asyan.org
добавить свой файл
1
46.Психологічна сумісність тренера та спортсмена.

47.Природа конфліктів та їх вирішення у системі "тренер-спортсмен".

48.Фактори, що обумовлюють ефективність керівництва з боку тренера.

49.Акмеологічний інваріант професіоналізму тренера.

50.Характеристика факторів, що впливають на розвиток спортсмена й процесі

його діяльності.

51.Характеристика структурних особливостей кар'єри у спорті. 52.Психопрофілактичні та психокорекційні впливи на спортсмена у системі

психологічного супроводу спортивної кар'єри. 53.Структура психологічного клімату спортивної команди. 54.Технологія регуляції психологічного клімату спортивної команди. 5 5. Об'єктивні та суб'єктивні фактори, що впливають на формування

психологічного клімату спортивної команди. 56.Гендерні особливості міжособистісних відносин у спорті. 57.Тендерна соціалізація у спорті. 58.Форми психологічного супроводу у спорті.

59.Психологічний супровід спортсмена на різних етапах спортивної кар'єри. 60.Психологічний захист та його види.