asyan.org
добавить свой файл
1
Шифри нарахування заробітної плати ___________________________________________________ форма № 8-рм

1. ________________________________ Підприємство

2. ______________________________________

3. __________________________________ ВІДОМІСТЬ

4. __________________________________ обліку заробітної плати

за ___________________ 20___ р.


N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Кредит (нараховано) за рахунок 66 в дебет рахунку 842

Оклад

 інші

 

 Разом

шифр

сума

Коресп. рахунок

1

2

3

4

5

6

7

8
Дебет (утримано) з кредиту рахунків

Рахунок 301 “Каса в нац. валюте”

Рахунок 641 “Розрахунок за податками”

Рахунок 645 “Розрахунки за страхуванням”

Рахунок 374 “Позика”

Усього утримано

До видачі

пенсійним

соцстрах

На виплати по безробіттю

1%

2%

0,25%

0,5%

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


Головний бухгалтер ___________________________________________
Виконавець _________________________________________________


^

Додаток N 10
до Вказівок про склад та порядок
заповнення облікових регістрів
малими підприємствами

ВІДОМІСТЬ
обліку заробітної плати


за_______________ 20__ р.

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Залишок заробіт. плати на початок місяця (заборгованість працівникам)

Кредит (нараховано) рахунок "Розрахунки по оплаті праці"

Дебет (утримано) рахунок "Розрахунки по оплаті праці"

До видачі

Розписка в одержанні

Відрахування

в дебет рахунків

Разом по кредиту рахунку "Розрахунки по оплаті праці"

в кредит рахунків

Разом по дебету рахунку "Розрахунки по оплаті праці"

соц. страхування

у фонд ліквідації Чорнобильської катастрофи

у фонд сприяння зайнятості населення

 

 

 

 

 

Видано аванс

Податки

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21__________________________