asyan.org
добавить свой файл
1
Психогеометрія
Мета: виявити індивідуально-типологічні особливості

Матеріали та обладнання: бланк, ручка

Процедура дослідження

Дану методику краще використовувати для експрес-діагностики. Дослідження можна проводити як індивідуально, так і з групою людей. При роботі із групою необхідно забезпечити самостійність виконання завдання. Кожному досліджуваному дається окремий бланк.

Інструкція: „Подивіться на п'ять відомих для Вас геометричних фігур, проранжуйте їх від 1 до 5. Виберіть з них ту, про яку можете сказати, що це Ви, постарайтесь відчути саме свою форму, якщо важко визначитись, то оберіть фігуру, яка найбільше сподобалась позначне її цифрою - 1, фігура, яка менше сподобалась, ніж перша, поставте – 2, і так далі. Номерацію ставте під кожною фігурою”.Інтерпретація та обробка результатів

Обробка результатів здійснюється шляхом аналізу обраних фігур та їх послідовності


Фігура

Позитивні риси характеру

Негативні риси характеруОрганізований

Працьовитий

Аналітичний

Раціональний

Ерудований

Твердий у прийнятті рішень

Терплячий

Розсудливий

Педантичний

Допитливий

Дріб'язковий

Надто обережний

Впертий

Консервативний

Брак фантазіїї
Дружелюбний

Доброзичливий

Турботливий

Відданий

Емпатійний

Довірливий

Щедрий

Здатний переконувати і мотивувати інших

Безтурботний

Балакучий

Легковірний

Нерішучий

Слабка концентрація

Низька мотивація досягнення

Грає на почуттях інших
Допитливий

Чутливий

Неамбіційний

Швидко засвоює нову інформацію

Сміливий

Збуджений

Активний

Напружений

Емоційно нестабільний

Неспокійний

Безрозсудний

Схильний до навіюваньЛідер, що веде за собою

Бере відповідальність на себе

Рішучий

Орієнтований на суть ситауції

Впевнений у собі

Честолюбний

Енергійний

Егоцентричний

Категоричний

Хитрий

Самовпевнений

Орієнтований на статус

НестримнийКреативний

Творчий підхід до життя

Концептуальність

Теоретична установка

Мрійливість

Спрямованість у майбутнє

Дотепність

Експресивність

Прямолінійність

Захопленість

Неорганізованість

Непрактичність

Нелогічність

Непослідовність

Нестримність

Мінливість настрою, поведінки та стосунків

Наївність

Використана література:

1. Потемкина О.Ф., Потемкина Е.В. Психологический анализ рисунка и текста. СПб.: Речь, 2005. – 524 с.

2. Шмилев А.Г. Психодиагностика личносных черт. – СПб.: Речь, 2002. – 480 с.