова в 1 класі вивчається за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012 р., навчально-методичне забезпечення викладання предмету відповідає вимогам та рекомендаціям МОНУ. Вчителі ознайомлені зі змістовою частиною Програми та з вимогами до рівня підготовки учнів на кінець року. Слід зазначити,що в ході підготовки до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти було проведено семінари та тренінги, під час яких вчителів було ознайомлено з психолого-фізіологічними особливостями розвитку дітей шестирічного віку,сучасними методиками роботи з ними. В ході проведення уроків вчителі продемонстрували практичне застосування набутих на методичних заходах знань. Вище зазначене свідчить,що вчителі міста мають належний рівень підготовки щодо викладання іноземної мови в 1 класі.

Основною формою навчання іноземної мови є урок. В рамках моніторингового дослідження було відвідано уроки вчителів Прощенко І.О.,Дегтярьової К.Л., Глущенко З.С., Бріжахіної С.В.,Гуревич О.В.,Урекіної К.В.,Ярошенко Н.В.,Селенкової Т.І.,Дмитрук Н.М.,Ковальчук О.І.,Стефанової А.В.,Смаги О.А., Кулебякіної Т.В. Вчителі дотримуються санітарно-гігієнічних вимог до організації уроку в 1 класі:урок триває 35 хвилин,уроки сплановано з урахуванням рухливої активності учнів,упродовж заняття вчителі контролюють учнів щодо дотримання правильної постави та правил сидіння при письмі. Водночас є зауваження щодо організації навчальної діяльності учнів на уроці . Вчителям Урекіній К.В.,( НВК № 22) ,Глущенко З.П.,Дегтярьовій К.Л.(НВК № 47), Ковальчук О.І.(НВК № 54) необхідно приділяти увагу питанню дисципліни на уроці. Вчителі дотримуються загальноприйнятої структури уроку іноземної мови,проте вчителям Дмитрук Н.М,Ковальчук О.І. (НВК № 54), Стефановій А.В., ( ЗОШ № 41), Смазі О.А.(НВК № 53),Дегтярьовій К.Л., Глущенко З.С. (НВК 47), Бріжахіній С.В.(НВК № 25) зроблено зауваження щодо відсутності фонетичної розминки. Як зазначено в рекомендаціях МОНУ,перший клас розглядається як основний в постановці іноземної мови,формуванні ритміко-інтонаційних та фонетичних навичок. Змістовна наповненість уроку визначається учителем відповідно до цілей . Вчителі Смага О.В., Урекіна К.В.,Ярошенко Н.В.,Прощенко І.О.,Селенкова Т.І., Глущенко З.С.,Гуревич О.В.,Бріжахіна С.В., Кулебякіна Т.В. обирають форми, методи роботи та організовують види діяльності учнів на уроці в залежності від поставленої мети. Вчителям Стефанової А.В., Дегтярьової К.Л. слід приділяти увагу добору доцільних форм роботи,спрямованих на досягнення поставлених цілей.

Особливістю уроків іноземної мови є комплексність, комунікативна спрямованість, використання ігрових технологій та аутентичного матеріалу,відповідність форм роботи віковим особливостям учнів,використання наочності,застосування інформаційно-комунікаціонних технологій. Цім критеріям відповідають уроки вчителів Прощенко І.О. (ЗОШ № 8),Бріжахіної С.В.,Гуревич О.В. (НВК № 25),Ярошенко Н.В. (НВК № 22),Селенкової Т.І.(ЗОШ № 55).Уроки вчителів Глущенко З.С.,Урекіної К.В.,Дмитрук Н.М.,Стефанової А.В.,Смаги О.А. є досить насиченими ,вчителі володіють сучасними технологіями навчання іноземної мови,використовують ігрові ситуації,проте їм необхідно раціонально використовувати час на уроці, чергувати групові,фронтальні,індивідуальні,парні форми роботи. Вчителям Дегтярьовій К.Л.,Ковальчук О.І. враховувати вікові особливості дітей 1 класу.

