asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 12 13
СЕРПЕНЬз/п

Зміст роботи

Хто виконує

1

Підготовка школи до нового навчального року

Адміністрація

2

Добір і розстановка кадрів

Директор

3

Розподіл педагогічного навантаження

Директор

4

Підготовка та проведення педагогічної ради за підсумками минулого навчального року

Адміністрація

5

Огляд готовності навчальних кабінетів до нового навчального року

Комісія

6

Робота щодо забезпечення бібліотечних фондів підручниками

Бібліотекар

7

Підготовка наказів щодо організованого початку навчального року

Директор

8

Затвердження правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи школи на новий навчальний рік

Директор

9

Продовження прийому в 1, 5, 10-ті класи

Секретар

10

Підготовка проекту розкладу навчальних занять

Заст. директора

11

Облік дітей шкільного віку в мікрорайоні школи, їх залучення до занять

Заст. директора

12

Облік працевлаштування випускників 9,11-х класів

Заст. директора

13

Індивідуальні консультації для молодих і новопризначених учителів

Заст. директора

14

Проведення батьківської конференції

Рада школи

15

Уточнення контингенту учнів по класах

Заст. директора, кл. керівники

16

Складання календарно-тематичних планів з основ наук на навчальний рік

Учителі

17

Аналіз організації літнього відпочинку школярів

Заст. директора

18

Організація гарячого харчування для учнів

Директор

19

Перевірка наявності правил техніки безпеки в кабінетах, майстернях

Адміністрація

20

Проведення інструктажу для всіх працівників школи

Адміністрація

21

Поновлення планів евакуації

Заст. директора

22

Перевірка правильності ведення алфавітної книги та іншої шкільної документації

Заст. директора

23

Перевірка результатів медичного огляду вчителів

Директор, медсестра

24

Відвідування вдома малозабезпечених сімей. Складання актів житлово-побутових умов

Адміністрація,

кл. керівники
4 тиждень

з/п

Зміст роботи

^ Вид роботи

Хто виконує

Відм. про вик.

1

Педагогічна рада:

1. Вибори секретаря педради;

2. Педагогічний аналіз навчально-виховного процесу за 2010-2011 н.р.;

3. Затвердження планів роботи: школи, шкільної бібліотеки, психолога на 2011-2012 н.р.

4. Аналіз результатів ЗНО учнів школи

Педрада

Директор
2

Перевірка шкільної документації щодо охоплення дітей і підлітків навчанням:

а) алфавітна книга обліку учнів і книга обліку руху учнів;

б) класні журнали;

в) особові справи учнів 1-11 класів
Заст. дирек­тора з НВР, секретар
3

Комплектування учнів 1-х та 10-х кл.
Заст. дирек­тора з НВР
4

Створення базових кабінетів

Паспорти­зація

Зав. кабіне­тами
5

Розклад уроків на 1 семестр (до 1 вересня)
Заст. дирек­тора з НВР
6

Організувати факультативи, індивідуальні заняття, гуртки з ура­хуванням побажань учнів, курси за вибором
Директор
7

Підготувати накази:

7.1. Про розподіл обов'язків між адміністрацією школи;

7.2. Про організацію роботи з охорони праці, техніки безпеки, щодо запобігання травматизму в 2009/10 н. р.;

7.3. Про тижневе навантаження вчителів на І півріччя
2011-2012 н. р.;

7.4. Про організацію факультативних, гурткових занять;

7.5. Про організацію методичної роботи в школі;

7.6. Про організацію індивідуального навчання учнів;

7.7. Про комплектацію та рижим групи продовженого для;

7.8. Про призначення класних керівників;

7.9. Про зарахування учнів до 1-го класу й 10-го класу та учнів,
які прибули в інші класи;

7.10. Про організацію занять з предмету «Захист Вітчизни»;

7.11. Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей;

7.12. Про викладання предмету «Захист Вітчизни»;

7.13. Про режим роботи школи;

7.14. Про роботу з молодими вчителями;

7.15. Про зарахування учнів за станом здоров'я до спеціальної медичної групи;

7.16. Про затвердження Інструкції з ТБ і посадових інструкцій;

7.17. Про комісію з питань ПБ і ТБ;

7.18. Про організацію позашкільної роботи з фізичної культури
в новому навчальному році;

7.19. Про організацію харчування учнів школи;

7.20. Про організацію допрофільного та профільного навчання;

7.21. Про призначення відповідального за збереження енергоносіїв,
електрогосподарства школи;

7.22. Про призначення відповідального за ведення ділової документації;

