asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
Пізніше ця технологія (з деякими відмінностями від оригінального варіанту) була стандартизована CCITT(ITU-T). У Америці, Канаді і Японії використовується початкова американська версія, а в Європі – стандарт CCITT. Базовий канал в обох версіях має швидкість 64 Кбіт/с. Основна відмінність європейських каналів – в кратності входження низькошвидкісних каналів в канал наступного рівня, і, відповідно, їх швидкості. Канал E1 (аналог T1) складається з 30 базових каналів, канал E2 – з 4 каналів E1, канал E3 – з 4 каналів E2, а канал E4 – з 4 каналів E3.

У технології PDH всі рівні швидкостей (і формати кадрів для цих рівнів) називаються DS-n, де n – номер рівня (DS – від Digital Signal, цифровий сигнал).

Кадр DS-1, передаваний каналом T1, складається з 24 послідовних байтів по одному з кожного базового каналу, потім слідує один біт синхронізації. Сумарна швидкість складає 24*64 + 8 = 1544  Кбіт/с.

Стандарт CCITT (G.700 - G.706) відмовився від використання окремих розрядів байтів, призначених для користувача даних для передавання службовій інформації. Кадр DS -1, що передається каналом E1, складається з 30 призначених для користувача байтів (по одному з кожного базового каналу) і 2 службових байтів. Сумарна швидкість становить 32*64 = 2048 Кбіт/с.

На фізичному рівні технологія PDH допускає використання скрученої пари, коаксіального і волоконно-оптичного кабелю. У каналах T1/E1 використовуються переважно скручені пари (дві пари, роз'єм RJ-48), дані передаються з використанням кодів B8ZS (T1) і HDB3 (E1). Для каналів T2/E2 зазвичай використовується коаксіальний кабель, а для T3/E3 – коаксіальний або волоконно-оптичний кабель.
^ Таблиця 11.1 – Ієрархія каналів PDH в світі

Америка

Європа

Рівень швидкості

Кількість каналів попереднього рівня

Кількість базових каналів

Швидкість,Кбіт/с

Кількість каналів попереднього рівня

Кількість базових каналів

Швидкість,Кбіт/с

DS-0

1

1

64

1

1

64

DS-1 (T1/E1)

24

24

1544

30

30

2048

DS-2 (T2/E2)

4

96

6312

4

120

8488

DS-3 (T3/E3)

7

672

44736

4

480

34368

DS-4 (T4/E4)

6

4032

274176

4

1920

139264


Основна проблема при використанні PDH – складність виділення (демультиплексування) призначених для користувача каналів. Це пов'язано з використанням службових біт синхронізації між кадрами. Якщо потрібно виділити один базовий канал з кадрів каналу T3, потрібно провести повне демультиплексування в кадри T2, кадр T2 – в кадри T1, а з кадру T1 виділити дані одного базового каналу. Інший недолік PDH – слабкі засоби керування мережею, недостатня кількість інформації про стан каналу, відсутність процедур відмовостійкої підтримки. Нарешті, межа швидкості технології PDH – 274 Мбіт/с (T4) і 139 Мбіт/с (E4), в той час, як сучасні кабелі дозволяють передавати дані з швидкостями на порядок вище.следующая страница >>