Важливим етапом є закінчення уроку та оцінювання діяльності учнів. Упродовж першого року навчання іноземної мови оцінки не виставляються, діяльність учня на уроці оцінюється вербально. Вчителі Дегтярьова К.Л., Глущенко З.С. оцінюють загальну роботу класу,вчителі Стефанова А.В.,Смага О.А. коментують діяльність кожного учня,вчителі Урекіна К.В.,Ярошенко Н.В. оцінюють роботу учнів протягом уроку,надаючи картки за правільні відповіді,та визначають найактивніших за кількістю карток, вчителі Гуревич О.В., Бріжахіна С.В., Дмитрук Н.М. коментують діяльність учнів та заохочують їх за допомогою стікерів. Вчителеві Ковальчук О.І. необхідно змінити підхід до оцінювання учнів з метою стимулювання їх активності. Домашнє завдання в першому класі не задається. Водночас вчителі Прощенко І.О.,Селенкова Т.І.,Гуревич О.В. пропонують дітям виконати цікаві завдання,пов'язані з вивченим на уроці матеріалом.

В ході моніторингу виявлено, що на кінець навчального року навчальні досягнення учнів відповідають вимогам програми. Учні засвоїли звукову та буквену систему іноземної мови,розрізняють на слух вивчені слова і фрази,виконують прості інструкції,володіють лексичним матеріалом в межах тематики ситуативного спілкування,озвучують (читають) засвоєні в усному мовленні слова,відтворюють графічний образ букв,слів. Всі вчителі дотримуються рекомендацій щодо співвідношення використання рідної та іноземної мови на уроці. Уроки вчителів ( за винятком Ковальчук О.І., Дегтярьової К.Л.) проводяться в формі цікавих,емоційно забарвлених занять. Вчителі ( за винятком Ковальчук О.І.)вдало використовують демонстраційні матеріали та Інтернет – ресурси для підвищення мотивації учнів,забезпечуючи реалізацію провідної мети навчання іноземної мови в 1 класі - викликати позитивне ставлення до предмета,зацікавити учнів вивченням іноземної мови.


  1. У березні 2012 року проведено інструктивно - методичну нараду «Готовність та здатність учителя до впровадження Державного Стандарту початкової загальної освіти: аналіз недоліків та проблем, пошук шляхів їх розв’язання. Якості педагога початкової школи нового типу», Міський семінар «Впровадження здоров’язбережувальних технологій у ГПД 1 класу». Розпочалася робота постійно - діючого семінару «Організаційне та науково - методичне забезпечення переходу початкової школи на новий Державний стандарт». В школах пройшли педагогічні ради з питань організації навчання першокласників в умовах змін в початковій школі.

У квітні 2012 року у загальноосвітніх навчальних закладах пройшли дні відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників і збори батьків майбутніх першокласників «Моя дитина йде до школи», також створено інформаційні куточки «Ми чекаємо на тебе, першокласнику!» . Крім того, відбулися нарада директорів загальноосвітніх навчальних закладів «Організація навчання першокласників в умовах змін в початковій школі», круглий стіл «Освітня галузь «Математика»: державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів».

У вересні 2012 року в ММЦ відкрився консультаційний пункт з підготовки до впровадження нового змісту початкової загальної освіти і розпочалася робота творчих груп зі складання календарних планів для 1 класів з українською та російською мовами навчання, створено постійно діючі консультаційні пункти з використання ІКТ в навчальному процесі.

У рамках Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику» в жовтні місяці 2012

року в місті відбулася закладка трьох алей першокласників, висаджено 93 саджанці сакури (за кількістю перших класів).

Загальноосвітні заклади міста брали участь у II Всеукраїнських інтернет-зборах батьків першокласників. Результати інтернет - зборів обговорювалися на педагогічних радах, батьківських зборах та конференціях. У цілому умови навчання першокласників, якість підручників, стан організації харчування та співпраця педколективів із батьківською громадськістю визнані задовільними. За результатами інтернет-зборів у школах проведено ряд заходів, спрямованих на вдосконалення організації навчально - виховного процесу в перших класах.

Директор департаменту

освіти, молоді та спорту М.І. Кружилін
Чигір С.П.

4-31-58