7.23. Про призначення відповідального за туристсько-краєзнавчу
роботу;

7.24. Про розподіл навантаження між адмінперсоналом на І півріччя;

7.25. Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху;

7.26. Про організацію роботи з протипожежної безпеки;

7.27. Про створення комісії з розслідування нещасних випадків

Наказ по школі

Директор

Завгосп Директор
8

Організація роботи шкільної їдальні

Графік

Заст. дирек­тора з BP
9

Готовність кабінетів, їдальні, класів, спортзалу до навчання

Огляд-конкурс

Робоча група
10

Нарада при директорові:

10.1. Про готовність школи до нового навчального року;

10.2. Забезпечення режиму дотримання техніки безпеки в організації роботи школи; ' "

10.3. Попередження порушень гранично допустимого навантаження на учня

Нарада

Директор
11

Розподіл випускників 9-х та 11-х класів

Інформа­ція

Заст. дирек­тора
12

Засідання Ради школи:

12.1. Про план роботи школи, режим роботи, структуру навчаль­ного року;

12.2. Про роботу гуртків, додаткових, індивідуальних занять

Засідання

Директор, голова Ради школи
13

Підготовка та проведення Свята Першого дзвоника, Дня знань

План під­готовки

Заст. дирек­тора, кл. керівники
14

Загальношкільна конференція:

14.1. Організація навчально-виховного процесу в школі в новому навчальному році;

14.2. Різне

Конферен­ція

Директор
15

Планування системи внутрішньошкільного контролю на навчальний рік

План

Заст. дирек­тора
16

«Про викладання шкільних дисциплін у 2011-2012 н. р.» (програми, пояснювальні записки і підручники)

Оператив­на нарада

Директор
17

Засідання методичних об'єднань. Планування на наступний на­вчальний рік та впровадження новітніх освітніх технологій

Засідання

Голови МО
ВЕРЕСЕНЬз/п

Зміст роботи

Хто виконує

1

Координація планів роботи бібліотеки, психолога, медичної сестри

Бібліотекар, пси­холог, медсестра

2

Створення списків і визначення заходів щодо атестування педагогів школи

Голова атест. ко­місії

3

Складання графіка проведення предметних тижнів, відкритих уроків

Заст. директора

4

Попереджувальний контроль за оформленням шкільної документації

Заст. директора

5

Індивідуальні консультації для молодих і новопризначених учителів

Заст. директора

6

Попереджувальний контроль за дотриманням «Єдиних вимог до усного та писемно­го мовлення»

Заст. директора

7

Створення комісії з проведення атестації вчителів

Директор

8

Забезпечення режиму дотримання техніки безпеки в роботі школи

Адміністрація

9

Підготовка наказів

Директор

10

Погодження календарно-тематичного планування

Заст. директора

11

Комплектування груп продовженого дня, груп для вивчення іноземних мов, занять з трудового навчання

Адміністрація

12

Організація харчування дітей

Адміністрація

13

Оформлення наказом по школі звільнення учнів від занять з фізичної культури

Директор

14

Оформлення класних журналів, журналу ГПД, індивідуальних занять і гурткової роботи, особових справ

Учителі, вихова­тель

15

Складання графіка проведення контрольних робіт з основ наук

Заст. директора

16

Складання тарифікації педагогічних працівників

Директор

17

Організація курсової перепідготовки педагогів

Заст. директора

18

Збір заяв педагогічних працівників на атестацію в новому навчальному році

Секретар атест. комісії

19

Заняття з молодими педагогами

Заст. директора, наставники

20

Підготовка й проведення Свята Першого дзвоника

Заст. директора

21

Проведення наради класних керівників з питань планування виховної роботи

Заст. директора

22

Складання плану виховної роботи школи на І семестр

Заст. директора

23

Погодження планів виховної роботи в класах і роботи гуртків

Заст. директора

24

Складання розкладу проведення виховних годин

Заст. директора

25

Проведення засідання батьківського університету

Заст. директора

26

Складання графіка чергування по школі

Заст. директора

27

Проведення індивідуальної роботи з учнями та сім'ями, які потребують особливої уваги

Класні керівники

28

Поповнення списку учнів соціальних категорій

Заст. директора

29

Організація підготовки до відзначення Дня працівника освіти

Заст. директора

ЗО

Організація контролю за відвідуванням учнями школи

Адміністрація

31

Випуск санбюлетеня

Медсестра

32

Перевірка забезпеченості учнів шкільною формою

Кл. керівники


следующая страница >>